Konkurs architektoniczny

Wyniki konkursu na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

2023-04-28 16:28

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił wyniki konkursu na jej projekt. „Z perspektywy wieloletniego sędziego mogę powiedzieć, że rzadko się zdarza, żeby jedna trzecia prac była brana pod uwagę do zwycięstwa” – mówił podczas rozstrzygnięcia przewodniczący jury Maciej Miłobędzki.

Nowy budynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod nazwą Akademicki Kampus ICT (Information and Communication Technologies) ma stanąć między siedzibą Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia a Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33. W środku oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych dla Wydziału Informatyki znajdzie się czytelnia oraz tzw. strefy fabrykacji, dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw czy startupów technologicznych. Uczelnia we współpracy ze szczecińskim oddziałem SARP właśnie ogłosiła wyniki konkursu architektonicznego na projekt obiektu.

Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji gmachu do sześciu kondygnacji o powierzchni netto wynoszącej ok. 12 tys. m². Przestrzeń Wydziału ma być inspirująca, innowacyjna, elastyczna, dostępna i wspomagająca przeprowadzane tam procesy naukowe i dydaktyczne. Istotnym elementem mają być przestrzenie do pracy wspólnej i indywidualnej, które będą rozmieszczone w całym obiekcie – napisano w wytycznych. W siedmioosobowym jury znaleźli się architekci Maciej Miłobędzki (przewodniczący), Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun, a także Mirosław Łazoryszczak i Hubert Góralski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki ZUT odbyło się 28 kwietnia w budynku tzw. Starej Chemii ZUT. To był bardzo trudny i ciekawy konkurs. Będzie to miejsce niezwykłe, otwarte nie tylko na relacje wewnątrz uczelni, ale również na relacje z mieszkańcami miasta. Prace, które zostały nadesłane, prezentowały bardzo wysoki poziom. Z perspektywy wieloletniego sędziego mogę powiedzieć, że rzadko się zdarza, żeby jedna trzecia prac była brana pod uwagę do zwycięstwa. To nie jest częste zjawisko – podkreślił przewodniczący jury Maciej Miłobędzki.

Ostatecznie pierwsze miejsce i 80 tys. zł otrzymała pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci za umiejętne wpisanie programu w zwartą kubaturę, która w niewielkim stopniu ingeruje w otoczenie. Logiczna i uniwersalna struktura budynku pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych wnętrz publicznych, które sprzyjają nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego. Przesunięte względem siebie kubatury budynku otwierają widoki z wnętrza na otaczającą zieleń i zaprojektowane ogrody dachowe – czytamy w uzasadnieniu.

Sędziowie zwrócili też uwagę na kształtowania właściwego klimatu wnętrz poprzez system atriów umożliwiających naturalną wentylację i wykorzystanie termicznej masy budynku. Zaproponowany, bezpretensjonalny wyraz architektoniczny spełnia oczekiwania stawiane budynkom publicznym co do ich trwałości technicznej i estetycznej – podkreślili.

Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda
Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-zv5c-N54C-gZWs_nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-zut.jpg
Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-dcg8-joor-WEy7_nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-zut.jpg
Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-CVi6-Y4C7-MHcA_nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-zut.jpg
Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-iXFd-ZUha-zJTi_nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-zut.jpg
Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-gb1H-EMqk-Mn1t_nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-zut.jpg
Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, I nagroda Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-fXg1-n6jf-BTaC_nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-zut.jpg

Drugą nagrodę zdobyło biuro Młynarczyk Architekci z Warszawy. Liniowy plac wejściowy pozbawiony ruchu kołowego tworzy czytelną ulice-plac łączącą nowo projektowany budynek z istniejącym Wydziałem Elektrycznym. Zwarty, linearny układ budynku wiąże się czytelnie z otaczającym krajobrazem za pomocą kładek, podcieni, dziedzińców, wnęk. Racjonalny i konsekwentny układ modularny budynku jest kanwą, na której zbudowano atrakcyjny układ wielopoziomowych dziedzińców, atriów w tym wejściowy hol-amfiteatr: miejsce spotkań społeczności akademickiej, będące jednocześnie najważniejszą strefą publiczną budynku. Prostopadłościenna bryła o czytelnej tektonice i regularnym rytmie otworów jest powściągliwa i ponadczasowa – uzasadniali sędziowie.

Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. Młynarczyk Architekci z Warszawy, II nagroda

Trzecia nagroda przypadła pracowni WXCA, która zaproponowała zwartą bryłę w minimalny sposób ingerującą w atrakcyjną, zieloną przestrzeń kampusu. Centralna przestrzeń otwartego do holu dziedzińca jest nie tylko wielokondygnacyjnym warsztatem, ekspozycją, miejscem spotkań, ale także ważnym elementem systemu naturalnego sposobu wentylacji budynku. Zwarta, kompaktowa bryła oraz nieznaczny stosunek powierzchni fasad do kubatury minimalizuje zużycie energii – podkreślili jurorzy. Zwrócili ponadto uwagę, że zastosowana w projekcie cegła nawiązuje nie tylko do lokalnych tradycji budowlanych, ale też do charakteru znaczących obiektów ZUT.

Nowa siedziba Wydziału Informatyki ZUT

i

Autor: serwis prasowy proj. WXCA, III nagroda

Jury przyznało też cztery wyróżnienia. Otrzymały je pracownie: Grupa 5 Architekci za stworzenie budynku opartego na sztywnej i konsekwentnej kanwie modułowej konstrukcji, ZOA Architekci za próbę stworzenia obiektu o przyjaznej skali zatopionego w otaczającej zieleni, ARCH_IT Piotr Zybura za racjonalną realizację programu funkcjonalnego poprzez zaprojektowanie kompaktowego budynku oraz zagospodarowanie terenu adekwatne do skali założenia i ROARK Studio za prawidłową skale placu frontowego łączącego budynki obu wydziałów, odpowiednią do skali założenia ingerencję w tereny zielone oraz klarowne domknięcie przestrzeni kameralnego zielonego dziedzińca łącznikiem w formie wyniesionej ponad poziom terenu kładki.

Koszt realizacji nowego wydziału Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego uczelnia szacuje na 130 mln zł. Według zapowiedzi budynek powinien powstać w ciągu najbliższych 4-5 lat.