Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak i Łukasz Szczepanowicz

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

2021-12-09 18:05

Poznaliśmy wyniki kolejnej odsłony ogólnopolskiego konkursu „Twój dom – dialog z tradycją”, tym razem na projekt wzorcowego budynku jednorodzinnego dla Podlasia. Prace mogli nadsyłać zarówno zawodowi architekci, jak i studenci.

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z białostockim oddziałem SARP rozstrzygnął kolejny konkurs architektoniczny na projekt modelowego domu jednorodzinnego. Tym razem zadaniem było opracowanie projektu wolno stojącego budynku wpisującego się w tradycyjny krajobraz województwa podlaskiego. Projektanci zmierzą się z kilkoma problemami. Jednym z ważniejszych jest fakt, że w województwie podlaskim gabaryty domów mieszkalnych są często dużo mniejsze niż gabaryty wygodnego domu dla czteroosobowej rodziny o współczesnych standardach. Właściwe wpisanie takiego domu w otoczenie niewielkich, tradycyjnych domów jest jednym z konkursowych wyzwań – mogliśmy przeczytać w regulaminie.

Czytaj też: Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu |W konkursie mogli wziąć udział zarówno zawodowi architekci, jak i studenci. Prace oceniało 10-osobowe jury, w którego skład weszli m.in. architekci Maciej Miłobędzki (przewodniczący), Joanna Porębska, Janusz Grycel, Agnieszka Guziejko, Mirosław Siemionow i Piotr Trojniel. Wyniki ogłoszono 2 grudnia podczas oficjalnej uroczystości na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji. „Architektura-murator” jest partnerem medialnym tej inicjatywy.

Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. Wyniki w kategorii dla profesjonalistów

Pierwszą nagrodę w kategorii dla profesjonalistów zdobył  zespół w składzie: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak i Łukasz Szczepanowicz. Sędziowie docenili projekt za trafne nawiązanie i twórcze przetworzenie tradycyjnego wzorca zabudowy zagrody wydłużonej w typie bielsko-hajnowskim. Nagroda została przyznana także za klarowne rozwiązanie układu funkcjonalnego inspirowanego tradycyjnym schematem domów. Na uwagę zasługują drewniane detale, które umiejętnie łączą płaszczyznowe rozwiązania elewacyjne z otwarciami w przestrzeń ogrodu. W opinii sądu dom znakomicie wpisuje się w krajobraz kulturowy regionu w którym praca jest lokowana – czytamy w uzasadnieniu.

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak i Łukasz Szczepanowicz
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak i Łukasz Szczepanowicz
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak i Łukasz Szczepanowicz
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak i Łukasz Szczepanowicz

Drugą nagrodę przyznano zespołowi w składzie: Marzena Radkiewicz-Metko i Przemysław Metko za klarowne rozwiązanie planu domu zorganizowanego wokół trzonu kominowego, który wpływa na jednorodność formy architektonicznej i utrzymanie jej we właściwej skali. W ocenie sądu prezentowana koncepcja koresponduje z otoczeniem i w umiejętny sposób czerpie z tradycji architektury województwa podlaskiego. Jednocześnie dzięki swoim uniwersalnym rozwiązaniom z powodzeniem projekt może być zastosowany we wszystkich częściach regionu bez szkody dla jego krajobrazu kulturowego.

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. II nagroda w kategorii profesjonalnej: Marzena Radkiewicz-Metko i Przemysław Metko
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. II nagroda w kategorii profesjonalnej: Marzena Radkiewicz-Metko i Przemysław Metko

Sędziowie zdecydowali ponadto o przyzywaniu dwóch równorzędnych nagród trzecich, trzech wyróżnień I stopnia i czterech wyróżnień.  Pierwszą z dwóch nagród trzecich otrzymała pracownia B.W. Architekci w składzie: Beata Szczepańska, Juliusz Polak, Katarzyna Gromek i Aleksandra Milanowska za trafione odwołanie się do idei domu pod jednym dachem z centralnym rdzeniem (piecem) i gankiem. Z uznaniem sądu spotkało się też zastosowanie i twórcze przetworzenie układu amfiladowego.

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. III nagroda ex-aequo w kategorii profesjonalnej: B.W. Architekci
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. III nagroda ex-aequo w kategorii profesjonalnej: B.W. Architekci

Nagrodę trzecią ex-aequo otrzymało też biuro DUO Architekci Lecha Borysewicza za bezpretensjonalne nawiązanie do tradycyjnego wzorca zagrody wydłużonej w typie bielsko-hajnowskim. Na uznanie zasługują rozwiązania materiałowe, które w udany sposób wiążą dom w kontekstem kulturowym. Sąd zwrócił uwagę i docenił troskę autora o rozwiązania związane z naturalnym gospodarowaniem energii.

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. III nagroda ex-aequo w kategorii profesjonalnej: DUO Architekci
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. III nagroda ex-aequo w kategorii profesjonalnej: DUO Architekci

Wyróżnienia I stopnia przypadły Jagodzie Gosk i Karolinie Banasiak za rozwiązanie formy utrzymanej w dobrej skali i proporcjach oraz właściwe decyzje materiałowe, Marcinowi Podlewskiemu za umiejętne przetworzenie wzorca architektury zagrody wydłużonej i dobre rozwiązanie przestrzeni ogrodowej, która staje się przedłużeniem domu, a także Ewie Bubik, Annie Capińskiej, Adamowi Stafiniakowi i Tomaszowi Węgrzynowi za powściągliwość w rozwiązaniu formy i interesującą transpozycję układu wzdłużnego zagrody w typie bielsko-hajnowskim. Pozostałe wyróżnienia otrzymali: biuro JBD – Justyna Boduch Atelier za prostotę rozwiązań architektonicznych i właściwą skalę obiektu wpisującą się krajobraz kulturowy, pracownia Olizarowicz Architekci za twórcze przetworzenie układu zagrody wiejskiej i właściwą skalę obiektu, Michał Kołodziej, Katarzyna Przybyło, Tomasz Obara i Bartosz Dendura za klarowność i uporządkowanie projektowe, które zaowocowało właściwymi proporcjami domu oraz Magdalena Siemienowicz i Jolanta Szybiak za przemyślany sposób wykorzystania układu zagrody i wpisanie w projekt licznych funkcji niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem oraz ciekawe połączenie wnętrza domu z otoczeniem.

Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. Wyniki w kategorii studenckiej

Główną nagrodę w kategorii studenckiej sędziowie przyznali Mariannie Waśniewskiej za umiejętne nawiązanie do tradycyjnego wzorca zabudowy zagrody wydłużonej oraz klarowne wyrażenie idei za pomoca powściągliwych środków. Sąd docenił dojrzałą koncepcję projektu konsekwentnie zrealizowaną, a mającą swój początek w układzie zabudowy i kontynuowanej w uporządkowaniu planu, formie i elewacji.

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii studenckiej: Marianna Waśniewska
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. I nagroda w kategorii studenckiej: Marianna Waśniewska

Nagrodę drugą otrzymała Kornelia Traut za kameralny charakter projektowanego domu i jednorodny wyraz architektury utrzymanej we właściwej skali. Trzeciej nagrody nie przyznano.

Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. II nagroda w kategorii studenckiej: Kornelia Traut
Wzorcowy dom dla Podlasia – wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Twój dom – dialog z tradycją: województwo podlaskie. II nagroda w kategorii studenckiej: Kornelia Traut

ZAPISZ SIĘ