Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu 2021: znamy finalistów!

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt Common Ground, jeden z finalistów w kategorii „Wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji”, którego autor ubiega się o nagrodę „wschodzącej gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu 2021: znamy finalistów!

2021-04-26 19:15

Poznaliśmy finalistów konursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu. Wśród 60 najlepszych projektów znalazły się dwa z Polski!

Pierwsza edycja konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu ma być okazją do zaprezentowania dobrych praktyk, przykładów i koncepcji odpowiadających na wyzwania współczesności. Organizująca go Komisja Europejska na zgłoszenia czekała od 23 kwietnia do 1 czerwca. Projekty, realizacje i inicjatywy uczestnicy mogli nadsyłać w 10 kategoriach, osobno doświadczeni twórcy i organizacje, osobno studenci i młodzi projektanci do 30 roku życia. Przyszło w sumie ponad 2000 pomysłów ze wszystkich krajów członkowskich UE. Po weryfikacji zostały one poddane pod publiczne głosowanie, które trwało od 11 do 18 czerwca. Do finału przeszły po trzy projekty w każdej kategorii: 30 ubiega się więc o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu w konkurencji profesjonalnej, 30 o tytuł „wschodzącej gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” w konkurencji dla młodych. Wśród 60 docenionych w ten sposób inicjatyw, realizacji i koncepcji dwa reprezentują Polskę (notabene, podobnie jak w konkursie o EU Mies van der Rohe Award, najwięcej projektów pochodzi z Hiszpanii).

Polska wśród finalistów nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

W kategorii „Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności” dla profesjonalistów znalazła się międzynarodowa konferencja „Gdyby – Społeczne Projektowanie Zrównoważonych Miast” (IF – Social Design for Sustainable Cities), zorganizowana on-line przez Stowarzyszenie Instytutów Kultury i Ambasad Państw Unii Europejskiej (EUNIC Warszawa) oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w dniach 21-23 października 2020 roku. Celem spotkania, w którym udział wzięło 27 panelistów z 13 państw, było m.in. przedstawienie wartości projektowania zrównoważonych i inteligentnych miast, a także zaangażowanie przedstawicieli edukacji, kultury i administracji w szeroką debatę na temat przestrzeni miejskich. Konferencji towarzyszyły warsztaty dla młodych twórców oraz wystawa prezentacją prospołeczne projekty autorstwa studentów z 27 uczelni z całego świata. W konkurencji dla „wschodzących gwiazd Nowego Europejskiego Bauhausu” w kategorii „Wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji” o nagrodę ubiega się projekt Common Ground: propozycja  budowania przestrzeni wspólnych przez mieszkańców na przykładzie Radwanic na Dolnym Śląsku (organizatorzy nie podają na razie danych osób, które zgłosiły projekty). Teraz finalistów oceniać będzie specjalnie powołane jury, złożone m.in. z przedstawicieli ponad 135 oficjalnych partnerów Nowego Europejskiego Bauhausu. Zwycięzcy w każdej z 10 kategorii konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu otrzymają po 30 tys. euro, a zwycięzcy w każdej z 10 kategorii konkursu dla młodych twórców po 15 tys. euro. Jak zapowiada Komisja Europejska, laureatów poznamy po wakacjach. Ceremonię wręczenia nagród zaplanowano  na 16 września. Wszystkich 60 finalistów można obejrzeć na stronie prizes.new-european-bauhaus.eu.

10 kategorii konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

1. Techniki, materiały oraz procesy budowlane i projektowe – przykłady rozwiązań służących łagodzeniu zmian klimatu, ochronie środowiska oraz sprzyjające większej przystępności cenowej i integracji społecznej.2. Budowanie zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego – modelowe miejsca/konkretne obiekty, w których wykazano ponowne wykorzystanie i recykling materiałów.3. Rozwiązania uwzględniające wpływ środowiska zbudowanego na przyrodę – pokazujące, w jaki sposób środowisko zbudowane może przyczynić się do ochrony przyrody i bioróżnorodności, uwzględniając potrzeby kulturowe i społeczne.4. Zrewitalizowane przestrzenie miejskie i wiejskie – przykłady rewitalizacji łączące zrównoważony rozwój, estetykę i społeczną integrację, które zostały opracowane przy szerokim udziale lokalnych społeczności.5. Produkty i styl życia – produkty i procesy przyczyniające się do zrównoważonego, atrakcyjnego i sprzyjającego integracji stylu życia. 6. Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe – pozytywne przykłady ochrony dziedzictwa kulturowego.7. Miejsca spotkań i interakcji – inspirujące przykłady wykorzystania przestrzeni do integracji i budowania społeczności.8. Kultura, sztuka i społeczność – wydarzenia, festiwale i inne inicjatywy, których celem jest łączenie społeczności.9. Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie – innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa mieszkaniowego.10. Interdyscyplinarne modele kształcenia – programy i metody nauczania, które uwzględniają wartości zrównoważonego rozwoju, integracji społecznej i estetyki.

ZAPISZ SIĘ