Architektura MuratorKonkursyPlac Wolnica w Krakowie

Plac Wolnica w Krakowie

Zadaniem konkursowym było stworzenie przestrzeni odpowiadającej potrzebom mieszkańców i turystów. Zwyciężyli architekci z Biura Projektów Lewicki Łatak. Projekt zakłada przykrycie placu drewnianym pokładem wraz z elementami małej architektury. Debata na temat zagospodarowania placu zakończy trwającą wystawę prac finałowych.

fotka z /zdjecia/Plac_Wolnica___Perspektywa_01.jpg

16.02.2010 / godz. 15.00 / Kraków
Debata z autorami i sędziami o zagospodarowaniu Placu Wolnica

Wystawę pokonkursową można oglądać codziennie w holu kamiennym Magistratu (Plac Wszystkich Świętych 3-4).

Na wystawie prace laureatów konkursu tj. koncepcja Biura Projektów Lewicki Łatak (nagroda główna), pracowni Bartłomiej Nawrocki Josef Kiszka (2. nagroda) oraz spółek Projekt Praga i UCEES (wyróżnienia), a także wybrane projekty z 37 prac dopuszczonych do ostatecznej rywalizacji.

Zwycięska praca wzbudziła uznanie za pomysł przykrycia placu drewnianą podłogą, nawiązującą do tradycji folkloru miejskiego. W uzasadnieniu jury podkreśliło, że „nagrodę przyznano za oryginalne rozwiązanie nawierzchni placu w postaci dylowiny – masywnej, drewnianej posadzki, która nawiązuje zarówno do historii miasta (średniowieczne drewniane bruki i krawężniki), jak i posiada związek znaczeniowy z Muzeum Etnograficznym, mieszczącym się w budynku Ratusza. Nieco ludyczna w wyrazie, nawiązująca do tradycji folkloru miejskiego drewniana podłoga placu Wolnica zapewnia mu ciepło, ludzką skalę i umożliwia organizację na jego płycie wielu imprez i wydarzeń, o zróżnicowanym charakterze”.

Dylowina
Lokalny, ludowy, ludyczny.

Między ulicami Krakowską a Bożego Ciała i Św. Wawrzyńca, od kładki na Wiśle w kierunku Stradomia – takie jest położenie placu Wolnica.
To dawny rynek Kazimierza, lokalne centrum miasta.

Szlachetna forma wnętrza zdefiniowana jest przez jego wymiary, kształt poziomy i dwie dominanty − budynek dawnego ratusza i bryłę kościoła Bożego Ciała. Plac opada łagodnie w kierunku wschodnim, podczas gdy jego zachodnia krawędź jest niemal zupełnie pozioma. Najniżej położonym punktem jest południowo-wschodni narożnik, znajdujący się ok. 1,4 m poniżej krawężnika jezdni ul. Krakowskiej. Tak niewielkie nachylenie − nieprzekraczające 1,5% − sprzyja spacerom, aranżacjom dla wydarzeń czasowych, ułatwia spływ deszczówki i pozwoli na swobodne korzystanie z całej powierzchni ograniczonej jezdniami przez osoby starsze i niepełnosprawne po likwidacji drobnych utrudnień − nierówności i krawężników.

Jan Gehl zaleca badania strumieni ruchu pieszych: zdjęcie satelitarne placu Wolnica pokazuje ślady przejść po przekątnej − z południowego zachodu w stronę kościoła Bożego Ciała i od północnego zachodu w kierunku ulic Bocheńskiej, Mostowej i Bonifraterskiej. Zwłaszcza ten drugi przebieg zyska na znaczeniu po realizacji pieszo-rowerowej kładki przez Wisłę, projektując Wolnicę trzeba o tym pamiętać.

Proponujemy rozpostarcie miejskiej podłogi na powierzchni o płynnym rzucie i przekroju, wpisaną w obecne ukształtowanie terenu, w pełnym obrysie wyznaczonym przez jezdnie otaczających ulic i uformowaną w sposób odpowiadający potrzebom obecnych i przyszłych użytkowników.

Najwłaściwszym materiałem dla tego miejsca − z uwagi na jego walory użytkowe, historyczne uwarunkowania oraz wymaganą jakość przestrzeni publicznej − jest drewniana podłoga. Podłogę tę wykonamy z drewna odpowiedniego dla przyszłego sposobu użytkowania miejsca. Dla zastanych lokalnych warunków klimatycznych i z uwagi na jego cechy funkcjonalne sugerujemy twarde drewno egzotyczne, tekowe. Drewno będzie przygotowane w postaci tarcicy blokowo ciętej, ryflowanej wierzchem dla zabezpieczenia przed poślizgnięciem i układanej na konstrukcji z tworzywa sztucznego. Proponujemy deski o pokaźnych rozmiarach (grubość 52 mm, szerokość 200-600 mm, długość − do 12 m).

Wysoka jakość tego materiału jest oczywista i adekwatna do rangi placu Wolnica. Warto ponieść niemałe (acz jednorazowe) nakłady na realizację takiego założenia. Dla obniżenia kosztu inwestycji sugerujemy wykonanie minimalnej podbudowy wykorzystującej konsolidację gruntu pod obecną nawierzchnią, rezygnację z instalacji kanalizacji deszczowej i zastosowanie naturalnej infiltracji wód opadowych przez ażurową konstrukcję podłogi, warstwy przepuszczalne aż do poziomu wód gruntowych. Lekka nawierzchnia ułatwi przyszłe badania archeologiczne i ewentualną możliwość realizacji budowli podziemnych. Rozłożymy deski na przygotowanym podłożu, jak domownicy szykowali dylowinę przed wiejskim weselem; stworzymy przestrzeń dla zabaw, rekreacji i imprez plenerowych dla lokalnej społeczności.

