Architektura MuratorKonkursyKonkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu

Prezydent miasta Świnoujście ogłasza konkurs na architektoniczno-urbanistyczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy nadmorskiej. Projekt ma uwzględniać obszary wpisane do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego

Głównym celem konkursu o nazwie Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej jest stworzenie pozostającej w harmonii z terenami przyległymi, atrakcyjnej przestrzeni w centrum dzielnicy. Koncepcje mają uwzględniać postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nowe elementy nawierzchni, oświetlenia czy małej architektury znajdujące się w pasie ulicy Żeromskiego.

Nowa przestrzeń publiczna powinna tworzyć typowe dla kurortu nadmorskiego, a zarazem charakterystyczne dla Świnoujścia genius loci, stanowiące o wyjątkowości tego miejsca. Zadaniem konkursowym jest także poszerzenie oferty usług uzdrowiskowych i kulturalnych, mające sprzyjać polepszeniu warunków turystycznych objętego konkursem obszaru.

Uczestnicy mają również rozstrzygnąć kwestię, czy centralna część promenady biegnącej wzdłuż ulicy Żeromskiego powinna być podzielona. Kryterium podziału ma stanowić różne przeznaczenie fragmentów i skierowanie ich do różnych odbiorców – część sportowa, kwiatowa, muzyczna czy poświęcona rekreacji dzieci.

Teren opracowania koncepcji ma obejmować między innymi ulice Stefana Żeromskiego oraz Uzdrowiskową wraz z biegnącymi wzdłuż nich promenadami (istniejącą i projektowaną), międzynarodową trasę rowerową czy fragment tzw. nowej promenady. Ponadto obejmuje on jeszcze niezrealizowane "Forum kurortu" oraz wszelkie dojścia do plaży.

Kwota realizacji projektu nie powinna przekraczać 25 mln złotych.

Harmonogram:
27 października 2014 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
3 listopada 2014 – informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie
2 lutego 2015 – termin składania prac konkursowych
16 lutego 2015 – ogłoszenie wyników konkursu

I nagroda – 12 000 zł i udział w negocjacjach w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, którego przedmiotem jest opracowanie projektu zgodnie ze zwycięską koncepcją
II nagroda – 8 000 zł

Szczegóły regulaminu konkursu znajdują się na stronie miasta Świnoujście.

Konkurs na projekt wnętrz w wieżowcu Warsaw Spire Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz biurowych dla firmy Tétris na 25. piętrze wieżowca Warsaw Spire.
Nowy Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wielkopolskiego oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia.
Konkurs na projekt zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny Miasto Muszyna ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 24 marca.
Konkurs architektoniczny na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych 6 grudnia upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję kompleksu budynków szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej z zagospodarowaniem terenu wokół szpitala przy ul. 3-Maja 37 w Gnieźnie
Grzebowisko w Szczecinie. Konkurs architektoniczny Urząd Miasta w Szczecinie ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy oraz zagospodarowania terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych