Architektura MuratorKonkursyBędzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt

Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt

Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.

Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt
Stara Octownia w Lesznie, stan obecny; fot. materiały konkursowe

Zabytkowy budynek dawnej octowni w Lesznie znajduje się przy skrzyżowaniu Alej Jana Pawła II i ulicy Bolesława Chrobrego. Obiekt pochodzi z końca XIX wieku, ale swój uzyskał obecny kształt uzyskał w latach 1927-1929 w wyniku rozbudowy przeprowadzonej według projektu architekta Stanisława Śniadeckiego. Na parterze mieściła się linia technologiczna, natomiast piętro pełniło funkcję magazynową. W 1936 roku zdolność produkcyjna zakładu osiągnęła wielkość 430 tys. litrów rocznie. W oparciu o przedwojenną technologię w znacjonalizowanym zakładzie produkowano ocet aż do początku XXI wieku, kiedy to fabryka została ostatecznie zamknięta i zlikwidowana. Od tego czasu budynek jest nieużytkowany, a całe jego wyposażenie zostało zdemontowane i wywiezione – pisze w dołączonym do materiałów konkursowych rysie historycznym Maciej Urban, miejski konserwator zabytków w Lesznie.

Niedawno Urząd Marszałkowski w Poznaniu odkupił zabytkową octownię od prywatnych właścicieli. Zaplanowano, że znajdzie się w niej nowa siedziba Muzeum Okręgowego, które dziś z trudem mieści się w XIX-wiecznej kamienicy przy placu Metziga i dawnej synagodze przy ul. Narutowicza. Na projekt adaptacji i rozbudowy obiektu właśnie ogłoszono konkurs architektoniczny. W imieniu placówki organizuje go poznański SARP.

Zamawiający i organizator konkursu oczekują, by obiekt nowego Muzeum miał ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym był budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z miejscem. By stał się znakiem Leszna, ale przy rzetelnym potraktowaniu planowanego budżetu, z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań energooszczędnych. Obiekt Muzeum powinien szanować strukturę historyczną budynku Starej Octowni, ale jego nowe części powinny być wykonane ze współczesnych materiałów i we współczesnych technologiach
– czytamy w regulaminie. Powierzchnia użytkowa zabytku wraz z poddaszem wynosi 1,3 tys. m², po rozbudowie może wynieść ok. 2,5 tys. m². Maksymalny łączny koszt realizacji przewidziano na 32 mln zł, przy czym maksymalny koszt wykonania dokumentacji projektowej na podstawie zwycięskiej pracy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego określono na blisko 2,6 mln zł.

W 10-osobowym jury zasiadają architekci Kazimierz Łatak (przewodniczący), Jarosław Wroński (referent), Konrad Grabowiecki, Piotr Grabowski i Bartosz Adamczak, pełniący funkcję naczelnego architekta Leszna, a także Kamila Szymańska, dyrektorka muzeum, Maciej Urban, miejski konserwator zabytków, Ewa Panowicz, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego i Janusz Nowak z Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt Borys Wrzeszcz.

Pula nagród wynosi 150 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji na kompleksowe wykonanie projektu, za miejsce drugie 40 tys. zł, a za miejsce trzecie 30 tys. zł. Na wyróżnienia przeznaczone zostało kolejne 30 tys. zł.  

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 24 października, składanie prac – do 10 lutego 2023 roku, ogłoszenie wyników – 10 marca 2023 roku. Na 16 i 23 listopada dla uczestników zaplanowano wycieczkę po terenie Starej Octowni (zbiórka przy wejściu od strony ul. Bolesława Chrobrego o godz. 12.00). Więcej informacji oraz regulamin na stronie: poznan.sarp.pl.

Gdzie znajduje się Stara Octownia w Lesznie

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki Setną rocznicę utworzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie władze uczelni chcą uczcić nowym budynkiem dydaktyczno-konferencyjnym. Właśnie ogłosiły wyniki konkursu na jego projekt. Zwyciężył zespół BE DDJM Architekci.
Zakład opiekuńczy w Lesznie Wielofunkcyjny kompleks dla seniorów powstał w rozbudowanych obiektach pofolwarcznych w samym centrum Leszna. Za realizację zespołu władze miasta nagrodziły inwestora prestiżowym tytułem Lidera Rewitalizacji 2015 – pisze Tomasz Głowacki.
Autor: Piotr Prus
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.
Modelowy plac zabaw: wyniki konkursu na wzorcową przestrzeń integracyjną Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik i Łukasz Kowalski zwyciężyli w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Rynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: konkurs SARP Władze Opola we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły konkurs na nowe zagospodarowanie Rynku wraz z przylegającą do niego ulicą Krakowską. Szczególnego opracowania wymaga zlokalizowana na tym terenie tzw. Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki.