Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt kompleksu hotelowego w Czemiernikach

Konkurs na projekt kompleksu hotelowego w Czemiernikach

Ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt kompleksu hotelowego na terenie historycznego założenia pałacowego w Czemiernikach. Termin składania zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2016 roku.

Konkurs na projekt kompleksu hotelowego w Ciemiernikach

Unikatowy kompleks pałacowo-obronny z I ćwierci XVII wieku leży na terenie województwa lubelskiego, ok. 15 km od miasta Radzyń Podlaski. Zespół parkowo-pałacowy wraz z fortyfikacjami powstał w latach 1615 - 1622 z inicjatywy biskupa Henryka Firleja. W 1966 roku zarówno park, stawy, jak i znajdujące się na terenie zabudowania wpisano do rejestru zabytków.

Przedmiotem jednoetapowego konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji kompleksu hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, uwzględniając specyfikę miejsca oraz podkreślając walory historycznego założenia typu palazzo in fortezza.

Nagrody:

I miejsce - 20 000 zł
II miejsce - 12 000 zł
III miejsce - 6 000 zł

Terminy:

Wizja lokalna na terenie nieruchomości:
dnia 8 sierpnia 2016 o godz. 10.00 - I tura 
dnia 23 sierpnia 2016 o godz. 10.00 -  II tura
dnia 6 września 2016 godz. 10.00 - III tura
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonywać do sekretarza konkursu najpóźniej do godz. 15:00, dnia poprzedzającego daną turę. Liczba przedstawicieli uczestnika, biorących udział w wizji lokalnej jest nieograniczona.
25 sierpnia 2016 - termin składania wniosków o udzielenie wyjaśnień
nie później niż do dnia 29 sierpnia 2016 - udzielenie odpowiedzi na pytania 
23 sierpnia 2016, godz. 15:30 - termin składania zgłoszeń
30 września 2016, do godz. 15:30 - termin składania prac konkursowych
do dnia 17 października 2016 - ogłoszenie wyników konkursu

Organizator planuje zorganizowanie wystawy lub dyskusji pokonkursowej.

Szczegółowe informacje, rzuty budynku w dwg oraz regulamin dostępne na stronie internetowej konkursu. Wytyczne konserwatorskie jak i zakres przestrzenno-funkcjonalny zawarte są w formie załączników do regulaminu.

Konkurs na projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Władze Warszawy ogłaszają konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.
Konkurs na projekt strzelnicy golfowej na Mazurach Spółka Universe Properties Group, właściciel kompleksu Masurian Yacht & Golf Resort powstającego między Giżyckiem a Węgorzewem, ogłosiła konkurs na projekt strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem gastronomicznym.
Konkurs na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił konkurs na jej projekt. W jury m.in. architekci Maciej Miłobędzki, Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun.
Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Bitwy Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt ekspozycji stałej nowo powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Składanie wniosków do 28 listopada.