Konkurs architektoniczny

Ścieżka w koronach drzew w Zwierzyńcu z obręczą widokową: poznaliśmy wyniki konkursu

2023-10-20 15:04

Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego powstanie tzw. ścieżka w koronach drzew oraz nowa wieża widokowa. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na obie realizacje.

Spis treści

  1. Wyniki konkursu na projekt ścieżki w koronach drzew w Zwierzyńcu
  2. Projekt biura Archidea Królikowski
  3. Projekt NM Architekci, Zuzanny Szpocińskiej i Jerzego Grochulskiego
  4. Wyniki konkursu na projekt wieży widokowej w Panasówce
  5. Projekt pracowni Il Senso
  6. Projekt pracowni DWAA 

Konkurs architektoniczny w imieniu Roztoczańskiego Parku Narodowego przeprowadził lubelski oddział SARP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie 250-metrowej trasy spacerowej usytuowanej ok. 25 m nad ziemią oraz stanowiącej jej część platformy edukacyjnej w miejscowości Zwierzyniec, a także wieży widokowej o wysokości ok. 45 m w Panasówce. Jak czytamy w programie funkcjonalno-użytkowym, planowana ścieżka w koronach drzew spowoduje centralizację działań edukacyjnych na pograniczu miasta i parku, a tym samym zmniejszy antropopresję na terenach o wyższych walorach przyrodniczych, w tym w obszarze ochrony ścisłej Bukowa Góra.

W siedmioosobowym jury znaleźli się architekci Arkadiusz Bojczuk (przewodniczący), Jerzy Korszeń, Wojciech Bielecki i Bartłomiej Jan Kożuchowski, a także przedstawiciele dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski, Wiesław Droździel i Łukasz Sędłak. Sędziowie osobno oceniali projekt ścieżki, osobno wieży.

Wyniki konkursu na projekt ścieżki w koronach drzew w Zwierzyńcu

Spośród autorów projektujących trasę spacerową w koronach drzew najlepiej oceniono propozycję Autograf Studio (zespół w składzie: Marcin Galas, Tomasz Smuga, Paulina Stachura, Wojciech Szkarłat). Zgodnie z założeniami konkursu, architekci podzieli ścieżkę na część naziemną i nadziemną. Wyróżniającym elementem koncepcji jest obręcz widokowa, nazwana „rondem powietrznym”, które, zdaniem jury, w praktyczny sposób organizuje przemieszczanie się zwiedzających. Zarówno konstrukcję, jak i wykończenie ścieżki zaplanowano z naturalnego drewna. Jury doceniło też, że przebieg trasy wyznaczono w taki sposób, by nie wycinać ani jednego drzewa i nie ingerować w ukształtowanie terenu (poza niezbędnymi wykopami pod fundamenty punktowe).

Ścieżka w koronach drzew w Zwierzyńcu według Autograf Studio

i

Autor: serwis prasowy I nagroda

Drugą nagrodę otrzymało biuro Archidea Królikowski (zespół w składzie: Łukasz Królikowski, Artur Hibner), a trzecią NM Architekci, Zuzanna Szpocińska i Jerzy Grochulski (zespół w składzie: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec, Anna Przybyła, Kinga Garus, Radosław Gralak).

W części konkursu na projekt ścieżki jury przyznało też dwa równorzędne wyróżnienia. Zdobyły je zespół Małgorzaty Przegalińskiej, Pauliny Burak i Michała Patyka oraz pracownia Michał Fronk Architekt (zespół w składzie: Michał Fronk, Wojciech Kołodyński i Maria Balawejder).

Projekt biura Archidea Królikowski

Projekt NM Architekci, Zuzanny Szpocińskiej i Jerzego Grochulskiego

Wyniki konkursu na projekt wieży widokowej w Panasówce

Za najlepszy projekt wieży widokowej w Panasówce jury uznało ten opracowany przez biuro Makowscy Mużacz z Lublina (zespół w składzie: Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz, Rodryg Czyż). Autorzy zaproponowali drewniana konstrukcję z pięcioma podestami widokowymi rozmieszczonymi co dziewięć metrów. Najwyższa platforma jest częściowo zadaszona, chroniąc zwiedzających przed oddziaływaniem deszczu i słońca. sędziowie zalecili autorom, by dopracowali jeszcze układ komunikacyjny i przewidzieli możliwość umieszczenia windy w „duszy” klatki schodowej wieży. 

Drugą nagrodę zdobyła pracownia Il Senso (zespół w składzie: Iwona Czapka, Jan Jasica), trzecią biuro DWAA (zespół w składzie: Marcin Wolszczak, Oliwia Dec-Wolszczak), a wyróżnienia: Atelier Entropic z Barcelony we współpracy ze Studio4Space z Krakowa (zespół w składzie: Magdalena Mróz, Geoffrey Elberle, Bartosz Dendura, Michał Kucharski) oraz Tomasz Bekas, Michał Szymański i Jakub Wichtowski

Projekt pracowni Il Senso

Projekt pracowni DWAA