Architektura MuratorKonkursyKonkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji placu Piłsudskiego w Stalowej Woli

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji placu Piłsudskiego w Stalowej Woli

Gmina Stalowa Wola organizuje drugi konkurs dotyczący projektu metamorfozy placu Piłsudskiego i otaczających go terenów. Prace konkursowe można składać do 1 grudnia bieżącego roku.

Konkurs jest drugą próbą wyłonienia najlepszego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej. Wyniki pierwszego zostały ogłoszone w maju, jednak nie przyznano pierwszego miejsca, gdyż żadna z nadesłanych prac nie została uznana przez komisję konkursową za gotową do skierowania do realizacji.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać koncepcję architektoniczno-urbanistyczną placu Piłsudskiego i przyległych do niego terenów oraz obszaru „ogrodów miejskich”, czyli terenu położonego pomiędzy ulicami Dmowskiego, Niezłomnych i Ofiar Katynia. Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rewitalizacji i dokumentacji technicznej.

Organizatorzy konkursu chcą, aby efektem rewitalizacji było utworzenie centralnego placu miejskiego, spełniającego wiele funkcji, między innymi umożliwiającego organizację imprez masowych. Ponadto w ramach pracy konkursowej powinien zostać zaproponowany projekt porządkujący układ nośników reklamowych i szyldów.

Nagroda za zajęcia pierwszego miejsca wynosi 50 tysięcy złotych. Druga i trzecia nagroda kolejno 20 tysięcy oraz 10 tysięcy złotych.

Termin wysłania pytań upływa 17 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia, a wystawa pokonkursowa zostanie otwarta 8 grudnia.

Więcej informacji na stronie konkursu