Architektura MuratorKonkursyZabytek – nie zapomnij! 2022

Zabytek – nie zapomnij! 2022

Trwa kolejna edycja polsko-niemieckiego konkursu Zabytek - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran! wspierającego ochronę wartościowych obiektów na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Zgłoszenia do 30 czerwca.

Zabytek – nie zapomnij! 2022

Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! to polsko-niemiecki konkurs ochrony zabytków organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK) i Fundację OP ENHEIM we współpracy z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury (DPS), służący wspieraniu długofalowej i zrównoważonej ochrony niewielkich obiektów o wartościach zabytkowych w województwie dolnośląskim, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc.

Celem konkursu jest wspieranie długofalowej ochrony oraz zachowanie obiektów o znaczeniu historycznym i artystycznym, ich części, względnie innych obiektów nieruchomych. Szczególny nacisk położony jest na wykonanie renowacji w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Nagroda ma przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców dotyczącej znaczenia relacji między środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym po obu stronach polsko-niemieckiej, tudzież dolnośląsko-saksońskiej granicy.

Konkurs ma za zadanie przyczynić się do wspierania profesjonalnej i trwałej renowacji budynków lub obiektów o wartościach historyczno-artystycznych na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Nacisk położony jest na promowanie niewielkich obiektów, ich części lub innych obiektów nieruchomych, takich jak parki lub zabytki techniki. Konkurs służy podkreśleniu znaczenia Dolnego Śląska jako europejskiego miejsca spotkań i wspólnej przestrzeni kulturowej oraz pokazuje polsko-niemiecką historię w kontekście wspólnego pozytywnego doświadczenia i wyzwania w zjednoczonej Europie.

Nagroda przyznawana przez VSK i OP ENHEIM ma zachęcić prywatnych inwestorów, organizacje non-profit oraz porównywalne osoby prawne do inwestowania w obiekty o znaczeniu historyczno-artystycznym, aby ich piękno i unikatowość wysuwały się na pierwszy plan w krajobrazie dolnośląskich miast i wsi. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o łącznej sumie 18, 5 tys. zł, a także plakietę do umieszczenia na odrestaurowanym obiekcie.

Zabytek – nie zapomnij! 2022
Do konkursu Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! można zgłaszać realizacje z terenu województwa dolnośląskiego, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc

Informacje praktyczne

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, organizacje non-profit lub podobne osoby prawne, które odnowiły lub odrestaurowały warte ochrony budynki lub obiekty nieruchome, będące w ich posiadaniu i niekoniecznie podlegające państwowej ochronie zabytków oraz które zostały zbudowane na wskazanym obszarze geograficznym do 1960 roku.

Renowacja zgłoszonego obiektu musi zostać zakończona w momencie wysłania wniosku. Do konkursu w roku 2022 można zgłaszać projekty, których ukończenie miało miejsce między 1 stycznia 2015 roku a datą zamknięcia konkursu w dniu 30 czerwca 2022 roku. Więcej informacji o konkursie, warunkach uczestnictwa i procesie aplikacyjnym można znaleźć na stronie: zabytekniezapomnij.eu.

Humboldt Forum. Nowe serce Berlina Realizacja największej i najbardziej kontrowersyjnej berlińskiej inwestycji architektonicznej ostatnich lat dobiegła końca. 16 grudnia 2020 roku zainaugurowano Humboldt Forum. Ze względu na pandemię budynek wciąż pozostaje zamknięty dla publiczności, a sama inauguracja przybrała formę wirtualnego oprowadzania.
Tożsamość i rozrywka – nowe polskie zamki Po przełomie 1989 roku narodowa tożsamość Polaków, której architektonicznym wyrazem w czasach PRL była odbudowa starówek i Zamku Królewskiego w Warszawie, uległa „decentralizacji”. Lokalne zabytki stały się symbolami prestiżu i nośnikami poczucia wspólnoty. Mogły zacząć spełniać miejscowe ambicje i… fantazje. Fantazje zaś dobrze rozbudzają zamki. Grzegorz Stiasny, opisując wciąż żywą i – jak się wydaje – nasilającą się w dzisiejszej Polsce fascynację tego rodzaju budowlami, pokazuje sposoby radzenia sobie z ich historyczną substancją oraz dopasowaniem dawnej formy do współczesnych wymogów. W numerze prezentacje obiektów w Poznaniu, Bobolicach, Stopnicy, Janowie Podlaskim, Rynie, Podzamczu Chęcińskim i Ciechanowie, a także zamku Krzyżtopór w Ujeździe i Topacz w Ślęzy.
PLGBC Green Building Awards 2022 Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu PLGBC Green Building Awards. Zgłoszenia do 31 lipca.
Nagroda Roku SARP 2022: architekci wybrali najważniejsze realizacje minionego roku Nagroda Roku SARP to jedna z najważniejszych nagród architektonicznych w Polsce. Realizacje zgłaszają głównie sami architekci, a ich koledzy z lokalnych oddziałów SARP wybierają laureatów. W tym roku jury nie było jednomyślne. Przyznało trzy nagrody równorzędne, a w kategorii Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w ogóle nie wyłoniło zwycięzcy.
Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu Przestrzeń wspólna jest wartością! Zgłoszenia do 7 września.
Dworzec Roku 2022: nowa odsłona konkursu na najlepsze dworce kolejowe w Polsce! Trwa piąta edycja konkursu Dworzec Roku, czyli organizowana wspólnie przez Fundację Pro Kolej i Fundację Grupy PKP kampania promująca najbardziej nowoczesne i funkcjonalne obiekty tego typu w Polsce. Użytkownicy dworców mogą już zgłaszać swoje propozycje.
Pracownia Only If, prowadzona przez Karolinę Częczek i Adama Framptona, wśród najlepszych młodych biur architektonicznych świata Magazyn „Architectural Record” opublikował listę najlepszych młodych biur architektonicznych z całego świata. Wśród 10 pracowni znalazło się studio Only If, współprowadzone przez Karolinę Częczek, absolwentkę architektury na Politechnice Krakowskiej i Yale School of Architecture.
Poznaliśmy laureatów Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021! Pierwszego czerwca odbyła się gala wręczenia nagród 14 edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL organizowanego przez Grupę Sztuka Architektury. Grand Prix zdobyła kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach autorstwa Biura Projektów Lewicki Łatak.