Consociatio BONITUM

Nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne we Wrocławiu: poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego

2023-10-04 12:04

Dawne przedszkole przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocławiu zostanie zaadaptowane na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM”. W konkursie na projekt przebudowy obiektu zwyciężyła poznańska pracownia Gąska Wojcieszak.

Konkurs architektoniczny na zlecenie Wrocławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM” zorganizował lokalny oddział SARP. Zadaniem uczestników było zaproponowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy dawnego przedszkola w obrębie ul. Skwierzyńskiej i Żelaznej z przeznaczeniem na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM”. Przyszła inwestycja zostanie podzielona na kilka etapów, co wynika ze zróżnicowania źródeł finansowania realizacji.

Zakłada się, że budowa przebiegnie w dwóch lub trzech etapach. W pierwszym zaadaptowane zostanie dwukondygnacyjne skrzydło istniejącego obiektu. Znajdą się w nim główne funkcje Centrum. W drugim przewidziano powstanie całkowicie nowej kubatury o funkcji fizykoterapeutycznej, spółdzielni socjalnej i mieszkań wytchnieniowych, a w trzecim – niezależnie funkcjonującego budynku z ośrodkiem opieki medycznej i mieszkaniami dla osób z niepełnosprawnościami wymagających monitorowania stanu zdrowia.

Consociatio BONITUM: wyniki konkursu

W 8-osobowym jury zasiedli architekci Eugeniusz Skrzypczak (przewodniczący), Grażyna Hryncewicz-Lamber, Marta Mnich i Anna Bać, a także reprezentujący stowarzyszenie Krzysztof Kotela i Jarosław Konior oraz przedstawiciele władz miasta Bartłomiej Świerczewski i Magdalena Wankowska. Funkcję sędziego rezerwowego pełnił architekt Artur Toboła, a sekretarza architektka Sylwia Sikora.

Pula nagród w konkursie wyniosła 60 tys. zł. Pierwsze miejsce zajęło biuro Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna (zespół w składzie: Mirosław Wojcieszak, Łukasz Gąska, Marta Sowińska-Gąska, Kornel Kuzański, Anastazja Gronowska-Kiełb, Karol Szymaniak). Jury doceniło m.in. prosty, czytelny i racjonalny układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu, dyspozycję zagospodarowania terenu z zachowaniem znaczącej ilości zieleni istniejącej oraz wyraźnie ukształtowanie strefy wejścia głównego. Zwróciło też uwagę na bezpretensjonalną architekturę nowego skrzydła oraz efektowne opracowanie przestrzeni wewnętrznych.

Autorzy zaproponowali, by w pierwszej kolejności przebudować i rozbudować istniejący obiekt o reprezentacyjną część wejściową, w której zlokalizowana zostanie nowa klatka schodowa, winda oraz hol. Po realizacji kolejnych etapów będzie ona stanowiła łącznik między nowymi skrzydłami. Te autorzy zaprojektowali w oparciu o hybrydową konstrukcję prefabrykowaną z drewna CLT. Drewniane okładziny zaproponowali też na elewacjach i we wnętrzach. Rytmiczne podziały na fasadach nawiązywać mają do układu fasad budynku istniejącego. Przewiduje się gotowe ściany konstrukcyjne z otworami okiennymi, drzwiowymi i płyty stropowe, które będą montowane na budowie. Uzupełnieniem są wykończone moduły łazienkowe w formie gotowych elementów trójwymiarowych – czytamy w założeniach.

W ramach zagospodarowania terenu architekci zaplanowali m.in. specjalne miejsca spotkań, w tym mały placyk przed kawiarnią i wejściem głównym. Centralną częścią założenia będzie ogrodzony ogród. Pośród istniejących drzew poprowadzona została ścieżka z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, doświetlonej przez stalowy stelaż na planie okręgu z wbudowanym oświetleniem led. Wzdłuż ścieżki zaplanowano ogrody sensoryczne z miejscami do siedzenia, kamienną ścieżkę sensoryczną wraz z balustradą, wyniesione rabaty, domki dla owadów. Przewidziano też przestrzeń na zbiornik retencyjny oraz kompostownik.

Centrum Consociatio BONITUM we Wrocławiu według projektu Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna

i

Autor: serwis prasowy Widok od ul. Gajowieckiej

Drugą nagrodę otrzymała Maćków Pracownia Projektowa (zespół w składzie: Zbigniew Maćków, Marta Firganek, Katarzyna Mrzewa, Justyna Turowska, Ewelina Zawadzka, Michał Zawadzki). Sędziowie docenili zwłaszcza dostępność przestrzenną w zagospodarowaniu działki uzyskaną dzięki podniesieniu poziomu części terenu od strony południowej. Pracę cechują bardzo dobre możliwości uzyskania elastycznej przestrzeni terapeutycznej parteru w budynku istniejącym. Głównym mankamentem projektu jest nieoszczędne gospodarowanie powierzchnią komunikacji – napisali w uzasadnieniu.

Trzecie miejsce zdobyła wrocławska pracownia Maciej Woś (zespół w składzie: Maciej Woś, Agnieszka Bernaś). Nagrodę przyznano za ciekawie rozplanowaną przestrzeń całego założenia, ze szczególnie przyjaznym rozwiązaniem strefy wejścia głównego – podkreśliło jury. Dobrze, choć nie do końca spójnie zdefiniowana forma architektoniczna łączy się z bardzo ciekawie ukształtowanymi rzutami poszczególnych kondygnacji. Wątpliwości jury wzbudził sposób rozwiązania drogi pożarowej / dojść pożarowych do obiektu oraz zbyt radykalna redukcja istniejącej zieleni wzdłuż południowej granicy działki – czytamy w uzasadnieniu.

W konkursie przyznano ponadto dwa wyróżnienia honorowe – pracowni DoArchitekci (zespół w składzie: Kinga Bizon, Anna Owsiany, Julia Grądal, Renata Wacławowicz) oraz Aura Architecture (zespół w składzie: Justyna Pietrzykowska, Marek Frania, Artur Tryc, Aleksandra Czerska, Jerzy Maciejewski, Krzysztof Wolski). Jury pokreśliło też bardzo atrakcyjne rozwiązanie części ogrodowej z małą architekturą w pracy biura Adamiczka Consulting (zespół w składzie: Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma).