Zabytek – nie zapomnij! 2022

i

Autor: Archiwum Architektury

Zabytek – nie zapomnij! 2022

2022-06-01 8:00

Trwa kolejna edycja polsko-niemieckiego konkursu Zabytek - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran! wspierającego ochronę wartościowych obiektów na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Zgłoszenia do 31 lipca.

Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! to polsko-niemiecki konkurs ochrony zabytków organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK) i Fundację OP ENHEIM we współpracy z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury (DPS), służący wspieraniu długofalowej i zrównoważonej ochrony niewielkich obiektów o wartościach zabytkowych w województwie dolnośląskim, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc.Celem konkursu jest wspieranie długofalowej ochrony oraz zachowanie obiektów o znaczeniu historycznym i artystycznym, ich części, względnie innych obiektów nieruchomych. Szczególny nacisk położony jest na wykonanie renowacji w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Nagroda ma przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców dotyczącej znaczenia relacji między środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym po obu stronach polsko-niemieckiej, tudzież dolnośląsko-saksońskiej granicy. Konkurs ma za zadanie przyczynić się do wspierania profesjonalnej i trwałej renowacji budynków lub obiektów o wartościach historyczno-artystycznych na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Nacisk położony jest na promowanie niewielkich obiektów, ich części lub innych obiektów nieruchomych, takich jak parki lub zabytki techniki. Konkurs służy podkreśleniu znaczenia Dolnego Śląska jako europejskiego miejsca spotkań i wspólnej przestrzeni kulturowej oraz pokazuje polsko-niemiecką historię w kontekście wspólnego pozytywnego doświadczenia i wyzwania w zjednoczonej Europie.Nagroda przyznawana przez VSK i OP ENHEIM ma zachęcić prywatnych inwestorów, organizacje non-profit oraz porównywalne osoby prawne do inwestowania w obiekty o znaczeniu historyczno-artystycznym, aby ich piękno i unikatowość wysuwały się na pierwszy plan w krajobrazie dolnośląskich miast i wsi. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o łącznej sumie 18,5 tys. zł, a także plakietę do umieszczenia na odrestaurowanym obiekcie.

Zabytek – nie zapomnij! 2022

i

Autor: Archiwum Architektury Do konkursu Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! można zgłaszać realizacje z terenu województwa dolnośląskiego, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc

Informacje praktyczne

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, organizacje non-profit lub podobne osoby prawne, które odnowiły lub odrestaurowały warte ochrony budynki lub obiekty nieruchome, będące w ich posiadaniu i niekoniecznie podlegające państwowej ochronie zabytków oraz które zostały zbudowane na wskazanym obszarze geograficznym do 1960 roku.Renowacja zgłoszonego obiektu musi zostać zakończona w momencie wysłania wniosku. Do konkursu w roku 2022 można zgłaszać projekty, których ukończenie miało miejsce między 1 stycznia 2015 roku a datą zamknięcia konkursu w dniu 31 lipca 2022 roku. Więcej informacji o konkursie, warunkach uczestnictwa i procesie aplikacyjnym można znaleźć na stronie: zabytekniezapomnij.eu.

ZAPISZ SIĘ