XI edycja konkursu TEORIA

i

Autor: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Wydaj własną książkę o architekturze z Fundacją Kuryłowicza

2024-03-02 15:42

Weź udział w XI edycji Konkursu TEORIA. W programie skierowanym do młodych architektów i architektek do wygrania jest wydanie własnej książki oraz nagroda pieniężna w wysokości 3,5 tys. PLN.

Trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Konkursu TEORIA z „Warsztatami pisania o architekturze”, które odbędą się w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 13-14 kwietnia br. W programie skierowanym do młodych architektów i architektek do wygrania jest wydanie własnej książki oraz nagroda pieniężna w wysokości 3,5 tys. PLN. Łączna wartość nagrody to ponad 30 tys. PLN. Termin składania zgłoszeń – portfolio tekstowego wraz z listem motywacyjnym – upływa 17 marca br.

XI edycja konkursu TEORIA pion

i

Autor: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Konkurs TEORIA to trzyetapowy program, który odbywa się co dwa lata. Jego celem jest wybranie najlepszego, teoretycznego utworu słownego, związanego z miastem wybranym przez uczestnika, z dziedziny relacji architektury i kultury, powstałego po 2-dniowych, stacjonarnych, bezpłatnych „Warsztatach pisania o architekturze”, organizowanych w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 13-14 kwietnia br. W warsztatach weźmie udział 12 wybranych osób, zakwalifikowanych przez jury konkursu na podstawie materiału kwalifikacyjnego – portfolio z wybranymi przez uczestnika tekstami oraz krótkiego list motywacyjnego, uzasadniającego chęć uczestnictwa w konkursie. Fundacja zapewnia uczestnikom warsztatów noclegi i wyżywienie. Warsztaty poprowadzą mentorka Ewa P. Porębska oraz tutorzy Grzegorz Piątek i Łukasz Stępnik. Wsparcia merytorycznego udzieli prof. Ewa Kuryłowicz.

Uczestnicy programu po warsztatach mają 2 miesiące na napisanie tekstu na uzgodniony wstępnie temat. Finalnego wyboru zwycięskiej pracy, spośród wszystkich opracowań, dokonuje eksperckie jury konkursu poszerzone o grono prowadzących warsztaty w składzie: Ewa P. Porębska – Przewodnicząca Jury, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Bogna Świątkowska, Marta A. Urbańska, Piotr Sarzyński i Łukasz Stępnik.

W trzecim etapie laureat/-ka/-ci dopracowują tekst przez kolejne 2 miesiące. Tekst, po opracowaniu redakcyjnym i tłumaczeniu na język angielski, zostanie wydany w formie dwujęzycznej książki, stanowiącej 11 tom serii wydawniczej Fundacji „Architektura Kultury – Kultura Architektury”.

Na zgłoszenia Fundacja czeka do dn. 17 marca 2024 r.

Więc informacji znajdziecie TUTAJ