Młodzi do Łodzi 2013: dzień drugi, 18 maja. Fot. M. Czechowicz

i

Autor: Archiwum Architektury Młodzi do Łodzi 2013: dzień drugi, 18 maja. Fot. M. Czechowicz

Młodzi do Łodzi 2013. Dzień drugi, sobota 18 maja 2013

2013-05-18 11:48

Spisywana na żywo relacja z konfrontacji Młodzi do Łodzi 2013: drugi dzień ogólnopolskich konfrontacji architektonicznych, sobota 18 maja

Młodzi do Łodzi - uczestnicy spotkania - na pierwszym planie paneliści

i

Autor: Archiwum Architektury Młodzi do Łodzi - uczestnicy spotkania - na pierwszym planie paneliści

Czytaj takżerelacja z pierwszego dnia spotkania Młodzi do Łodzi 2013 podsumowanie pierwszego dniapodsumowanie drugiego dniarelacja z trzeciego dnia konferencji i podsumowanie Młodzi do Łodzi 201320.10 Część oficjalna powoli przechodzi w wernisaż rozpoczynający wystawę - część łódzkiej Nocy Muzeów20.00 Wielkie Sto Lat dla Huberta Trammera - dziś jego urodziny!19.57 Bartłomiej Nawrocki zaprasza do dyskusji w grupach, jutro kolejny dzień spotkania Młodzi do Łodzi 2013 i warsztaty19.54 Sylwia Widzisz-Pronobis o potrzebie wprowadzenia edukacji estetycznej; nie tylko architektonicznych zajęć brak, ale i plastyki, muzyki - edukacja estetyczna jako taka jest w zaniku. 19.52 Zuzanna Ufnalska: badania architektoniczne jako autonimiczna dziedzina - kto będzie zajmował się architekturą jako dziedziną nauki? 19.51 Jak powinni kształcić się sami architekci, którzy ukończyli już studia i prowadzą praktykę architektoniczną? 19.50 Organizacyjnie: ostatnie pytania - już wkrótce kończymy panel dyskusyjny19.49 Łukasz Wojciechowski: atrakcyjność zawodu architekta i metody przekazywania informacji o projekcie. Wizualizacje - rysunki - opisy19.43 Maciej Czarnecki o elastyczności programów nauczania na politechnikach19.35 Kuba Snopek mówi o problemach z komuniakcją, częstych wśród polskich architektów19.27 Krzysztof Zalewski: jest tylko jeden sposób, bys kłonić studenta do przeczytania książki - trzeba go przekonać. Zmuszanie nic nie da, bo nawet, jeśli się uda, student nic z tej lektury nie wyniesie. K. Zalewski przekonuje, że przyjmowanie postawy mistrza nie jest dobrym rozwiązaniem; lepsze jest traktowanie studenta jako partnera; myśli inaczej - i może mieć rację, wspólna praca może pomóc także wykładowcy.19.23 Łukasz Wojciechowski: przeraża mnie to, co słyszę o polskich studentach za granicą. Świetnie rysują, robią akwarelki, wizualizacje... tylko nie myślą. Z drugiej strony, my chcemy ich edukować, a na naszych własnych stronach też są wizualizację, zero rzutów, przekrojów19.12 W galerii pojawiły się nowe zdjęcia z popołudniowej sesji - zapraszamy do oglądania fotografii na dole strony19.11 Renata Krzewska, prezes wydawnictwa MURATOR S.A. mówi o działalności Salonu, zmianie formuły i rosnącej roli forum internetowego prowadzonego przez wydawnictwo MURATOR i przekraczającej 1 300 000 liczbie użytkowników 19.10 Pytanie z sali o Salon Muratora

Łukasz Wojciechowski, Młodzi do Łodzi 2013; panel dyskusyjny Edukacja i autoedukacja

i

Autor: Archiwum Architektury Łukasz Wojciechowski, Młodzi do Łodzi 2013; panel dyskusyjny Edukacja i autoedukacja

