Architektura MuratorKonkursyKonkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki

Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki

Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt gminnego centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach. Jury pod przewodnictwem Piotra Śmierzewskiego za najlepszą uznało pracę warszawskiego biura MAMGUSTA Architekci. Sędziowie docenili zarówno zaproponowane przez autorów rozwiązania urbanistyczne, jak i architektoniczne.

Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. MAMGUSTA Architekci, I nagroda

Konkurs architektoniczny na projekt obiektu w imieniu gminy Słupsk zorganizował lokalny oddział SARP. Zadaniem uczestników było zaproponowanie koncepcji budynku lub zespołu budynków, który pomieściłby centrum kultury z salą widowiskową na ok. 350 miejsc i pracowniami warsztatowymi oraz centrum usług społecznych i przychodnię.

Jak zapisano w regulaminie, w pracy należało uwzględnić nowatorskie rozwiązania proekologiczne i energooszczędne, w szczególności wykorzystanie deszczówki i tzw. wody szarej, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Projekt powinien ponadto uwzględniać zagospodarowanie terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczając standardy urządzenia pobliskich placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych czy elementów małej architektury. Nowy ośrodek zaplanowano przy końcu ulicy Miejskiej w Siemianicach, niewielkiej miejscowości położonej zaledwie 4 kilometry od Słupska.

W 10-osobowym jury zasiedli architekci Piotr Śmierzewski, Janusz Kaczmarek, Maciej Araszkiewicz, Marek Perepeczo, Mirosław Zwolsk i Agata Ogór-Zwolan, a także Adam Sędziński, Joanna Szmidt, Michał Ziętek i Zbigniew Gach. Łączna pula nagród w konkursie wynosiła 50 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 25 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej, za miejsce drugie – 15 tys. zł, a za miejsce trzecie – 10 tys. zł.

Wyniki konkursu na gminne centrum kultury w Siemianicach

Ostatecznie pierwszą nagrodę zdobyła warszawska pracownia MAMGUSTA Architekci (zespół w składzie: Sebastian Tabędzki, Łukasz Lautsch, Adam Krupa, Ewa Mucha, Artur Wieliczko). Jak uzasadnili sędziowie, koncepcja doceniona została zarówno za rozwiązania urbanistyczne, jak i architektoniczne. Przedstawiona bryła w ciekawy sposób organizuje przestrzeń, wprowadzając strefowanie przy jednoczesnym zachowaniu jej ciągłości. Funkcje zostały rozplanowane w sposób czytelny. Atrakcyjna forma architektoniczna wpisuje się w otoczenie, stanowiąc jednocześnie jego urozmaicenie – czytamy w uzasadnieniu.

Architekci zaprojektowali jeden podłużny pawilon, starając się, by większość funkcji wszystkich trzech placówek umieszczona została na poziomie parteru. Bryła najbardziej wysunięta na północ skrywa centrum kultury, dalej, odseparowane zielonym dziedzińcem, znajduje się centrum usług społecznych – jedyny obiekt w zespole z kondygnacją podziemną, gdzie znalazłyby się pomieszczenia magazynowe i techniczne, archiwum i garaż na jeden samochód, a w ostatnim budynku, również oddzielonym zielonym dziedzińcem, zaplanowano przychodnię. Obiekt ten został wyraźnie podzielony na dwie poradnie – internistyczną i pediatryczną, ze wspólną recepcją.

Jak tłumaczą architekci, pretekstem do stworzenia przenikających bryłę zielonych korytarzy stał się istniejący na działce zagajnik. Punkty przecięcia architektury i natury potraktowane zostały w sposób szczególny – jako bramy prowadzące w głąb działki. Zapewniają one swobodną możliwość komunikacji po całym terenie – wyjaśnia Sebastian Tabędzki. Wzdłuż zielonych korytarzy wytyczone zostały główne ciągi spacerowe, prowadzące użytkowników ku strefom aktywności kulturowej czy sportowo-rekreacyjnej.

Zaproponowana w koncepcji forma architektoniczna nawiązuje do tradycji budowlanej Pomorza. Typową dla regionu konstrukcję szachulcową autorzy przetworzyli w elementy z drewna klejonego krzyżowo (CLT). Odniesienia do charakterystycznej kraty pojawiają się jako motyw na fasadach – w podziałach świetlików, komina scenicznego i podwyższonego foyer – czytamy w założeniach.

