Architektura MuratorKonkursyMieszkanie Plus Warszawa. Wyniki konkursu na projekt osiedla przy Ratuszowej na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]

Mieszkanie Plus Warszawa. Wyniki konkursu na projekt osiedla przy Ratuszowej na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]

W ramach programu Mieszkanie Plus w Warszawie przy ul. Ratuszowej powstanie nowe osiedle. W rozstrzygniętym właśnie konkursie zwyciężyła pracownia BE DDJM Architekci, drugie miejsce zajęło holenderskie studio MVRDV, a trzecie Fiszer atelier 41.

Mieszkanie plus: Ratuszowa – wyniki konkursu
Projekt osiedla Mieszkanie Plus Warszawa przy ul. Ratuszowej autorstwa MVRDV

Konkurs na nowe osiedle przy ul. Ratuszowej zorganizował Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, współodpowiedzialny za realizację programu Mieszkanie Plus, we współpracy z warszawskim oddziałem SARP. W jury pod przewodnictwem Bolesława Stelmacha znaleźli się architekci Magdalena Wrzesień, Krzysztof Nowak, Piotr Woliński, Marek Budzyński i Paweł Grodzicki, a także Mirosław Barszcz i Grzegorz Muszyński z zarządu PFR Nieruchomości, Marek Konopka z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rewitalizacji oraz  Monika Diamandakis i Agata Kruczyńska z urzędu Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Sześć pomysłów na warszawskie osiedle Mieszkanie Plus przy Ratuszowej

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zespołu z 485 mieszkaniami, usługami w parterze i garażem podziemnym. Na działce o powierzchni 17 449 m² dopuszczono możliwość realizacji budynków o wysokości od 4 do 7 kondygnacji, założono przy tym, że 30% terenu pozostanie strefą zieloną. Do udziału w konkursie na osiedle przy Ratuszowej zgłosiły się 93 biura. W pierwszym etapie składały swoje portfolio, credo i szkic koncepcji. Na tej podstawie sędziowie wytypowali sześć zespołów, które następnie przesłały uszczegółowione projekty. Były to Fiszer atelier 41, BBGK Architekci, BDM Architekci, TZA Architekci, BE DDJM Architekci i MVRDV.

Ratuszowa: wyniki konkursu

Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło pracowni BE DDJM Architekci, drugie zajęło studio MVRDV, a trzecie Fiszer atelier 41. Pozostałe biura otrzymały wyróżnienia honorowe – BBGK Architekci pierwszego stopnia, BDM i TZA – drugiego stopnia. Poniżej publikujemy wszystkie prace wraz z fragmentami uzasadnień przyznania poszczególnych nagród.

Projekt osiedla Ratuszowa autorstwa BE DDJM Architekci

Nagrodę na projekt osiedla Ratuszowa w programie Mieszkanie Plus Warszawa przyznano za najlepsze rozwiązanie problemów projektowych w niezwykle wymagających uwarunkowaniach. Projekt twórczo interpretuje niepowtarzalną strukturę przestrzeni miejskich w okolicy placu Hallera. W zdyscyplinowany sposób, przy użyciu lapidarnych środków, kształtuje nowe przestrzenie w istniejącej tkance urbanistycznej. Te nowe przestrzenie służą integracji obecnych i przyszłych mieszkańców okolicznych domów, oferując im możliwości dodatkowych wspólnych aktywności.

Przestrzeń nowego placu publicznego, obudowanego ogólnodostępnymi usługami, w ten sposób mądrze uzupełnia osiowe założenie placu Hallera. W swoistym kontrapunkcie przestrzennym i funkcjonalnym jest ulokowanie na drugim końcu wnętrza kwartału przedszkola z ogólnodostępnym placem zabaw dla dzieci. Właściwe jest także ukształtowanie pasażu wewnątrz kwartału jako niewielkiej alei z nasadzeniami wysokich drzew.

Przekonująca jest powściągliwa morfologia i tektonika nowych domów. Daje wymagany w tym miejscu Warszawy ponadczasowy, elegancki wyraz przestrzenny, dobrze korespondujący z otoczeniem.

