Architektura MuratorKonkursyDworzec PKS w Olkuszu. Konkurs architektoniczny

Dworzec PKS w Olkuszu. Konkurs architektoniczny

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów dworca PKS w Olkuszu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie architektonicznym upływa 21 listopada 2013

Zakres prac będących przedmiotem konkursu obejmuje między innymi teren dworca autobusowego, sąsiadującego z dworcem PKP i jednej z głównych ulic Olkusza. Organizator konkursu oczekuje wybranie dla opracowywanego terenu optymalnego sposobu zagospodarowania. Istotny jest także aspekt ekonomiczny nowej inwestycji. Władze miasta i gminy Olkusz mają nadzieję, że inwestycja będzie utrzymywać się przy minimalnym wsparciu finansowym ze strony samorządu, lub też będzie samofinansująca.
Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić zabytkowy charakter budynku PKP. a 

Kryteria oceny prac konkursowych:
- rozwiązania architektoniczno-przestrzenne w tym: funkcjonalność, oryginalność rozwiązań przestrzennych, jakość architektury - 50%,
- rozwiązanie urbanistyczne zagospodarowania terenu z uwzględnieniem układu komunikacyjnego - 50%.

Terminy
21 listopada 2013 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
3 stycznia 2014 - termin składania prac konkursowych,
20 stycznia 2014 - ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego.

Nagrody
I nagroda - 10 000 zł
II nagroda - 5000 zł
III nagroda - 3000 zł

Zamawiający:
Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz
Informacji o konkursie udziela sekretarz Sądu Konkursowego Artur Skręt: a.skret@umig.olkusz.pl, tel.32 626 02 37. Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.umig.olkusz.pl>>.

Projekt przebudowy starego dworca PKP w Poznaniu według pracowni architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich Prezentujemy projekt przebudowy starego dworca PKP w Poznaniu przygotowany przez pracownię architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich. Zdaniem projektantów budynek dawnego dworca PKP mógłby stać się nowym symbolem Poznania
Modernizacja kolejowego Dworca Centralnego w Warszawie. Współczesna architektura Warszawy Już wkrótce rozpocznie się modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Projekt przebudowy dworca kolejowego przygotowała pracownia architektoniczna Sud Architekt Polska Sp. z o.o.
Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.