Architektura MuratorKonkursyPowiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

Ciesząca się dużą popularnością Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie będzie mieć nową siedzibę. Właśnie rozstrzygnęło konkurs na projekt obiektu.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. Karina Jędrak-Kościesza, I nagroda

Rekomendowany przez warszawski SARP konkurs architektoniczny zorganizowało Starostwo Powiatowe w Legionowie. Prowadzona przez nie placówka mieści się obecnie w niewielkim budynku przy ul. Sowińskiego w centrum miasta, dzieląc pomieszczenia z główną powiatową biblioteką. Ambicją władz jest stworzenie nowoczesnego centrum kulturalnego z profesjonalnymi pracowniami i salą koncertowo-widowiskową. Nowy obiekt ma być nie tylko miejscem działań kulturalnych, ale również spotkań, nawiązywania kontaktów, wymiany idei oraz relaksacyjną przestrzenią, zachęcającą do spędzenia wolnego czasu – czytamy w regulaminie.

Nową siedzibę Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie przewidziano u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie budynku o charakterze miastotwórczym i reprezentacyjnym, który stałby się wizytówką powiatu, a jednocześnie pozwalał na ewentualną adaptację do zmieniających się w czasie potrzeb. Realizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu nie mogły przy tym przekroczyć 20 mln zł.

W ośmioosobowym jury zasiedli architekci Ewa Zaremba-Kasprowicz (przewodnicząca), Jakub Wacławek i Andrzej Kalinowski, a także reprezentujący inwestora Grzegorz Kubalski, Paweł Trawkowski, Paweł Zając, Ewa Listkowska i Łukasz Kucharzewski. Funkcję sekretarza pełniła Katarzyna Łysek.

Na konkurs nadesłano 15 prac. Ostatecznie pierwsze miejsce i 20 tys. zł otrzymała Karina Jędrak-Kościesza. Jury zwróciło uwagę na kameralną skalę zaproponowanego obiektu i oszczędne rozwiązania budowlano-architektoniczne wpływające na utrzymanie budżetu inwestycji. Podział na dwie części o różnym wyrazie architektonicznych korzystnie wpasowuje się w kontekst sąsiedniej, niewysokiej zabudowy. Po długich dyskusjach i rozważaniach sąd stwierdził, że jest to praca, która daje największe możliwości usunięcia jej niedoskonałości, zauważonych przez sędziów w trakcie obrad. Wprowadzenie koniecznych zmian nie zmieni jednocześnie założeń koncepcji – czytamy w uzasadnieniu. Jurorzy zalecili m.in. rozwiązania, które w większym stopniu łączyłyby obiekt z terenem oraz wyróżniały go jako siedzibę instytucji kultury. Wskazali na konieczność powiększenia foyer, dodania sali prób i rearanżacji przestrzeni biblioteki.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. Karina Jędrak-Kościesza, I nagroda

Drugą nagrodę i 15 tys. zł przyznano pracowni Prolog z Wrocławia. Sędziowie docenili rzeźbiarską formę obiektu i wyeksponowanie jego drewnianej konstrukcji, korzystnie kształtującej elewację. Podkreślili też zaproponowaną w koncepcji minimalną ingerencję w cenną zieleń parku oraz zwarty i czytelny układ funkcjonalny. Opis sceny i jej technologii świadczy o wysokim profesjonalizmie autorów – uzasadniali.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. Prolog, II nagroda

Trzecie miejsce i 10 tys. zł otrzymało z kolei konsorcjum biur FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka) i Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz). Jury zwróciło uwagę na zwartą, a zarazem bogatą architekturę zaproponowanego przez autorów budynku. Widoczna konstrukcja drewniana korzystnie kształtuje elewacje – napisali sędziowie. Bardzo dobrze rozwiązano układ urbanistyczny, z wygodnym podjazdem gospodarczym od ul. Warszawskiej i głównym placem wejścia od ul. Wysockiego – czytamy też w uzasadnieniu.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka) i Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz), III nagroda
Autor: Piotr Prus
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.