Uznanie budzą znakomite proporcje i detale zaproponowanej koncepcji. Jej prostota i minimalizm w użyciu środków urbanistycznych i architektonicznych pozwalają wierzyć obliczeniom autorów o możliwie najmniejszym budżecie realizacji inwestycji.

Przekonywujący jest zaproponowany układ budynków wewnątrz kwartału, który w pełni jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Mieszkanie plus: Ratuszowa – wyniki konkursu
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa BE DDJM Architekci
Mieszkanie plus: Ratuszowa – wyniki konkursu
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa BE DDJM Architekci

Projekt osiedla Mieszkanie Plus Warszawa Ratuszowa autorstwa MVRDV

Właściwa analiza terenu inwestycji i uwarunkowań w sąsiedztwie oraz przełożenie tego na proponowane rozwiązania.

Projekt nie jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi, jednak przedstawiciele sądu uznali, że są podstawy, aby przekonać konserwatora do zmiany zaleceń.

Właściwie ustawione cele i zadania projektowe, takie jak identyfikacja z miejscem, społeczność, zieleń i cena realizacji.

Nowatorskie i bardzo odważne spojrzenie na projekt zagospodarowania terenu.

Konsekwentne, wielowątkowe wprowadzenie wartości wspólnotowych i społecznych zespołu, jakość przestrzeni wspólnych, otwarte kształtowanie relacji z otoczeniem oraz wartościową propozycję nowej tożsamości miejsca

Przedstawione założenia projektowe są dobrym przykładem właściwego kształtowania infrastruktury społecznej oraz promocji zrównoważonego rozwoju.

Bardzo logicznie i elastycznie zaprojektowane budynki mieszkalne z korytarzami na przestrzał w parterach, łatwym dostępem do infrastruktury społecznej oraz pomieszczeń na rowery.

Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa MVRDV
Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa MVRDV
Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa MVRDV

Projekt osiedla Mieszkanie Plus Warszawa Ratuszowa autorstwa Fiszer atelier 41

Wnikliwa analiza kontekstu urbanistycznego.

Wyraziste rozwiązanie zakończenia osi ul. Skoczylasa placem. Z dużym wyczuciem rozwiązane połączenie projektowanej zabudowy z ul. Ratuszową – przez plac wejściowy. We wnętrzach urbanistycznych wytworzono wartościowe enklawy zieleni na gruncie rodzimym.

Atrakcyjna budowa napięcia między kontekstem zewnętrznym a wnętrzem projektowanej zabudowy.

Wrażliwość kształtowania układów zabudowy, jej wysokości, rytmu, relacji z otoczeniem. Atrakcyjna tektonika elewacji z bogatym detalem.

Atrakcyjne i umiejętne rozwiązanie głównych przestrzeni publicznych wewnątrz zabudowy – placu i alei między ul. Skoczylasa a ul. Ratuszową. Atrakcyjna hierarchia przestrzeni publicznych, półpublicznych, prywatnych. Przestrzenie charakteryzuje pozytywna, kameralna atmosfera.

Zróżnicowany, atrakcyjny program funkcjonalny.

Nazbyt skomplikowane układy funkcjonalne mieszkań i korytarzy wewnętrznych budzące obawę nieadekwatności do realizowanego przez Organizatora programu mieszkaniowego.

Układ zabudowy budzący wątpliwości dotyczące zapewnienia nieskomplikowanego nasłonecznienia i przewietrzania projektowanych mieszkań.

Rzetelny i wyrafinowany warsztat projektowy.

Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa Fiszer atelier 41
Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa Fiszer atelier 41

Projekt osiedla Mieszkanie Plus Warszawa Ratuszowa autorstwa BBGK Architekci

Zaproponowany układ urbanistyczny podkreśla ważne relacje przestrzenne tej części Pragi, które stają się podstawą do organizacji przestrzennej i funkcjonalnej projektowanego wnętrza kwartału, koncentrującego się wokół wewnętrznego placu.