19.03 Maciej Czarnecki opowiada o wymianie studenckiej prowadzonej przez wydziały architektury Warszawy i Detroit, odmiennych umiejętnościach studentów z obu krajów18.51 Marlena Happach; w edukacji architektonicznej wiele się dzieje; dobrze się dzieje, że tak wielu studentów wyjeżdża na studia - całe, lub tylko ich część - za granicę. Co jednak z publicznoscią? Dobrze, że są zajęcia dla dzieci. Ale to nie tyle edukacja, co zabawa architektoniczna. SARP i Izba Architektów przygotowują adaptację irlandzkiego programu edukacji architektonicznej; program pilotażowy już jest przygotowany (więcej na strone internetowej architektura.muratorplus.pl). Przy okazji wyszło na jaw, że sami nauczyciele i dyrektorzy szkół nie wiedzieli, czym jest miejscowy plan zagospodarownia. Jak więc dotrzeć do społeczeństwa, ludzi w róznym wieku i wykształceniu. Jednym z narzędzi są wystawy. Centrum Architektury, Instytut Architektury wiele robią dla spopularyzowania architektury współczesnej. M. Happach zwraca uwagę na potrzebę prezentowania - także na łamach "Architetury-murator" dużych, przekrojowych tekstów, nie tylko prezentacji pojedynczych budynków. 18.48 Bartłomiej Nawrocki zastanawia się nad miejscem politechnik w przyszłej edukacji architonicznej; studia podyplomowe, rola grantów i zewnętrznych programów18.44 Łukasz Wojciechowski. Kryzys może skłonić dobrych, praktykujących architektów do przejścia na uczelnię, zrobienia doktoratu. Przypadkowi wykładowcy zostaną z uczelni wyparci; znikną ci, którzy uczą np. projektowania, nie prowadząc działalności projektowej. 18.40 Kuba Snopek: Studia nie są płatne; każdy student otrzymuje stypendium w wysokości 50 000 rubli, tj. ok. 5 000 zł. Studia w Striełce są poważnym zajęciem, ważne, by studenci mogli się skupić tylko na nich. Jak wygląda rekrutacja? System portfolio się nie sprawdził. W nowym systemie oceniano: portfolio, projekt wykonany w ciągu 30 minut, wymagający poszukiwań w internecie; ale kryterium było też kryterium entuzjazmu, psychologowie oceniali też umiejętność pracy zespołowej. Ta rekrutacja dała wyniki o rząd wielkości lepsze.Natalia Romik: Jak pracownicy uczelni powinni zmieniać system edukacji od środka? I pytanie drugie - czy studia w Instytucie Striełka są płatne? 18.30 Sylwia Widzisz-Pronobis o braku publikacji architektonicznych. Wrażenia z Biennale Architektury w Wenecji - bardzo liczne publikacje dla dzieci; w Polsce brak tego rodzaju wydawnictw, brak edukacji architektonicznej dla dzieci, tak, jak nie wydawane są prace teoretyczne.Odpowiedź z sali: z edukacją architektoniczną nie jest tak źle, są takie wydawnictwa, jak Domek18.28 Bartłomiej Nawrocki: nie starajmy sięprzebudować na własną rękę systemu edukacji, raczej poprawmy to, co istnieje 18.26 Hubert Trammer - obrona studiów dwustopniowych, konieczności przygotowania dwóch prac dyplomowych; ważna jest także prezentacja dyplomów18.22 Hubert Trammer: polscy studenci są gotowi do cięższej pracy, niż studenci zagraniczni. Mówi się, że w Polsce jest zbyt wielu architektów. Ale kraj jest pod tym względem bardzo niejednorodny; w Małopolsce liczba mieszkańców przypadających na jednego członka Izby Architektów jest pięciokrotnie niższa, niż na Lubelszczyźnie. 18.20 Kuba Snopek - sprzeciw. Zdaniem K. Snopka absolwenci polskich uczelni wypadają dobrze, nawet bardzo dobrze na tle absolwentów uczelni architektonicznych z innych krajów. 18.18 Piotr Bujas o "artystach z politechniki";  absolwenci zbyt słabo przygotowani technicznie, by podjąć się od razu projektowania; z drugiej strony brak refleksji teoretycznej, zainteresowania teorią. Czy dziś architekci wiedzą jeszcze, czego powinni się nauczyć?18.13 Błażej Ciarkowski; po studiach architektonicznych do instytutu historii sztuki. Potrzeba zajęć teoretycznych; historią architektury zajmują się historycy sztuki, ale robią to z innej perspektywy, niż architekci. Czy wychowywać wybitne jednostki, czy wielu rzemieślików? Dziś najczęściej w pół drogi: traktuje się architekta jako artystę, ale liczba absolwentów opuszczających mury politechnik każe wątpić w doskonałość ich wykształcenia. 18.12 Łukasz Wojciechowski: niezbędna potrzeba współpracy; wszystkie większe projekty są kolektywne, nawet praca dydaktyczna wymaga współdziałania18.11 Łukasz Wojciechowski: problem z krytyką i autokrytyką18.10 Łukasz Wojciechowski - nie zgadza się ze stwierdzeniem, że architektury można nauczyć. 18.08 Kuba Snopek pokazuje publikacje studentów Striełki18.08 Kuba Snopek: badania miasta. Cały program ma trzy części; dyskusje, próba stworzenia wspólnego wokabularza. Druga część - zebranie faktów. Trzecia - złożenie hipotezy, opisującej sytuację. 18.02 Kuba Snopek, Instytut Striełka. Moskiewski instytut powstał 3 lata temu - mecenas kultury postanowił zrobić coś z obrazem architektury w Rosji. Średni wiek pracownika wydziału architektury w Rosji to 68 lat; program edukacji jest podobny do polskiego. Striełka ma 5 programów; edukacja dzieli się na wewnętrzną i zewnętrzną. Zadania: edukowanie architektów/specjalistów; dziennikarzy; społeczeństwo, urzędnikówKrok pierwszy: specjaliści od mediów wykreowali modę na zajmowanie się miastem; następnie stworzono dostosowany do tej mody programEdukacja dziennikarzy polega na stworzeniu autorytetów, nie na szkoleniach dla dziennikarzy; celem wykreowanie postaci popularnej, wysoko cenionej, zajmujacej się architekturąUrzędnicy - konsultacje Striełka wydaje też książki istotne dla wspłczenej wiedzy o architekturze i stara się je reklamować.Część wewnętrzna to badanie miasta; Striełka nie uczy architektury ani urbanistyki, szuka nowej owiedzy, bardziej dostosowanej do nowych czasów. Pierwszym krokiem do nowej dyscypliny - interdyscyplinarność. 40% architektów, pozostali to osoby zajmujące się miastem z różnych perspektyw17.59 Gaweł Tyrała o uczelniach otwartych17.58 Gaweł Tyrała. Na polskich wydziałach można jednak spotkać osoby, które potrafią pokierować uczniami, wskazać kierunek pracy. Wynika to jednak przede wszystkim z własnej inicjatywy wykładowców. G. Tyrała zwraca uwagę na specyfikę OSSY - prężnej inicjatywy studenckiej, organizowanej oddolnie, wysoko cenionej i popularnej. 17.55 Maciej Czarnecki. Brakuje określenia strategii nauczania; przedmioty nie są skoordynowane, nie ma wyraźnie okreslonego celu. Z drugiej strony - fascynacja nowymi mediami to pułapka. Nie chodzi o to, by stworzyć szkołę renderowania i do tego sprowadzać edukację architektoniczną, to tylko jeden z fragmentów. 17.45 Maciej Czarnecki: przerwa pokoleniowa na polskich uczelniach architektonicznych. Starsi wykładowcy - emeryci pracują na uczelniach w mniejszym wymiarze godzin. Polityka kadrowa tego rodzaju nie była prowadzona płynnie, stąd pojawiła się luka między pokoleniem sześćdziesięciolatków a trzydziestolatków.Problem dotyczy też cyfrowego systemu obsługi studiów; stare programy są już przestarzałe. W perspektywie pięciu lat przeidywane jest wprowadzenie systemu USOS, który dodatkowo ułatwi kontakt między studentami a wykładowcami.Inne problemy to biurokracja i system oceniania uczelni. W rankingach premiowane są wydziały kształcące największą liczbę studentów. To zdaniem M. Czarneckiego błąd; wysoka liczba studentów przekłada się na obniżenie jakości nauczania i utrudnia bezpośredni kontakt. Widoczna jest też różnica w opanownaiu nowych technologii, wyższa u studentów, niż u niektórych przedstawicieli kadry. 17.40 Piotr Bujas przedstawia pozostałych panelistów:Kuba Snopek, Gaweł Tyrała, Łukasz Wojciechowski, Błażej Ciarkowski, Maciej Czarnecki, Bartłomiej Nawrocki. 17.37 Bartłomiej Nawrocki - wprowadzenie do tematyki panelu. Pojęcia edukacji nie można utożsamiać z kształceniem na uczeni. Architekt musi się nieustannie dokształcać; architekt musi współpracować ze specjalistami, których wiedza w danej dziedzinie jest znacznie większa - czy to w zakresie konstrukcji, czy innych specjalności.Co czytają studenci architektury? B. Nawrocki jest sceptykiem; hitektonicmłodzi architekci czytają bardzo niewiele książek architektonicznych - przeglądanie prasy, a przede wszystkim portali architektonicznych jest popularniejsze.  17.36 JAK: Edukacja i autoedukacja17.35 Po przerwie -trzeci i ostatni dziś panel dyskusyjny 16.59 Wspólna fotografia.16.53 Uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi 2013 schodzą przed budynek do wspólnego zdjecia - zdejmujemy okulary przeciwsłoneczne, choć na zewnątrz upał 16.52 Rozpoczyna się przerwa16.47 Bartłomiej Nawrocki - czym jest krytyka architektoniczna, czy "płytkie budynk"i da się skrytykować, dlaczego prosta wymiana ocen na poziomie zdawkowiej oceny estetyki krytyką nie jest? 16.41 Jedrzej Lewandowski o potrzebie dystansu i żarcie z krytyki architektonicznej (youtube pod hasłem Manuel Patrycki). Jędrzej Lewandowski zapowiada konkurs na rojekt domu brzydkiego, zrealizowanego zgodnie z najgorszymi życzeniami inwestorów. Zachęcamy do kontaktu z architektem!16.38 Hanna Szukalska o problemach ze znalezieniem architektów zainteresowanych uprawianiem krytyki architektury; obawa przed wywołaniem konfliktu w środowisku, brak świadomego procesu projektowego. H. Szukalska zaprasza architektów do kontaktu z redakcją. 16.34 Wojciech Czapnik; sama praktyka może być krytyką  pokazując alternatywne rozwiązania i nowe drogi. 16.30 Bartłomiej Nawrocki przytacza słowa Andrzeja Dudy: najlepszymi teoretykami są praktycy. Krytyka architektoniczna jest niezbędna, tym bardziej, im więcej się projektuje, im intensywniejsza jest praktyka. Bartłomiej Nawrocki upatruje w braku krytyki jedną z głównych przyczyn stanu architektyki i urbanistyki polskiej. 16.26 Sylwia Widzisz-Pronobis: nie potrafimy krytykować, nie chcemy być krytykami architektami. Nie chcemy, bo krytyka jest źle odbierana - krytyk się czepia, jest zadrosny; chyba, ze chwali. Brak też architektom widzy z historii architektury, koniecznej do zajmowania się taką dziedziną. 16.15 Nowe zdjęcia z panelu - zapraszamy do przegladania galerii na dole strony16.06 Hubert Trammer broni podziału architektury na dyscypliny15.59 Łukasz Wojciechowski. Z jednej strony powinniśmy rozszerzać kompetencje, z drugiej - boimy się rozmycia zawodu. Kluczowym słowej jest współpraca. Jako architekci chcemy za dużo, chcemy byc artystmi, urbanistami, filozofami...Nauczyliśmy się współpracować z projektantami instalacji i konstruktorami, ale nie umiemy wciąż zapraszać do współpracy artystów czy socjologów. 15.57 Maciej Czeredys; w Polsce brak zarządzania miejskiego - projektowania i wdrażania określonych procesów. Planów sto i pusto. Co z tego, że powstają plany, rozstrzygane są konkursy urbanistyczne, skoro nie dochodzi do realizacji? 15.51 Krzysztof Zalewski: czy posługując się tymi samymi pojęciami, tak samo je rozumiemy? To urbanistyka jest między planowaniem przestrzennym a projektowanniem budynków. Brak ogniwa, które łaczyłoby dwie skrajne sfery. Czy ostre rozgraniczanie urbanistyki, projektowania i planowania przestrzennego nie jest niebezpieczne?