Drewno w tym miejscu ma długą tradycję: wystarczy wspomnieć o drewnianych nawierzchniach ulic w czasach Kazimierza Wielkiego... wieki później, pod numerem 7 (na rogu ul. Św. Wawrzyńca) mieścił się Skład desek i materyału rżniętego I. B. Luxenberg’a. Wolnica stanie się miejskim salonem, wykonanym z materiałów ekskluzywnych, o najwyższym standardzie. Na powierzchni placu można będzie spacerować, grać i bawić się, tańczyć, siedzieć, kłaść się. Trudno o materiał przyjemniejszy w obcowaniu niż drewno.

Szukając punktu wyjścia dla projektowania wyposażenia placu odwołaliśmy się do obrazów pochodzących z kultury ludowej. Dla realizacji mebli miejskich wykorzystamy współcześnie dostępne technologie: ławki i siedziska zostaną narysowane zgodnie z zasadami ergonomii, wygodne zarówno dla 5-centylowej kobiety i 95-centylowego mężczyzny.

Podstawowym elementem wyposażenia placu będzie ławka − ‘sterta zesztaplowanych desek’, przechodząca w szklaną latarnię, element systemu informacji wizualnej i nośnik reklamy zewnętrznej. Na swojej długości ławka zmieni kąt nachylenia siedziska i oparcia, oferując możliwość różnego siadania − aż po dalekie pochylenie pleców. Stojak dla rowerów skonstruowany będzie na analogicznej zasadzie, podobnie zbudujemy też podstawę fontanny z rzeźbą Bronisława Chromego.

Tymczasowe kramy dla organizacji imprez plenerowych rozstawiane będą w rytmie wyznaczonym przez podziały podłogi. Pod nią przeprowadzone zostaną linie rozprowadzające media (woda, energia elektryczna) w przestrzeni placu. Oprócz stojących latarni, dla oświetlenia placu i iluminacji jego pierzei proponujemy także lampy montowane na fasadach kamienic otaczających wnętrze. W południowo-zachodniej części placu, przy wejściu od strony ul. Krakowskiej ustawiona zostanie makieta placu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Zachowamy większość istniejących drzew, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz oceną stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy.
W południowo-wschodnim narożniku placu, w sąsiedztwie fontanny sugerujemy dodanie jednego klonu srebrzystego, drzewa z gatunku najliczniej na placu reprezentowanego. Drzewa będą wyrastały z przerw w płaszczyźnie podłogi, a u ich podnóża posadzimy barwinek.

Dylowina to płaszczyzna spotkań i miejsce dla ludzkich aktywności − odpoczynku, czasu wolnego i zabawy, krakowski odpowiednik plateau Beaubourg czy molo w Sopocie. Przestrzeń dla kontaktów między ludźmi, fizyczna postać tablicy głównej facebook’a.

Zespół autorski: Biuro Projektów Lewicki Łatak

autorzy: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak
współpraca: Karol Ciepliński, Mateusz Manecki, Michał Rokita
model komputerowy: Łukasz Kępski
wizualizacje: Rafał Barnaś
konsultacje historyczne: Barbara Zbroja


CZYTAJ TAKŻE>> Matryca tożsamości

ERMITAŻ, 2010-2012 Jakub Szczęsny z Grupy Centrala Projektowa zaprojektował instalację, która stanie się najwęższym domem ze względu na fakt, że jej wnętrze w najszerszym miejscu będzie mieć 133 centymetry!
Stadion piłkarski w Johannesburgu - The Melting Pot autorstwa biura Boogertman Urban Edge and Partners To największy w Afryce obiekt tego rodzaju oraz zwycięzca Światowego Festiwalu Architektury 2010 w kategorii Sport. Budynek ma przypominać tradycyjny, gliniany garnek, w którym symbolicznie spotykają się wszystkie kultury świata
Biuro architektoniczne OMA przywróci Fondaco dei Tedeschi Wenecji OMA przedstawiła projekt architektoniczny dotyczący renowacji i ponownego zdefiniowania jednego z najbardziej kultowych budynków w Wenecji: Fondaco dei Tedeschi położonego w sąsiedztwie mostu Rialto nad Kanałem Grande.
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Rozmowy, autor: Agnieszka Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski ch+ architekci
Szkoła Zarządzania i Designu Zollverein w fotografii Thomasa Mayera Szkoła Zarządzania i Designu Zollverein w niemieckim Essen to projekt japońskiego biura projektowego SANAA, które od 1995 roku współtworzą Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa. Muzeum Architektury we Wrocławiu ma przyjemność zaprosić na otwarcie wystawy, będącej dokumentacją przebiegu rewitalizacji Kopalni Zollverein oraz budowy szkoły.
Plac Nowy Targ Koncepcja architektoniczna zagospodarowania obszaru placu Nowy Targ we Wrocławiu. 1. nagroda - Roman Rutkowski Architekci