Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030

i

Autor: materiały prasowe

Konkurs studencki

Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030: konkurs studencki

2023-10-24 9:52

Prezydent Miasta Gdańska oraz Związek Uczelni Fahrenheita zapraszają do udziału w studenckim konkursie na opracowanie ideowej koncepcji wybranej gdańskiej przestrzeni publicznej w perspektywie rozwoju miasta Gdańska do roku 2030. Prace można zgłaszać do 15 listopada.

Przestrzenie publiczne Gdańska

Konkurs ma za zadanie zaangażowanie studentów do twórczego spojrzenia na przestrzenie publiczne w Gdańsku z myślą o przyszłości miasta w perspektywie 2030 roku. Poprzez udział w konkursie studenci będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami w projektowaniu przestrzeni publicznych. Projekty konkursowe będą stanowić ważny głos w dyskusji nad jakością przestrzeni miejskiej i inspirację dla przyszłych działań władz miasta zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznych, zagospodarowania „przestrzeni niczyich”, identyfikacji mieszkańców z otoczeniem ich osiedli, wspólnej odpowiedzialności mieszkańców za przestrzenie stanowiące o jakości miejskiego środowiska.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest otwartym konkursem jednoetapowym bez prekwalifikacji uczestników.

Konkurs skierowany jest do studentów, w szczególności do studentów Uczelni Fahrenheita: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (członkowie związku Uczelni Farenheita) oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i innych uczelni.

Prace mogą być zgłaszane przez uczestników indywidualnych albo jako praca wspólna członków zespołu. Wszyscy uczestnicy konkursu, zarówno indywidualni, jak i każdy członek zespołu, muszą mieć status studenta w momencie zgłoszenia pracy do konkursu.

Organizator zachęca i rekomenduje udział wielodyscyplinarnych zespołów w konkursie.

Każdy uczestnik i zespół może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową, o ile prace zostaną złożone odrębnie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez studentów ideowej koncepcji wybranej gdańskiej przestrzeni publicznej w perspektywie rozwoju miasta Gdańska do roku 2030.

Prace należy składać cyfrowo przez specjalnie przygotowaną przez organizatorów wrzutnię prac konkursowych.

Termin składania prac: od 16 października do 15 listopada 2023 roku do godz. 24.00; ogłoszenie wyników: 17 listopada 2023 roku.

Nagrody w konkursie i jury

Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 zł brutto: zwycięzca — 10 000 zł, II nagroda — 6000 zł, III nagroda — 4000 zł, ponadto przewidziano pięć wyróżnień — po 2000 zł każde.

Prace będzie oceniać sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Katarzyny Zielonko-Jung w składzie: prof. Mariusz Czepczyński – Uniwersytet Gdański, arch. Edyta Damszel-Turek – Biuro Rozwoju Gdańska, prof. Jacek Dominiczak – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. Iwona Dzierżko-Bukal – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, dr Anna Golędzinowska — Rada Miasta Gdańska, Emilia Lodzińska – Rada Miasta Gdańska, prof. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska, dr Magdalena Podwojewska – Politechnika Gdańska, dr Hubert Trammer, prof. Lidia Wolska – Gdański Uniwersytet Medyczny.

Czytaj też: Mała architektura z recyklingu: nowe życie turbin wiatrowych made in Poland |