Architekt Miasta Łodzi nagradza

Współczesna Kamienica Łódzka: wyniki trzeciej edycji konkursu

2023-11-14 7:17

Poznaliśmy wyniki trzeciej edycji konkursu Współczesna Kamienica Łódzka. Spośród 32 nadesłanych projektów jury wyłoniło trzy zwycięskie. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 16 listopada w Lapidarium Detalu przy ulicy Kościuszki w Łodzi.

Głównym założeniem konkursu było poszukiwanie wizji współczesnej kamienicy łódzkiej, mieszczącej się w zabytkowej tkance miejskiej, w konkretnie zagospodarowanym kwartale. Nadesłane prace oceniało jury pod przewodnictwem Architekta Miasta Marka Janiaka (dyrektora Biura Architekta Miasta Łodzi): w składzie Beata Konieczniak (zastępczyni dyrektora Biura Architekta Miasta), Marek Lisiak (główny specjalista w Zespole Rozwoju Miasta), Magdalena Talar-Wiśniewska (dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi), Natalia Olszewska (p.o. kierownika Oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), Joanna Brzezińska (p.o. dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), Aleksandra Stępień (Łódzka Wojewódzka Konserwatorka Zabytków), Tomasz Grzelakowski (nauczyciel akademicki Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej), Robert Sobański (dyrektor Instytutu Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi).

I miejsce oraz 40 000 zł przyznano Aleksandrze Durak, Julii Mejer i Milenie Malatyńskiej. W uzasadnieniach czytamy: Bogaty wachlarz zaproponowanych form wieloplanowego detalu architektonicznego, pełnego treści, symboli i znaczeń, budującego adekwatną do wielkomiejskiej lokalizacji formę łódzkiej, mieszkalno-usługowej, kamienicy. Zaproponowany budynek, sięgający do tradycji ArtDeco, tworzy współczesną stylistykę budowanej od nowa przestrzeni jednej z najistotniejszych ulic miasta i jego śródmieścia, ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego.Należy jednocześnie podkreślić za autorami nagrodzonej pracy, że „Projekt jest sprzeciwem dla jednowartościowości i redukcjonizmu architektury modernizmu, zaprzeczeniem idei modernistów o istocie ciągłego procesu zmian w życiu, której to architektura ma się podporządkować”. Swoją pracą podjęli próbę „materializacji nie empirycznej wieloznaczności, radykalnego eklektyzmu” w kontekście „kulturowego odzyskania czasu utraconego”.

II miejsce oraz 27 500 zł otrzyma zespół autorski Architektów Marciniak + Witasiak w składzie: Dariusz Witasiak, Paweł Marciniak, Michał Brzeziński, Joanna Płuska, Katarzyna Wysznacka, Łukasz Izdebski, Ewa Sarama i Damian Nowak. „Wieloświat” wielkomiejskiej kamienicy, czerpiący z industrialnej przeszłości Łodzi, jej przestrzeni architektoniczno-budowlanej, społecznej, estetycznej, wielokulturowej i wielowyznaniowej, materializującej się w urbanistyczno-architektonicznej formie miasta.Zaproponowana wielkoskalowa forma kamienicy jest interesującą próbą odpowiedzi napytanie o roli i funkcji współczesnej kamienicy w zantagonizowanym środowisku śródmiejskim, często dalekim od oczekiwań w sposobie współistnienia „miasta” i „przyrody”. Autorom udało się połączyć ekspresję konstrukcji i formy budynku, tak bardzo kojarzące się z przemysłowym obrazem przeszłości Łodzi z potrzebami oraz oczekiwaniami jego użytkowników, kojarzącymi się w przeszłości z zapewnieniem miastu zieleni w postaci lasów, parków, zieleńców i fabrykanckich ogrodów. Zaproponowana postindustrialna forma budynku, silnie eksponująca stalową konstrukcję, tworzy unikatowy element przyszłej pierzei ulicy Zachodniej i S. Więckowskiego, stanowiąc jej niepowtarzalny element – uzasadniają wybór jury

III miejsce oraz 17 500 zł dostanie „Jednostka Projektowa” w składzie: Tomasz Sachanowicz i Monika Puchała. Propozycję architektury kamienicy opartej o konsekwentne zastosowanie rytmu podziałów formy i elewacji budynku, z wykorzystaniem układu galeriowego pozwalającego na stworzenie dużych, obustronnie doświetlonych mieszkań, stanowiących rzeczywistą alternatywę dla wielorodzinnej zabudowy obrzeży miasta. Zaproponowana głębokość traktu budynku pozwoliła, także poprzez rytm przerw w kubaturze, na dobre doświetlenie dziedzińca, którego wizerunek nadany został przez pasy galerii charakterystycznych dla historycznej zabudowy mieszkaniowej północnej części śródmieścia Łodzi.Pasy elewacji frontowych, podkreślone rytmem balkonów, nadały budynkowi wyrazisty charakter, stwarzający czytelny wizerunek zabudowy i skrzyżowania śródmiejskich ulic – czytamy w uzasadnieniach.

Nagroda Architekta Miasta oraz 5 000 złŁukasz Wawrzyniak. Projekt został doceniony za następujące składniki: właściwa skala dla ul. Zachodniej i udane połączenie z sąsiednią kamienicą przy ul. S. Więckowskiego; podkreślenie narożnika dominantą; wyraźne zaznaczenie poziomego zróżnicowania charakterystycznego dla kamienic łódzkich czyli: monumentalny parter usługowy – środkowe kondygnacje zróżnicowane – kondygnacja wieńczącą budynek; utworzenie syntetycznego w odniesieniu do architektury historycznej detalu (kształt oficyn,pionowe kanelowanie przywołujące pilastry kamienic, oszczędne ale właściwie użyte pasy poziome dzielące sekcje elewacji); trafna sugestię prefabrykacji, która można odczytać jako „współczesność technologiczną” w służbie odniesień historycznych; zgrabne i unikalne połączenie odniesień do zabudowy fabrycznej i kamienicznej; trafne użycie osiowości pionowej.

Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwa wyróżnienia. Jedno wyróżnienie otrzyma Sara Gorczyńska: za stworzenie projektu budynku harmonizującego z otoczeniem z mocno zaznaczonym narożnikiem ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego. Eklektyczna elewacja połączona z nowoczesną, opływową bryłą pokrytą refleksyjnym szkłem, jest udaną próbą prowadzenia dialogu z historyczną tkaną miejską. Autor umiejętnie wpisał się w skomplikowany kształt działki, zachowując odpowiednią skalę oraz proporcję obiektu". Drugie wyróżnienie dostanie VISKA Małgorzata Gałdyńska: za wykorzystanie charakterystycznych dla łódzkich kamienic detali i form w postaciozdobnych gzymsów, wykuszy, klasycznego podziału elewacji poprzez wyodrębnienie parteru oraz symetrii w elewacji frontowej podkreślające główne wejście do budynku.Głównym założeniem konkursu było poszukiwanie wizji współczesnej kamienicy łódzkiej,mieszczącej się w zabytkowej tkance miejskiej, w konkretnie zagospodarowanym kwartale.Wszystkie prace przedstawiały oryginalne pomysły, ergonomiczne i zrównoważone rozwiązania oraz są świeżym spojrzeniem na otaczającą nas przestrzeń. Narożnik ulic S.Więckowskiego, Zachodnia oraz projektowana droga 3KDDW, to bardzo istotny fragment - czytamy w uzasadnieniach.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 w Lapidarium Detalu Łódzkiego, przy ulicy Kościuszki 19 w Łodzi. Więcej informacji na stronie https://bip.uml.lodz.pl