Architektura MuratorKonkursyNajlepsze na Śląsku

Najlepsze na Śląsku

Wyniki konkursu im. Prof. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach za rok 2009.

fotka z /zdjecia/plansza_02_01.jpg

Wystawa czynna do 25.02.2010 w Galerii Architektury SARP

Galeria Architektury SARP
czynna od pn do pt w godz. 10.00 - 18.00
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
tel. +48.32.25.39.774, fax +48.32.25.39.230
galeria@sarp.katowice.pl

W lutym odbyła się kolejna edycja konkursu im. Prof. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na konkurs zgłoszonych zostało 31 prac dyplomowych. Niektóre prace podjęły autentyczne i osadzone na Śląsku problemy wymagające działań projektowych tworząc nowe, wartościowe propozycje programowo – funkcjonalne, jako realne i adekwatne dla danej lokalizacji.
Autorzy zaproponowali nowy wyraz architektury obiektów tworzącej harmonijną całość kompozycyjną z otoczeniem lub wręcz przeciwnie kontrast dla często chaotycznej otaczającej nas przestrzeni.
Różne autorskie interpretacje architektoniczne otaczającej nas tkanki przestrzennej, tej bliskiej naszemu sercu zlokalizowanej na Śląsku, ale i tej w różnych zakątkach Polski i świata, różnorodność podjętych tematów projektowych, rozważania zarówno realne jak i abstrakcyjne przedstawione w formie graficznej prezentacji prac dyplomowych podkreślają bardzo zróżnicowany wyraz i klimat proponowanych rozwiązań. Tak duża różnorodność podjętych tematów, skali rozwiązań, stopnia rozważań i ich formy wymagały złożoności kryteriów oceny proponowanych rozwiązań
Prace, które otrzymały nagrodę i wyróżnienia w konkursie im. Prof. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach startują w konkursie ogólnopolskim im. Zbyszka Zawistowskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziałach Architektury w Polsce w 2009 roku.

Na konkurs zgłoszonych zostało 31 prac dyplomowych obronionych w roku 2009, a do II etapu konkursu Jury zakwalifikowało 12 prac dyplomowych.

Wyniki konkursu

NAGRODA
Autor: Agnieszka Szewera
Temat: Blok 21, megastruktura wielofunkcyjna
Promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Blok 21 to praca, poprzez którą stawiane są pytania dotyczące przyszłości architektury i jej wpływu na stosunki międzyludzkie. Jest to próba definicji ikony, a raczej antyikony we współczesnej przestrzeni ery globalizacji, próba poszukiwania przyszłości człowieka 21 wieku. Zaproponowana mega struktura próbuje ogarnąć wszystkie potrzeby zdefiniowane i te niezdefiniowane: od zamieszkania poprzez prace, skończywszy na rekreacji czy handlu.
Niewątpliwym walorem pracy jest ukazanie możliwości bez definiowania łatwych odpowiedzi, chociaż kolorystyka czarno-biała pracy pozostawia pewien niepokój w zderzeniu ze skalą przedsięwzięcia. Projekt wykonany z wielką wrażliwością plastyczną ukazującą warsztat architekta.

WYRÓŻNIENIE
Autor: Katarzyna Wichary
Temat: Szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo i ruchowo w Łodygowicach koło Żywca
Promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka

Praca otrzymała wyróżnienie za logiczną i konsekwentnie pokazaną na wszystkich etapach metodę projektową opartą o wnikliwą analizę wszystkich aspektów tematu – urbanistycznego, funkcjonalnego i przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje dogłębna analiza potrzeb i odczuć użytkowników projektu zespołu dla dzieci upośledzonych umysłowo i ruchowo.

WYRÓŻNIENIE
Autor: Hanna Szukalska
Temat: Re-wizja, wielopłaszczyznowa interwencja na zdegradowanym obszarze w centrum Rybnika
Promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

Za cenne i wartościowe w wyróżnionej pracy uznano wszechstronne i wnikliwe analizy urbanistyczne oraz wyciągnięcie wniosków z tych analiz i przełożenie na konkretną formę rozwiązania zakończone decyzją projektową w postaci zmiany przebiegu koryta rzeki i wygenerowanie w ten sposób ciekawej przestrzeni zarówno w postaci niekonwencjonalnego „parku” na powierzchni ziemi jak i kreatywnych funkcji pod jej powierzchnią.
Na uwagę zasługuje konsekwentnie przeprowadzony proces projektowy w różnych skalach opracowania zarówno przedstawiony w postaci rysunkowej jak i prezentacji autorskiej projektu, a także spójność i logika pracy w doborze środków wyrazu urbanistycznego i architektonicznego i ich zastosowania w odpowiedniej skali. Praca wykonana wnikliwie, logicznie i konsekwentnie, a poprzez różne skale opracowania ukazująca wszechstronny warsztat architekta.

Przewodnicząca Jury
arch. Beata Goczoł