Najlepszy Budynek Warszawy 1989-1995 centrum komputerowe HECTOR

i

Autor: Wojciech Kryński, Tomasz Prażmowski

INFO I EDYCJA

2012-03-29 16:41

ŻYCIE W ARCHITEKTURZEI EDYCJA 1989-1995ARCHITEKTURA  WARSZAWY

Konkurs, ogłoszony w styczniu 1995 roku z inicjatywy redaktor naczelnej „Architektury-murator” Ewy P. Porębskiej, był pierwszą na tak dużą skalę próbą podsumowania i oceny dorobku architektonicznego miasta po roku 1989. Cele konkursu to promocja dobrej architektury oraz zainteresowanie opinii publicznej procesami kształtującymi miejską przestrzeń.

Zadaniem jury było wskazanie najlepszej realizacji architektonicznej powstałej na terenie Warszawy. Jako cezurę wybrano dzień pierwszych częściowo wolnych wyborów, konkurs dotyczył zatem obiektów zrealizowanych pomiędzy 4 czerwca 1989 roku a 31 grudnia 1995 roku.

Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach:- budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych domów wielorodzinnych,- domów jednorodzinnychW plebiscycie czytelnicy „Architektury-murator” i „Życia Warszawy" przyznali dwie nagrody specjalne, dla najlepszej i najgorszej realizacji lat 1989-1995:- Ulubieniec Warszawy - Koszmar sześciolecia

Na konkurs zgłoszono 258 obiektów, w tym:120 budynków mieszkalnych wielorodzinnych  i użyteczności publicznej39 domów jednorodzinnych i rezydencji.Jury zakwalifikowało do finału 39 budynków, z których, po obejrzeniu ich wybrano 13 obiektów. Tytuł Najlepszy budynek Warszawy 1989-1995 w kategorii obiektów użyteczności publicznej i domów wielorodzinnych przyznano Centrum Komputerowemu –  siedzibie firmy HECTOR, autorstwa architektów: Stefana Kuryłowicza, Piotra Kuczyńskiego, Ewy Kuryłowicz, Tomasza Gientki, Małgorzaty Szatkowskiej-Gryty, Fryderyka Szymańskiego.

Tytuł Najlepszy dom jednorodzinny Warszawy 1989-1995 w kategorii domów jednorodzinnych i rezydencji otrzymał dom na Żoliborzu, autorstwa architektów: Janusza Kaczorka i Piotra Szaroszyka.

Organizatorzy: miesięcznik „Architektura-murator”, dziennik „Życie Warszawy”.Współorganizacja: Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawski Ośrodek Telewizyjny.Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.