Maciej Czeredys, Piotr Bujas. Młodzi do Łódzi 2013, Kondycja i dyscyplina

i

Autor: Archiwum Architektury Maciej Czeredys, Piotr Bujas. Młodzi do Łódzi 2013, Kondycja i dyscyplina

15.48 Bartłomiej Nawrocki - czy rewolucja jest konieczna? Rok temu na konferencji z udziałem architektów holenderskich, zorganizowanej przez "Architekturę-murator" debatowano o przestrzeni publicznej. Holendrzy zauważyli, że polskie prawo dotyczące przestrzeni nie jest gorsze od holenderskiego, skąd zatem różnica jakości rozwiązań? 15.40 Szymon Muszyński; dziś rozpada nam się definicja zawodu. Brak czegoś między planami zagospodarowania przestrzenii, a projektami poszczególnych budynków. 15.37 Maciej Czeredys: to symptomatyczne, że Komitet Naukowy odmawia uznania architektury za dyscyplinę naukowczą. To fenomen, ale jakie są przyczyny takiego zjawiska? Czy to votum separatum? Może warto cofnąć się do początku lat 90. ubiegłego wieku; wtedy zaczął się upadek wszystkiego, co nieindywidualistyczne w Polsce. 15.35 Maciej Czarnecki: Izba jest dla archiektów projektujących, nie ma interesu wstępowania do niej pracownik naukowy, badacz i krytyk architektury. 15.30 Natalia Romik o niejasnej drodze rozwiazywania problemów; jeśli prawa pracownika biura architektonicznego są łamane, powinien zwrócić sie do SARP, czy Izby Architektów? Odpowiedź z sali: Izba Architektów rozwiązuje problemy tego rodzaju. Kodeks Etyki Zawodowej uchwalony został przez Izbę i SARP. 15.25 Maciej Czarnecki o sytuacji innych zawodów prestiżowych - lekarzy czy prawników. Obok stowarzyszeń środowiska te mają lobby, wspierające ich interesy. Sami architekci muszą wywierać skoordynowany nacisk, by poprawić sytuację. Zorganizowane stowarzyszenia mogą składać wnioski w sprawie ustaw, wpływając rzeczywiście na politykę przestrzenną15.20 Hubert Trammer nawiązujea do wczorajszej dyskusji o służebnej funkci zawodu architekta, następnie do sytuacji architekta w Szwajcarii. 15.09 Maciej Czeredys: w Polsce dokonuje się obecnie zmiana rozumienia pojęcia "architektura"  z "projektowania budynków" do "pojektowania przestrzeni". Nowe obiekty powinny dawać szansę  na różne możliwości wykorzystania, uniwersalność. Zdaniem M Czeredysa dscyplinie brak szczerej, głębokiej refleksi, prowadzącej do powstania nowej wiedzy, a w konsekwencji - nowej praktyki. Na ile obecny model społeczno gospodarczy obowiązujący w Polsce, oparty na micie indywidualnego sukcesu, umożliwia sensowne zmiany w sklai większej, niż jedna inwestycja? Na jakich wartościach założona być powinna nowa praktyka? 15.01 Klementyna Świeżewska. Czy rozszerzanie definicji zawodu architekta nie grozi rozmyciem pojęcia? K. Świeżewska pisała na studiach socjologicznych o statusie architekta; "prestiż bez mocy" - z jednej strony, zawód jest wysoko ceniony i pożądany. Powszechnie ceni się profesję architekta, problemy pojawiają się w relacjach indywidualnych, na poziomie architekt-inwestor. 14.59 Małgorzata Kuciewicz przedstawia panelistów dyskusji Kondycja i dyscyplina14.49 Piotr Bujas: Zaangażowanie społeczne traktowane jest przez wielu młodych architektów - uczestników spotkania Młodzi do Łodzi 2013 - jako ważny element działalności. 14.48 Małgorzata Kuciewicz prezentuje mapę dyscypliny architektonicznej; graficzne przedstawienie-opis dyscypliny14.47 Piotr Bujas: Czy ma mamy w Polsce prawdziwą krytykę architektoniczną? Czy można wciąż uprawiać zawód architekta, nie zmieniając formuły działania? 14.40 Rozpoczyna się drugi panel dyskusyjny: CO: Kondycja i dyscyplina (kondycja polskiej dyscypliny architektonicznej);wprowadzenie do tematyki panelu  Małgorzata Kuciewicz, Piotr Bujas.

