Architektura MuratorKonkursyOSSA Wrocław: studencki konkurs architektoniczny reACHtywacja

OSSA Wrocław: studencki konkurs architektoniczny reACHtywacja

OSSA Wrocław ogłasza konkurs architektoniczny dla studentów, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania Audytorium Wydziału Chemii we Wrocławiu  

Ossa Wrocław: studencki konkurs architektoniczny Rearchtywacja

Modernistyczny budynek Audytorium Wydziału Chemii we Wrocławiu został zaprojektowany przez Krystynę i Mariana Barskich w 1964 roku. W ostatnich latach toczyłą się dyskusja o jego przebudowie, wpisaniu do rejestru zabytków lub wyburzeniu. Debata, w którą zaangażowani byli nie tylko mieszkańcy Wrocławia, lecz również przedstawiciele środowiska profesjonalistów zakończyła się wpisaniem obiektu do rejestru zabytków. Właśnie ogłoszono konkurs architektoniczny na nową koncepcję zagospodarowania zamkniętego od kilku lat pawilonu.

Organizatorem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest OSSA Wrocław. Konkurs jest wynikiem współpracy między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury OSSA oraz Fundacją Jednostka Architektury.

Terminy w studenckim konkursie architektonicznym:

27 kwietnia 2014 (do godz. 23:59) – termin przesłania prac w pliku o formacie .jpg o wadze nieprzekraczającej 15 MB na adres e-mailowy: ossa.wroclaw.2013@gmail.com. Dodatkowo w wiadomości należy załączyć skan legitymacji studenckich (z obu stron) wszystkich członków zespołu (w formacie .jpg lub .pdf).
13 marca 2014 – ogłoszenie konkursu w dostępnych mediach i portalach społecznościowych
13 marca 2014 – opublikowanie w Internecie przygotowanych materiałów przydatnych w tworzeniu koncepcji (analizy, zdjęcia, podkłady, opisy itp.)
27 kwietnia 2014 – termin nadsyłania prac konkursowych
30 kwietnia 2014 (godz. 15:00) – ogłoszenie werdyktu sądu konkursowego o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora (www.reachtywacja.wordpress.com)

Nagrody w konkursie architektonicznym:

Nagrodą w konkursie jest darmowy udział w warsztatach architektonicznych „reACHtywacja” dla dziesięciu zespołów, których prace otrzymają najwyższe oceny. Warsztaty odbędą się w dniach 8-10 maja 2014 roku w Audytorium Chemii we Wrocławiu. Celem warsztatów jest rozwinięcie koncepcji przedstawionych w konkursie przez zwycięskie zespoły, a następnie przekazanie ich Wydziałowi Chemii jako materiał studialny do prac nad nową funkcją Audytorium. W czasie warsztatów zespoły będą konsultować projekty z lokalnymi architektami oraz fachowcami w celu przystosowania budynku do nowej funkcji i obowiązujących przepisów użytkowania. Organizatorzy gwarantują uczestnikom warsztatów architektonicznych darmowy pobyt w hostelu, trzy posiłki dziennie oraz koszty związane z przygotowaniem projektów. Przewidywana jest dodatkowa nagroda dla uczestników warsztatów, która zostanie ogłoszona w odrębnym komunikacie. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów będą publikowane w czasie trwania konkursu na stronie internetowej organizatora www.reachtywacja.wordpress.com.

Skład jury konkursowego:

Zbigniew Maćków – przewodniczący dolnośląskiej Izby Architektów RP, projektant budynku dydaktyczno-naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Grażyna Hryncewicz-Lamber – wykładowczyni na WA Politechniki Wrocławskiej, członkini DoCoMoMo Poland, współ-projektantka CRZ Krzywy Komin we Wrocławiu i przebudowy SP nr 84 we Wrocławiu
Tomasz Głowacki – wykładowca na WA Politechniki Wrocławskiej, projektant nowej siedziby ASP we Wrocławiu
Amma Pater-Luty – przedstawicielka Uniwersytetu Wrocławskiego, architektka, kier. Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów
Ingo Andreas Wolf – urbanista i architekt, profesor HTWK Leipzig

Pozostałe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://reachtywacja.wordpress.com/konkurs/
Link do regulaminu wraz z załącznikami: http://reachtywacja.wordpress.com/do-pobrania/

Nowe oblicze Audytorium Chemii we Wrocławiu. Wyniki studenckiego konkursu architektonicznego reACHtywacja Zakończył się studencki konkurs architektoniczny reACHtywacja, którego celem było zebranie pomysłów na przekształcenie Audytorium Chemii we Wrocławiu. Kawiarnia, centrum kultury czy kino plenerowe? Prezentujemy nagrodzone prace
Warsztaty OSSA Gdańsk. Relacja z letniego Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury W październikowym numerze miesięcznika "Architektura-murator": relacja z lipcowej edycji OSSA Gdańsk. W tym roku studenci tworzyli instalacje w przestrzeni miejskiej
Tereny przy Roosevelta w Poznaniu: konkurs studencki Miasto Poznań zaprasza do udziału w konkursie studenckim na zagospodarowania terenów przy ulicy Roosevelta. Pula nagród wynosi 20 tys. zł.
Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP 2021: wyniki Poznaliśmy laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP. Jury poza nagrodą główną przyznało również cztery równorzędne wyróżnienia.
Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku Poznaliśmy wyniki konkursu studenckiego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów w Gdańsku. Główną nagrodę przyznano za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei na segmenty korespondujące z istniejącymi obiektami historycznymi.
Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego: wyniki konkursu dla studentów architektury Politechniki Śląskiej Prezentujemy wyniki konkursu na projekt rewitalizacji zabytkowych piwnic Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie wraz z komentarzami pomysłodawczyni, prof. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak, oraz przewodniczącego jury Michała Krasuckiego, stołecznego konserwatora zabytków.
Międzynarodowy konkurs dla studentów na projekt ławki w Wenecji Curators Collective, zrzeszający kuratorów blisko 50 pawilonów narodowych tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji, zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie studenckim na projekt ławki, która zostanie zrealizowana w przestrzeni miasta. Zgłoszenia do 7 lipca!
Wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków 2021 Poznaliśmy wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Nagrodę główną otrzymał Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej, ale jury przyznało też pięć wyróżnień.