Konkurs architektoniczny: modelowa komenda i komisariat policji

i

Autor: Archiwum Architektury

Program standaryzacji komend i komisariatów policji. Warszawski oddział SARP zaprasza do udziału w konkursie na modelową koncepcję architektoniczną budynku

2013-03-13 18:37

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Oddziału Warszawskiego SARP ogłasza konkurs studialny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca

Konkurs architektoniczny: modelowa komenda i komisariat policji

i

Autor: Archiwum Architektury

Celem konkursu  organizowanego przez MSW i warszawski oddział SARP jest uzyskanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji w postaci wzorcowej koncepcji architektonicznej budynku komendy policji. Zakłada się zastosowanie rozwiązań przyjętych dla komendy policji również w komisariatach policji.Konkurs jest jednym z etapów realizacji programu standaryzacji, który zakłada określenie jednolitego modelu wizualnego tych obiektów, warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników.

Opracowanie w szczególności uwzględniać powinno:- elewację frontową, strefę wejścia, część ogólnodostępną,- wykończenie wnętrz części wejściowej: strefy wejścia, części recepcyjnej,poczekalni oraz pokoju do rozmów z funkcjonariuszem/pracownikiem Policji,- zagospodarowanie terenu dla przyjętej hipotetycznej działki ze szczególnymuwzględnieniem strefy wejścia.- opracowanie zestawu elementów architektoniczno-przestrzennych oraz sposobów wykończenia wnętrz, które będą mogły być stosowane przy adaptacjach, remontach, modernizacjach obiektów policji (tzw. standaryzacja podstawowa). Sposób zastosowania elementów standardowych należy zaprezentować na przykładzie wybranego obiektu,- wykonanie „Zestawu standardów architektoniczno-przestrzennych – wytycznych do realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji”, które będą obligatoryjnie stosowane przy realizacji zadań inwestycyjno-remontowych ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. Standardy zostaną przygotowane z uwzględnieniem opracowania wybranego w ramach konkursu na jednolity znak graficzny Policji i system identyfikacji wizualnej w budynkach Policji.

Terminy21 marca 2013 – ostatni dzień składania pytań związanych z regulaminem konkursu25 marca 2013 (do godz. 15.00) – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na studialny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji3 kwietnia 2013 – termin zawiadomienia zakwalifikowanych uczestników  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych 22-26 kwietnia 2013 – w wyznaczonym terminie odbędzie się jednodniowe seminarium dla uczestników konkursu, dokładny termin nie został jeszcze ogłoszony29 kwietnia 2013 - termin nadsyłania pytań dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych 11 czerwca 2013(do godz. 15.00) termin złożenia prac konkursowych 18 czerwca 2013 - ogłoszenie wyników Konkursu 24 czerwca 2013 – zakończenie wystawy pokonkursowej

NagrodyI miejsce – laureat otrzyma nagrodę w wysokości 55 000 złOrganizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień honorowych.

Więcej informacji, regulamin i materiały konkursowe dostęne są na stronie warszawskiego oddziału SARP http://www.warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=10428

Program standaryzacji komend i komisariatów policji w Polsce

i

Autor: Archiwum Architektury