Architektura MuratorKonkursyWzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z katowickim oddziałem SARP rozstrzygnął konkurs na projekt modelowego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego. Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji. „Architektura-murator” jest partnerem medialnym tej inicjatywy.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol, Jacek Młynarczyk

Poznaliśmy wyniki kolejnej odsłony ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Twój dom – dialog z tradycją”, którego celem jest stworzenie wzorców architektury mieszkaniowej charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski. Tym razem Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizował go wspólnie z katowickim i częstochowskim oddziałem SARP, a zadaniem uczestników było opracowanie projektu wolno stojącego domu dla czteroosobowej rodziny, który wpisywałby się w tradycyjny krajobraz województwa śląskiego. Zapraszamy do udziału w konkursie, do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury regionu i nad jego potencjałem w tworzeniu nowych wzorców w kształtowaniu budownictwa jednorodzinnego. Organizatorzy wierzą, że będzie to dyskusja ogólnopolska, która pomoże wydobyć i uchronić odrębność, a równocześnie tradycje Śląska i wykorzystać dziedzictwo w budowaniu krajobrazu przyszłości – czytamy w regulaminie.

Czytaj też: Architektura Roku Województwa Śląskiego 2021 – wyniki konkursu |

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie niepodpiwniczonego budynku o powierzchni do 150 m². Mieli też przewidzieć miejsce parkowania dla dwóch samochodów. W 10-osobowym jury  pod przewodnictwem Piotra Lewickiego znaleźli się: Iwona Liżewska, Agnieszka Olczyk i architektka Joanna Porębska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, architektka Ewa Caban z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Łukasz Konarzewski, śląski konserwator zabytków, architekt Mikołaj Machulik, architekt Hubert Wąsek, architekt Diter Paleta i architekt Wojciech Małecki. Sekretarzem organizacyjnym był Arkadiusz Płomecki

W konkursie mogli wziąć udział zarówno zawodowi architekci, jak i studenci. Ostatecznie w kategorii dla profesjonalistów sędziowie przyznali cztery nagrody i trzy wyróżnienia, a w kategorii studenckiej – trzy nagrody. Jak zapowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa, w przyszłym roku na terenie województwa śląskiego będzie prowadzona szeroka kampania promująca projekty laureatów.

Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyniki w kategorii dla profesjonalistów

Pierwszą nagrodę zdobył zespół w składzie: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol i Jacek Młynarczyk. Nagrodę przyznano za twórczą interpretację modelu typologicznego zabudowy zagrodowej charakterystycznej dla Śląska. Zaprezentowana koncepcja budzi jednoznaczne skojarzenia z budownictwem regionu, a jednocześnie nie ucieka w dosłowność języka architektonicznego – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy zwycięskiej pracy postanowili podzielić funkcje na trzy strefy: dzienną, nocną i gospodarczą. Każdą z nich umieścili w innej, parterowej bryle o dwuspadowym dachu. Część mieszkalną rozplanowali w dwóch obiektach na rzucie prostokąta o tej samej długości dłuższego boku. Wraz z garażem stanowią one trzy wolne moduły. Oznacza to, że możliwa jest zmiana położenia budynków względem siebie dzięki czemu można uzyskać układ najkorzystniej dopasowany do wybranej działki i kierunków świata – wyjaśniają.  

Projektanci zdecydowali się nawiązać do architektury środkowej części województwa śląskiego, gdzie – jak tłumaczą – znaleźć można wiele przykładów murowanych z cegły, nieotynkowanych budynków na rzucie prostokąta. Ten rodzaj budownictwa wyróżnia się na tle innych powiatów, gdyż przeważająca część domów śląskich to domy o konstrukcji drewnianej – piszą w założeniach. Jako wykończenie elewacji zaproponowali płytki z lica cegły rozbiórkowej, która mocowana byłaby na siatce z włókna szklanego, a na dachu czerwoną „karpiówkę”.

Elementem nawiązującym do tradycji tego obszaru jest również tzw. lauba. Pierwotnie była to specyficzna odmiana dostawionego do budynku ganku o konstrukcji drewnianej. Dla mieszkańców nie była ona jedynie przechodnią strefą przed wejściem do domu, ale również miejscem, gdzie spędzali czas wolny – czytamy w opisie. Powierzchnia użytkowa każdego budynku wyniosłaby ok. 180 m².

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol, Jacek Młynarczyk
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol, Jacek Młynarczyk
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol, Jacek Młynarczyk
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol, Jacek Młynarczyk
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii profesjonalnej: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol, Jacek Młynarczyk

Druga nagroda przypadła Mateuszowi Ozdobie, Ewie Kaplarczyk i Weronice Zołej za kreatywne odwołanie się do architektury obszarów górskich województwa śląskiego. Mimo iż autorzy użyli niemal explicite cytaty z architektury tradycyjnej, nie doprowadziły one do powstania koncepcji zabudowy archaicznej, a projektowany budynek łączy w sobie urok dawnych zabudowań z rozwiązaniami współczesnymi – uzasadniało jury.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. II nagroda w kategorii profesjonalnej: Mateusz Ozdoba, Ewa Kaplarczyk, Weronika Zoła

Trzecią nagrodę otrzymali ex aequo Michał Kościelny, Aleksandra Targiel-Kościelna, Martyna Kotulek i Zuzanna Wojciech za dogłębną i interesującą analizę tradycyjnych typów budynków mieszkalnych i stworzenie uniwersalnych modeli, które można zastosować w wielu regionach województwa oraz Mariusz Jakubczyk za propozycję prostego budynku, który można wykonać w różnych wariantach wykończenia elewacji, w zależności od konkretnej lokalizacji geograficznej subregionu.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. III nagroda w kategorii profesjonalnej: Michał Kościelny, Aleksandra Targiel-Kościelny, Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. III nagroda w kategorii profesjonalnej: Mariusz Jakubczyk

Wyróżnienie I stopnia otrzymali Przemysław Szymański za trafnie uchwycone proporcje bryły i klimat zabudowań, które sprawdzą się również jako powtarzalny schemat w większych zespołach zabudowy oraz Sebastian Obetkon za poszukiwania materiałowe w tworzeniu dwupłaszczyznowej elewacji z cytatami z tradycyjnych form i detali.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyróżnienie I stopnia w kategorii profesjonalnej: Przemysław Szymański
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyróżnienie I stopnia w kategorii profesjonalnej: Sebastian Obetkon

Wyróżnienie II stopnia przypadło Tomaszowi Głowackiemu, Aleksandrze Stasicy, Małgorzacie Rybak i Michałowi Grądowemu za dobre proporcje, skromne użycie środków wyrazu oraz za poszukiwania form uzupełniających budynek poprzez tzw. „lauby”, a dwa wyróżnienia III stopnia – Joannie Wolany za wyjątkową ideę układu funkcjonalnego konsekwentnie zrealizowanego w formie kształtującej dom wokół miejsca spotkań rodzinnych – „stołu” oraz Karolinie Groszek i Katarzynie Olek za prosty układ funkcjonalny, przejrzysty podział na strefy i skromne środki wyrazu.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyróżnienie II stopnia w kategorii profesjonalnej: Tomasz Głowacki, Aleksandra Stasica, Małgorzata Rybak, Michał Grądowy
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyróżnienie III stopnia w kategorii profesjonalnej: Joanna Wolany
Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyróżnienie III stopnia w kategorii profesjonalnej: Karolina Groszek, Katarzyna Olek

Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. Wyniki w kategorii studenckiej

Pierwszą nagrodę w kategorii studenckiej otrzymali Antoni Foltyn i Dominika Bodetko za prosty i oszczędny sposób odpowiedzi na pytanie zadane w konkursie. Kalenicowy układ budynku usytuowanego równolegle do głównej drogi jest odwzorowaniem tradycyjnych w regionie typów budynków i ich lokalizacji. Budynek ma ciekawy układ funkcjonalny, prostą formę, zgrabną bryłę, zasadny dobór materiałów – uzasadniało jury.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. I nagroda w kategorii studenckiej: Antoni Foltyn, Dominika Bodetko

Na miejscu drugim uplasowała się Weronika Kiraga. Sędziowie docenili jej projekt za układ  bryły w kształcie litery „L”, co pozwoliło na wartościowe rozdzielenie funkcji dziennej i nocnej.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. II nagroda w kategorii studenckiej: Weronika Kiraga

Trzecią nagrodę zdobyli natomiast Julia Pałęga i Maksymilian Jaszczuk za ciekawą i prostą formę, co – zdaniem jury – pozwoli na łatwe powielanie obiektu. Sędziowie zwrócili też uwagę, że układ funkcjonalny budynku został uzupełniony atrakcyjną, dwukondygnacyjną przestrzenią salonu.

Wzorcowy dom dla Śląska – wyniki konkursu
Twój dom – dialog z tradycją: województwo śląskie. III nagroda w kategorii studenckiej: Julia Pałęga, Maksymilian Jaszczuk
Autor: Piotr Prus
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Konkurs na pawilon dla bezdomnych kotów w Warszawie Władze Warszawy ogłosiły konkurs na projekt nowej kociarni w Wawrze. Pawilon będzie mógł przyjąć do 300 kotów.