Rzeźba na Superścieżce

i

Autor: Archiwum Architektury Superścieżka - koncepcja projektowa wypracowana podczas warsztatów i konsultacji z mieszkańcami

Rzeźba na Superścieżce

2016-11-03 18:36

Superścieżka to nowy krakowski pomysł na zieleń i partycypację. Koncepcja półkilometrowego założenia rekreacyjnego łączącego rondo Mogilskie i Grzegórzeckie została wypracowana przez mieszkańców. Kolejnym etapem przedsięwzięcia, w które zaangażowane są organizacje pozarządowe, deweloperzy i władze miasta, jest konkurs na projekt rzeźby oraz ingerencji artystycznych w nawierzchnię zielonego szlaku. Prace można zgłaszać do 31 grudnia 2016 roku.

Superścieżka planowana wzdłuż mało przyjaznej, ruchliwej alei Powstania Warszawskiego ma zmienić charakter krakowskich Grzegórzek. Obiekt rzeźbiarski oraz ingerencje artystyczne w nawierzchnię założenia, których dotyczy konkurs, zostaną zrealizowane na skwerze im. Mariana Eilego, pomiędzy ulicą Przy Rondzie, a aleją Powstania Warszawskiego. Zgodnie z wolą mieszkańców, hasłem przewodnim całego projektu jest „słowo”, które można rozwinąć zarówno w kierunku literatury, jak i typografii. Na wniosek radnych od 2010 roku skwer nosi imię Mariana Eilego – pierwszego redaktora naczelnego krakowskiego tygodnika społeczno-kulturalnego „Przekrój”. Rozpisując konkurs, zdecydowaliśmy się zachować związek z „Przekrojem” i jego „złotą erą”, w latach 1945-1969. W tym celu, do dyspozycji uczestników konkursu oddajemy zasób literacki, przygotowany przez ekspertów. Chcielibyśmy, aby projekty zgłoszone na konkurs były jak teksty w „Przekroju” – literacko wyrafinowane, a jednocześnie lekkie i przystępne dla szerokiego odbiorcy. (…) Wyłonione w konkursie rozwiązania mają dać impuls do „rozlewania się” sztuki po całym terenie Superścieżki, a także stać się przyczynkiem do ustalenia klucza estetycznego dla całego obszaru – piszą organizatorzy konkursu z Fundacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. Propozycje powinny uwzględniać również uwarunkowania wynikające z przygotowanej przez nich koncepcji projektowej.

W jury zasiądą: Tomasz Pindel (pisarz i tłumacz), Szymon Kloska (publicysta), Agnieszka Wolny-Hamkało (poetka), Aleksander Janicki (artysta multimedialny), Małgorzata Tujko (architekt krajobrazu), Anna Veronika Themerson (architekt), Katarzyna Rajss-Kałużna (Miejski Architekt Krajobrazu), Maciej Hankus (wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Grzegórzki), Artur Wabik (dyrektor artystyczny konkursu).

Autor zwycięskiego projektu otrzyma 10 000 zł (dokumentacja wykonawcza oraz realizacja projektowanych elementów będzie przedmiotem osobnej umowy). Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie skierowane jest przede wszystkim do artystów plastyków, rzeźbiarzy i architektów. Zakończenie realizacji Superściezki przewidziane jest na rok 2019, a koszt pierwszego etapu budowy szacuje się na 4,5 miliona złotych.

www.supersciezka.pl/konkurs