W świetle wydanych zaleceń konserwatorskich przyjęta forma budynków zlokalizowanych wewnątrz kwartału, odbiegających typologią od zabudowy tej części Osiedla Praga II, może budzić wątpliwości.

Struktura mieszkań zgodna z zadaną; atutem pracy jest uzyskanie ok. 50% mieszkań przewietrzanych.

W opinii sądu na wyróżnienie zasługują walory architektoniczne przedstawionej koncepcji, w szczególności twórcza interpretacja zasad kompozycji elewacji Osiedla Praga II – przetransponowanych na język architektury współczesnej, posługującej się tradycyjnymi środkami wyrazu (m.in. opracowanie tynku elewacyjnego oraz motywy w technice sgrafitta ściennego), towarzyszące znaczącym miejscom planowanego zespołu i współtworzące tożsamość lokalną projektowanego zespołu; uwagę zwraca architektura wysokiej jakości, skorelowana z wartościami społecznymi oraz umiejętne kształtowanie gradacji stref publicznych i prywatnych w zespole.

Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa BBGK Architekci
Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa BBGK Architekci

Projekt osiedla Mieszkanie Plus Warszawa Ratuszowa autorstwa BDM Architekci

Koncepcja konkursowa opracowana z dużym zrozumieniem zadania projektowego, przy umiejętnym pogodzeniu wymogów urbanistycznych, realizacyjnych i kosztowych.

Strefowanie przestrzeni poprawne.

Wątpliwości budzi sposób kształtowania zabudowy od ul. Brechta, w tym w świetle ustaleń MPZP.

Wnikliwa analiza czynników wpływających na obniżenie kosztochłonności inwestycji i utrzymania budynków i terenów otwartych.

Właściwa struktura mieszkań przy sprawnie rozwiązanych układach mieszkań.

Sąd konkursowy docenia spójność koncepcji, przy zastosowaniu świadomie powściągliwych środków wyrazu architektonicznego, stanowiących tło dla sąsiedniej zabudowy: modernistycznej z lat 30. oraz socrealistycznej z lat 50. XX wieku; ponadto sąd dostrzega konsekwentne poszukiwanie równowagi pomiędzy skalą zespołu a zasadą organizacji przestrzeni na segmenty grup sąsiedzkich.

Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa BDM Architekci
Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa BDM Architekci

Projekt osiedla Mieszkanie Plus Warszawa Ratuszowa autorstwa TZA Aleksandra Targońska

Wnikliwa analiza kontekstu urbanistycznego znajdująca swoje odzwierciedlenie w interesującej propozycji zagospodarowania terenu. Na uwagę zasługuje oryginalny układ zabudowy z „grzebieniem” budynków zwróconych frontem do ul. Skoczylasa.

Duża wrażliwość i wyraziste rozwiązanie zakończenia osi ul. Skoczylasa punktowym budynkiem i placem – atraktorem.

Rozwiązania architektoniczne stosowne do funkcji i lokalizacji obligującej do kreacji „wielkomiejskiej” o wysokiej jakości i estetyce. Wątpliwości budzi relacja uzyskanego wyrazu architektonicznego zabudowy do charakteru osiedla Praga I i Praga II.

Koszt realizacji i utrzymania elewacji w okresie eksploatacji budzi wątpliwości. Możliwość ewentualnej zmiany okładziny wpływa istotnie na obniżenie jakości architektury.

Układ zabudowy budzący wątpliwości dotyczące zapewnienia nieskomplikowanego nasłonecznienia i przewietrzania projektowanych mieszkań.

Rzetelny i wyrafinowany warsztat projektowy.

Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa TZA Aleksandra Targońska
Mieszkanie plus – Ratuszowa. Wyniki konkursu na projekt osiedla na warszawskiej Pradze [WIZUALIZACJE]
Projekt osiedla Mieszkanie plus Ratuszowa autorstwa TZA Aleksandra Targońska

Marek Dunikowski z biura BE DDJM Architekci o projekcie osiedla Mieszkanie Plus Warszawa przy ul. Ratuszowej, tworzeniu koncepcji konkursowej i roli dwóch głównych osi założenia: Skoczylasa i Hallera. Zobacz film.