Dolnośląski Festiwal Architektury

i

Autor: Archiwum Architektury

Pomysł na DoFA'16

2016-06-13 17:36

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza do zgłaszania projektów wydarzeń do specjalnej, szóstej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'16, który odbędzie się w dniach 7-14 października. Propozycje można nadsyłać do 11 lipca.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w ramach programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłaszane projekty powinny w wyraźny sposób wpisywać się w temat edycji festiwalu – PRZESTRZEŃ DLA PIĘKNA oraz w kategorie wydarzeń festiwalowych (WYSTAWY, KONFRONTACJE, PRZESTRZEŃ, OTWARTE MIASTO, PUBLIKACJE, PROJEKCJE). Powinny też zawierać szczegółowy kosztorys realizacyjny. Miejscem ich realizacji jest Dolny Śląsk.

Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA, prócz głównego założenia polegającego na propagowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej, ma na celu diagnozę i dokumentację dorobku architektonicznego regionu oraz promocję twórczości architektonicznej jako działalności kulturalnej. Jedną z głównych jego idei jest także kierowanie uwagi lokalnych społeczności na otoczenie i zachęcenie do jego współtworzenia.

Udział w konkursie na wydarzenia festiwalowe jest otwarty i bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lipca, a rozstrzygnięcie nastąpi do 15 lipca. Organizatorzy: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.wroclaw.sarp.org.pl

www.dofa.pl