Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt kompleksu hotelowego w Czemiernikach

Konkurs na projekt kompleksu hotelowego w Czemiernikach

Ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt kompleksu hotelowego na terenie historycznego założenia pałacowego w Czemiernikach. Termin składania zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2016 roku.

Konkurs na projekt kompleksu hotelowego w Ciemiernikach

Unikatowy kompleks pałacowo-obronny z I ćwierci XVII wieku leży na terenie województwa lubelskiego, ok. 15 km od miasta Radzyń Podlaski. Zespół parkowo-pałacowy wraz z fortyfikacjami powstał w latach 1615 - 1622 z inicjatywy biskupa Henryka Firleja. W 1966 roku zarówno park, stawy, jak i znajdujące się na terenie zabudowania wpisano do rejestru zabytków.

Przedmiotem jednoetapowego konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji kompleksu hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, uwzględniając specyfikę miejsca oraz podkreślając walory historycznego założenia typu palazzo in fortezza.

Nagrody:

I miejsce - 20 000 zł
II miejsce - 12 000 zł
III miejsce - 6 000 zł

Terminy:

Wizja lokalna na terenie nieruchomości:
dnia 8 sierpnia 2016 o godz. 10.00 - I tura 
dnia 23 sierpnia 2016 o godz. 10.00 -  II tura
dnia 6 września 2016 godz. 10.00 - III tura
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonywać do sekretarza konkursu najpóźniej do godz. 15:00, dnia poprzedzającego daną turę. Liczba przedstawicieli uczestnika, biorących udział w wizji lokalnej jest nieograniczona.
25 sierpnia 2016 - termin składania wniosków o udzielenie wyjaśnień
nie później niż do dnia 29 sierpnia 2016 - udzielenie odpowiedzi na pytania 
23 sierpnia 2016, godz. 15:30 - termin składania zgłoszeń
30 września 2016, do godz. 15:30 - termin składania prac konkursowych
do dnia 17 października 2016 - ogłoszenie wyników konkursu

Organizator planuje zorganizowanie wystawy lub dyskusji pokonkursowej.

Szczegółowe informacje, rzuty budynku w dwg oraz regulamin dostępne na stronie internetowej konkursu. Wytyczne konserwatorskie jak i zakres przestrzenno-funkcjonalny zawarte są w formie załączników do regulaminu.

Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca