Stare Babice; lokalizacja na mapie Polski

i

Autor: Archiwum Architektury

Konkurs na projekt parku w Starych Babicach

2013-08-12 16:14

Urząd gminy Stare Babice  ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji parku gminnego w miejscowości Stare Babice

Stare Babice; lokalizacja na mapie Polski

i

Autor: Archiwum Architektury

Park powstać ma w miejscowości Stare Babice. W konkursie architektonicznym brać będą mogli uczestnicy dysponujący możliwością realizacji pracy konkursowej – w składzie zespołu realizującego nową inwestycję znaleźć się musi przynajmniej jeden architekt krajobrazu i oraz projektanci z uprawnieniami pozwalającymi na realizację całego założenia; szczegółowe wymagania określone zostały w regulaminie konkursu architektonicznego, udostępnionym na stronie internetowej organizatora konkursu. Całkowity koszt inwestycji nie może przekroczyć 1500 000 zł. Kryteria oceny prac konkursowych:- walory architektoniczno - urbanistyczne koncepcji; 80%- szacunkowy koszt wykonania prac realizowanych na podstawie szczegółowego opracowania pracy konkursowej; 10%- koszt szczegółowego opracowania pracy konkursowej; 10%Terminy14 sierpnia 2013 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie4 października 2013 – termin składania prac konkursowychNagrody:I nagroda –  6 000 zł oraz zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.II nagroda – 1500 złOrganizator konkursu architektonicznego zastrzega sobie możliwość nie przyznania I nagrody. Więcej informacji, kontakt i materiały konkursowe: www.bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=126598Gmina Stare Babice, Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 0-22 722 95 36, faks 0-22 722 95 36.www.bip.stare-babice.pl