Simone de Iacobis, Małgorzata Kuciewicz; Młodzi do Łodzi 2013

i

Autor: Archiwum Architektury Simone de Iacobis, Małgorzata Kuciewicz; Młodzi do Łodzi 2013

14.35 Ewa P. Porębska, redaktor naczelna "Architektury-murator" przekazuje uczestnikoim spotkania Młodzi do Łodzi 2013 życzenia owocnych obrad, nadesłane przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierda Dziekońskiego.14.33 Koniec przerwy obiadowej13.40 Tomasz Fudala rozpoczyna wywiady z architektami w związku ze zbliżającym się festiwalem Warszawa w Budowie, organizowanym przez stołeczne Muzeum Sztuki Nowoczesnej13.35 Rozpoczyna się przerwa 13.25 Wojciech Czapnik: Polacy to wspaniali ludzie, ale złe społeczeństwo. Nie chcemy budować takiego domu, jaki stoi obok, tylko lepszy, a przynajmniej inny. Publiczne inwestycje to budynki prestiżowe - stadion, muzeum, coś, przy czym może się sfotografować prezydent miasta. Brak budownictwa komunalnego - i to widać. Społeczeństwo cierpi z powodu przerostu ego; powinniśmy projektować architekturę służebną. 13.21 Maciej Kowalczyk: na koniec - kij w mrowisko; jesli projektowanie przestrzeni pozwala na nazywanie się architektem, to każdy nim jest. Czy osoba aranżująca swoje mieszkanie jest architektem? Co do edukacji w Szwajcarii - rzeczywiście do uprawiania zawodu nie jest wymagane wykształcenie branżowe; ale zazwyczaj architekci podają przy tytule nazwę uczelni, którą ukończyli. Zawód architekta - to przede wszystkim zawód usługowy, sztuki jest w nim niewiele, to przede wszystkim rzemiosło. 13.20 Joanna Grześkowiak: zawód architekta jest najlepszym z możliwych; architekci żyją pracą, bo ją lubią. To zawód trudny, może zniechęcić, wymaga umiejętności stawiania granic. Na edukację społeczną wpływ ma przede wszystkim przykład. Dobre budynki pomagają w rozmowie z inwestorem, w pokazaniu, czym jest jakość architektury.13 19 Piotr Bujas: zaczynam rozumieć, czemu architektura w Polsce ma problem; jeśli będziemy czekać biernie na inwestora, możliwe, że będziemy musieli zamknąć biuro. Nie chodzi o stawianie wyraźnej granicy - wy jesteście źli, my jesteśmy idealistami. Trzeba dla samego siebie wyznaczyć granice, określić, co jest jeszcze pracą architekta.13.15 Piotr Janiszewski: o współpracy zosobami, które  nigdy nie miały do czynienia z architekturą; satysfakcja płynąca z pracy i zmiany podejścia inwestora - djrzałego człowieka, który odkrywa w sobie potrzebę myślenia o architekturze. Warto projektować domy dla ludzi, walczyć z katalogowymi gargamelami; to najlepszy sposób na zmianę podejścia użytkowników i stopniowe przekształcenie przestrzeni. Polska to wspaniałe miejsce dla architekta - tyle tu wyzwań, że architekci mogą tylko nam zazdrościć

Krzysztof Zalewski, Młodzi do Łodzi 2013

i

Autor: Archiwum Architektury Krzysztof Zalewski, Młodzi do Łodzi 2013

13.09 Krzysztof Zalewski: żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. Nie ma wtedy rzeczy niemożliwych. Jeśli inwestor to widzi, jeśli urzędnik to widzi - możemy przeprowadzić wszystko. Musimy lubić to, co robimy. Jeśli nie - architekt będzie zawodem zaufania publicznego tylko zawodząc to publiczne zaufanie...13.05 Barbara Bulska o zawodzie architekta zawieszonym między sztuką a techniką: jako architekt mogę robić wszystko13.03 Sylwia Widzisz-Pronobis o potrzebie edukacji architektonicznej. Przeciętny człowiek nie widzi potrzeby zatrudniania architekta  dzwoniąc do znajomego architekta tylko czasem, gdy chce ustalić kolor ścian, albo zalegalizować rozbudowę domu, prowadzoną przez wybraną z góry ekipę budowlaną.12.55 Kamila Cieśla-Gałeczka: dla mnie architekt to poczciwy człowiek, który jest w stanie spojrzeć bez obrzydzenia w lustro...12.54 Tomasz Smaga: pseudoarchitekci mogą zepsuć nasz trud...12.48 Maciej Czeredys: profesor Skibniewska powiedziała kiedyś, że architekt to uczony dyletant. Trudno zastanawiać się, kim jest architekt, nie analizując pojęcia nadrzędnego i szerszego, samej architektury. M. Czeredys uważa architekturę współczesną za produkcję przestrzeni - bardzo szeroka definicja. Do dobrej architektury potrzebna jest kultura architektoniczna; sam architekt bez społeczeństwa nie istnieje i nic nei znaczy. Jest ścieżka szwajcarska - wieloletnia praca u podstaw; może być też państwowy mecenat - promocja dobrej architektury.  12.43 Hubert Trammer: wielcy nieobecni. Moim zdaneim nie doskwiera nam brak głośnych nazwisk; w spotkaniu powinni uczestniczyć architekci pracujący w urzędach, w zwykłych biurach architektonicznych. Osoby uprawiające zawód architekta w zwykłaych warunkach czują sie zbyt zwyczajne, by zgłosić się do udziału12.37 Tomasz Szponar. Architekci są projektantami przestrzeni, w których rozgrywają sie wydarzenia12.30 Tomasz Fudala z Muzeum Sztuki Nowoczesnej odnosi się do prezentacji Katarzyny Sadowy i dyskusji. Czy urzędnik to "przeszkadzacz", straszna postać szkodząca architektowi? Jak sprawić, by architektami miasta stawali się architekci świetni, z dobrymi pomysłami? Może powinno to się toczyć już na poziomie edukacji architektonicznej? Czemu młodzi architekci nie są zainteresowani zajęciami dotyczącymi np. współpracy z samorządami, gospodarką miejską?12.23 Marlena Happach; zwróćmy uwagę, jakich słó i terminów używamy. Architekt robi coś pięknego, poruszającego - architekt-artysta; architekt zaangażowany społecznie; architekt kreujący produkt. Każdy z nas szuka równowagi między tymi obszarami. Pamiętajmy, że inwestor to nie to samo, co odbiorca. Budynek, to nie sztuka w galerii, którą oglądają osoby, które chcą i kupią bilet. Z budynkiem muszą żyć wszystkie osoby mieszkające w danym mieście. M. Happach zwraca uwagę między działalnością zarobkową, czasem pomijaną w trakcie wczorajszych prezentacji na rzecz działań dodatkowych, traktowanych jako najciekawsze.Na marginesie - konkurs architektoniczny "Polityki", w którego składzie oprócz architektów i specjalistów także amatorzy - choćby znany muzyk nie związany z architekturą. 12.20 Ewa Rudnicka. Każdy, kto był choć chwilę za granicą widział, że architekt nie musi kreślić w CAD. To, co robimy, zależy od nas, nie zamykajmy się w jednej formule.12.12 Jakub Gwizdała: nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że architekt świadomie kształtuje przestrzeń. To inwestor decyduje w tej sprawie najczęściej. Kto ze zgromadzonych na tej sali zrealizował własną inwestycję? Inna rzecz - czy jesteśmy świadomymi architektami, projektuąc świetny dom na odrolnionej działce?12.09 Jedrzej Suchecki. Czas architektów-mentorów mija. Nie ma mistrzów, panujących nad całą działalnością pracowni. W pracowni dzieli się zajęcia - inna osoba zajmuje się koncepcjami, inna detalem itp. Jedrzej Suchecki opowiada o współpracy ze specjalistami spoza branży - współpraca z prawnikiem, czy specjalistą z innej dizedziny może wspomóc projekt12.01 Maciej Dudkiewicz: grupa zebranych na konfrontacjach Młodzi do Łodzi nie jest reprezentatywna. Brak urzędników, kreślarzy. Jesteśmy zaangażowani; ale dziś nie wiadomo, jak wyglada droga architekta. Nie ma wiary, że da się przepracować 40 lat w jednej pracowni. Wszyscy robimy rzeczy okołoprojektowe12.00 Natalia Romik o roli eksperymentu.

Paneliści Młodzi do Łodzi 2013: sobota 18 maja 2013

i

Autor: Archiwum Architektury Paneliści Młodzi do Łodzi 2013: sobota 18 maja 2013

11.41 Jędrzej Lewandowski: studia powinny nauczyć myślenia o architekturze, tworzenia koncepcji; umiejętności zawodowe nabyć można tylko podczas praktyki. Nie warto przerywać studiów dla praktyki; inwestorzy nie nauczą projektować, co najwyżej oszczędzać11.40 Natalia Romik. Architekt z nietypowym wykształceniem - politolog, z doktoratem z dziedziny architektury, opiwiada o swojej drodze do zawodu, szansie na uprawianie zawodu 11.38 Hubert Trammer przedstawia uczestników pierwszego dzisiejszego panelu dyskusyjnego

Rejestracja, piątek 17 maja 2013. Hubert Trammer. Fot. M.Czechowicz

i

Autor: Archiwum Architektury Rejestracja, piątek 17 maja 2013. Hubert Trammer. Fot. M.Czechowicz

11.20 Hubert Trammer - kim jest architekt? Czy o byciu architektem decyduje dyplom? Czy architektem jest wykładowca wydziału architektury, który nie prowadzi własnej praktyki? Czy do tej grupy zaliczyć można społeczników - miejskich aktywistów, albo osobu, które zajmują się projektowaniem bez formalnego wykształcenia?11.19 Panel dyskusyjny - KTO11.13 Odp: Około 20% uczestników zadeklarowało działalność pro publico bono; rozumienie tego pojęcia jest jedank bardzo szerokie11.12 Pierwsze pytanie. Jakub Gwizdała - jaki procent uczestników działa społecznie? 11.09 Czy grupy nieformalne to zjawisko typowe dla młodego pokolenia? Elastyczność, budowa zespołów dostosowanych do konkretnych zadań, zmieniających liczbę uczestników, praca na odległość - wszystko to różni działanie nowych zespołów od tradycyjnych pracowni architektonicznych.11.02 Podsumowanie spotkania i nadesłanych na spotkanie ankietAż połowa uczestników pracuje w grupach nieformalnych; 14% zatrudnionych jest w pracowniach architektonicznych, 22% prowadzi własną działalność. Czy uczestnicy spotkania Młodzi do Łodzi są pod tym względem typowymi przedstawicielami młodego pokolenia architektów?Drugie dostrzeżone zjawisko, to przenikanie mediów i środków, odzwierciedlające różnorodność zainteresowań i zajęć młodych architektów. Widoczne widoczne jest to na prezentowanych na wystawie planszach. 1.01 Anna Żmijewska, redaktor "Architektura-murator" wita uczestników i zaprasza do wspólnego zdjęcia, które powstanie dziś o 16.00 przed Centrum Piotrkowska 250.Całe spotkanie Młodzi do Łodzi do wspólny projekt - dyskusja, zapraszamy wszystkich do udziału w niej11.00 Z tzw. niewielkim opóźnieniem zaczynamy10.35 Tymczasem zapraszamy do przeglądania relacji z pierwszego dnia konferencji i nowych galerii  zdjęć  w dziale Aktualności10.02 Wygląda na to, że zaczniemy z małym opóźnieniem. Czas na kawę!9.45 Już wkrótce zacznie się drugi dzień spotkania Młodzi do Łodzi 2013. Dziś w programie:                          10.00-10.30     Podsumowanie ankiet i prezentacji z poprzedniego dnia;                                                                                                                    prowadzenie: Macin Waloryszak, Szymon Muszyński                         10.30-13.00     Dyskusja 1.  KTO: Kim jest architekt – sposoby uprawiania zawodu, cele zawodowe;                           prowadzenie: Marlena Happach, Hubert Trammer                         13.00-14.15     Przerwa na lunch                         14.15-16.45     Dyskusja 2.  CO: Kondycja i dyscyplina (kondycja polskiej dyscypliny architektonicznej);                           prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz, Piotr Bujas                        16.45-17.00     Przerwa na kawę                         17.00-20.00     Dyskusja 3.  JAK: Edukacja i autoedukacja;                                                                                                     prowadzenie: Bartłomiej Nawrocki, Piotr Bujas                         20.30             Wernisaż  – oficjalne otwarcie wystawy prac uczestników, po nim spacer architektoniczny w ramach                           łódzkiej Nocy Muzeów