EU Prize for Cultural Heritage 2019 – dwie nagrody dla Polski

i

Autor: Archiwum Architektury Fot. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

EU Prize for Cultural Heritage 2019 – dwie nagrody dla Polski

2019-05-21 14:12

Dwa projekty z Polski znalazły się wśród tegorocznych laureatów konkursu Nagrody Europejskiego Dziedzictwa organizowanego przez Komisję Europejską. Nagrodę specjalną otrzymała paryska straż pożarna za akcję ratowania katedry Notre Dame.

21 maja poznaliśmy zwycięzców konkursu o Nagrody Dziedzictwa Europejskiego 2019 (European Heritage Awards) organizowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wśród 25 laureatów z 16 krajów znalazły się dwa przedsięwzięcia z Polski: w kategorii Konserwacja doceniono realizację kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, a w kategorii Edukacja, szkolenie i zwiększanie świadomości – program Miejsce przy królewskim stole, organizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Rewitalizacja kompleksu Sztolnia Królowa Luiza była przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu we współpracy z samorządem lokalnym i regionalnym. Główny cel projektu stanowiło zachowanie górniczego dziedzictwa regionu poprzez adaptację kompleksu na potrzeby kulturalne, edukacyjne i turystyczne.

Cała inwestycja zajęła prawie 15 lat i obejmowała zarówno rewitalizację części naziemnej, jak i prace konserwacyjne w łączących się ze sobą podziemnych korytarzach o długości ponad 5 km. W ramach projektu powstały m.in. trzy budynki obsługi ruchu turystycznego, w tym prezentowana w „A-m” 3/2017 Łaźnia Łańcuszkowa (proj. Konior Studio, OVO Grąbczewscy Architekci). Jury podkreśliło m.in. szeroki zakres wiedzy, który był konieczny do przeprowadzenie rewitalizacji.

Z kolei Miejsce przy królewskim stole to inicjatywa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, polegająca na popularyzacji wiedzy o kulinarnej historii dworów królewskich. Projekt zrealizowano w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 wraz z podobnymi działaniami w królewskich pałacach całej Europy, zrzeszonych w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie 149 zgłoszeń. Kilkunastoosobowe jury, składające się z ekspertów dziedzictwa kulturowego z całej Europy, doceniło też m.in. renowację kaplicy Świętego Całunu w Turynie, opracowanie cyfrowego archiwum Romów czy program szkoleniowy dla wysiedlonych, wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się dziedzictwem kulturowym z Syrii, prowadzony przez niemiecki instytut w Stambule. Nagrodę specjalną otrzymała paryska straż pożarna za zaangażowanie na rzecz ratowania płonącej katedry Notre Dame.

Nagrody Dziedzictwa Kulturowego zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 roku i od tamtego czasu są przyznawane przez sieć Europa Nostra. Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie najlepszych praktyk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, badaniami, zarządzaniem, wolontariatem, edukacją i komunikacją. Więcej informacji o poszczególnych laureatach na stronie www.europeanheritageawards.eu