Architektura MuratorKonkursyW kontrze do budżetu partycypacyjnego

W kontrze do budżetu partycypacyjnego

Proces wpływania przez lokalną społeczność na decyzje miasta zaproponowany w ramach wrocławskiej AKU.URY jest odwrotnością procedury budżetu obywatelskiego. Zamiast wyłanianie pomysłów spośród ograniczonej liczby zgłoszeń, proponuje uzgadnianie wspólnej wizji przez różnych użytkowników – pisze Maciej Hawrylak.

W kontrze do budżetu partycypacyjnego
Fragment koncepcji Piotra Woldana, Joanny Janikowskiej i Michała Romańskiego, którzy zwyciężyli w ostatniej edycji konkursu towarzyszącego projektowi AKU.URA MIASTA. Tym razem zadaniem architektów było opracowanie możliwych scenariuszy przemian urbanistycznych 4-hektarowego terenu między Odrą a ulicą Legnicką

Projekt AKU.URA MIASTA wrocławski oddział SARP organizuje wspólnie z władzami Wrocławia od 2013 roku. W każdej edycji uczestnicy poszukują odpowiedzi na „uleczenie” innego miejsca poprzez różnorodne działania aktywizujące mieszkańców. Efektem tych działań ma być tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, w szczególności obszarów, których potencjał społeczny nie jest w pełni wykorzystywany. Co istotne, w proces podejmowania decyzji angażowane są wszystkie zainteresowane strony, przedstawiciele różnych grup wiekowych, kulturowych, zawodowych i społecznych. Projekt za każdym razem składa się z kilku etapów, od opracowania wstępnych studiów i analiz terenowych, przez warsztaty studenckie, konsultacje społeczne, aż po zorganizowany na ich podstawie konkurs urbanistyczno-architektoniczny na najlepsze rozwiązania przestrzenne, które następnie rekomendowane są władzom miasta. Dzięki interdyscyplinarnym warsztatom, w których biorą udział nie tylko studenci politechniki, ale też innych lokalnymi uczelni, jak ASP, Uniwersytet Wrocławski czy Przyrodniczy, pod dyskusję poddawane są bardzo różnorodne pomysły na kształtowanie przestrzeni oraz różne metody badania postaw mieszkańców. Do tych rozważań zapraszani są także przedstawiciele lokalnych społeczności, instytucji działających na danym terenie oraz wydziałów urzędu miasta odpowiedzialnych za decyzje funkcjonalno-przestrzenne. Warsztaty poprzedza cykl wykładów wprowadzających, a kończy prezentacja wyników z udziałem architekta miasta, mieszkańców oraz przedstawicieli wszystkich zaangażowanych instytucji. Spotkanie to jest zarazem wstępem do konsultacji społecznych, organizowanych w formie warsztatów plenerowych o charakterze festynu. Wnioski i opinie z konsultacji dołączane są następnie do regulaminu wspomnianego konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Proces wpływania przez lokalną społeczność na decyzje miasta zaproponowany w ramach AKU.URY jest odwrotnością procedury budżetu obywatelskiego. Zamiast wyłanianie pomysłów spośród ograniczonej liczby zgłoszeń, proponuje uzgadnianie wspólnej wizji przez różnych użytkowników.

Miasto płynie – wyniki konkursu na rejon ulicy Zawalnej we Wrocławiu Organizatorzy konkursu wyszli z założenia, że rejon ulicy Zawalnej we Wrocławiu reprezentuje prawie wszystkie problemy, z jakimi borykają się współczesne miasta zlokalizowane nad wodą. Nagrodzona główną nagrodą koncepcja proponuje więc rozwiązania, które można wcielić w życie w różnych miejscach na świecie.