W budynku, zgodnie z regulaminem, przewidziano projekt instalacji kanalizacyjnej z rozdzielaniem szarej wody oraz instalacji deszczowej z urządzeniami retencji. Woda z tych źródeł wykorzystywana byłaby na potrzeby pielęgnacji zieleni oraz spłukiwania toalet. Planowane jest także wykorzystanie rozwiązań energooszczędnych: pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych z farmy słonecznej zlokalizowanej przy północnej granicy działki.

Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. MAMGUSTA Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. MAMGUSTA Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. MAMGUSTA Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. MAMGUSTA Architekci, I nagroda

Drugą nagrodę otrzymało konsorcjum biur Krzysztof Makowski Architekt i Łukasz Mużacz Architekt (zespół w składzie: Dariusz Makowski, Krzysztof  Makowski, Łukasz Mużacz i Renata Telacka). W tym przypadku jury zwróciło uwagę na czytelność i prostotę zaproponowanych rozwiązań architektonicznych, zwłaszcza pomysł szeregu wewnętrznych patio, w atrakcyjny sposób realizujących zakładany program inwestycji.

Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. Krzysztof Makowski Architekt i Łukasz Mużacz Architekt, II nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. Krzysztof Makowski Architekt i Łukasz Mużacz Architekt, II nagroda

Trzecie miejsce zajęła pracownia VA Przemysław Tymoszuk z Warszawy za udaną próbę zbudowania przestrzeni zewnętrznej za pomocą trzech wolno stojących obiektów, zgrupowanych wokół centralnego „placu”. Ujednolicone materiałowo budynki zróżnicowano między sobą gabarytowo, co łagodzi sztywny gorset pierwotnie założonej symetrii zespołu – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada realizację trzech niezależnych obiektów. Główną oś kompozycyjną założenia tworzyłby budynek usytuowanego centralnie centrum kultury. Od strony północnej przewidziano przychodnię, od południowej centrum usług społecznych – obie bryły nieznacznie wysunięte ku frontowi działki. Między poszczególnymi obiektami zespołu powstałby w ten sposób wielofunkcyjny plac, przeznaczony na okolicznościowe imprezy, targi i inne spotkania plenerowe. Kompozycja urbanisyczna ukształtowana została kilkoma planami widokowymi. Pierwszym jest zieleń buforowa pomiedzy drogą asfaltową biegnącą wzdłuż frontu działki, drugim są elewacje niskich budynków przychodni i centrum usług społecznych domykających po bokach plac główny, trzeci plan domyka budynek centrum kultury i zieleń horyzontalna – tłumaczy Przemysław Tymoszuk. Do wykończenia elewacji poszczególnych części autorzy proponują długoformatową cegłę o naturalnej barwie, szkło i jasne drewno.

Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury oraz centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; sytuacja
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; rzut parteru
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; rzut 1. piętra
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum kultury w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; przekroje
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; rzut parteru
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Centrum usług społecznych w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; przekroje
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Ośrodek zdrowia w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; rzut parteru
Konkurs SARP na projekt centrum kultury w Siemianicach na Pomorzu: wyniki
Ośrodek zdrowia w Siemianicach, proj. VA Przemysław Tymoszuk, III nagroda; przekroje
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: finaliści Jury 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy nominowało w konkursie 18 realizacji i wydarzeń. Teraz głos mają mieszkańcy. Swoich faworytów można wybierać do 27 maja.
Michał Spólnik i Marcin Kitala z nagrodą w konkursie eVolo Skyscraper 2022 W międzynarodowym konkursie eVolo Skyscraper 2022 po raz kolejny doceniono zespół z Polski. Za koncepcję wieżowca New Spring oferującego ekologiczne uprawy Michał Spólnik i Marcin Kitala zdobyli trzecią nagrodę.
Wyniki konkursu na projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego we wsi Góra Świętej Anny. Zwyciężyło wrocławskie biuro P2PA, proponując usytuowanie nowych przestrzeni częściowo pod ziemią, częściowo w prostopadłościennych bryłach wkomponowanych w krajobraz.
Sześcioro studentów z Polski w finale Saint-Gobain Architecture Students Contest Finał Saint-Gobain Architecture Students Contest po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Nasz kraj reprezentować będą trzy dwuosobowe zespoły studentów z Politechniki Wrocławskiej i Śląskiej.