Konkurs na wystawę w Muzeum Fotografii. Zgłoszenia

i

Autor: Archiwum Architektury

Muzeum Fotografii: konkurs na projekt wystawy w Muzeum Fotografii w Krakowie

2020-03-06 16:07

Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej w swojej nowej siedzibie.

Muzeum Fotografii w Krakowie mieści się w budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22. W 2017 roku Gmina Miejska Kraków zakupiła ten zabytkowy obiekt wraz z otaczającym terenem od Agencji Mienia Wojskowego w celu utworzenia tam centrum wystawienniczo-edukacyjnego. Nowa siedziba Muzeum Fotografii powstaje według projektu pracowni Lachman Pabich Architekci (koncepcja) oraz Biuro Projektowe Kontrapunkt V-Projekt (projekt budowlany i wykonawczy). Udostępnienie budynku wraz z wystawą główną zaplanowano na 2021 rok.

Muzeum Fotografii z nową wystawą

Zadaniem uczestników jest zaproponowanie ogólnej koncepcji podziału sal Muzeum Fotografii na działy tematyczne, zaprojektowanie mebli wypoczynkowych oraz ekspozytorów. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3232 m², a maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz projektu 3 500 000 zł brutto (bez uwzględnienia kosztów wykonania dokumentacji projektowej). Do konkursu na projekt wystawy mogą zgłaszać się osoby i biura, które w okresie ostatnich pięciu lat opracowały co najmniej dwa zrealizowane projekty ekspozycji dla instytucji kultury (z wyłączeniem ekspozycji plenerowych) o powierzchni użytkowej min. 400 m² lub wartości realizacji nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda.

W skład sądu konkursowego wchodzą: Adrianna Gębala-Pietras (przewodnicząca), Janusz Czop, Dominik Kuryłek, Agnieszka Olszewska, Malwina Antoniszczak, Czesława Frejlich, Karolina Lewandowska i Piotr Lewicki. Nagrody: I – 15 000 zł, II – 10 000 zł, III – 5000 zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 23 marca 2020, termin składania prac konkursowych: 29 maja 2020 www.bip.krakow.pl/?dok_id=121503

Czytaj też: MuFo: wystawa w Muzeum Fotografii. Wyniki konkursu |