Architektura MuratorKonkursyZabytek – nie zapomnij! 2022

Zabytek – nie zapomnij! 2022

Trwa kolejna edycja polsko-niemieckiego konkursu Zabytek - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran! wspierającego ochronę wartościowych obiektów na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Zgłoszenia do 31 lipca.

Zabytek – nie zapomnij! 2022

Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! to polsko-niemiecki konkurs ochrony zabytków organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK) i Fundację OP ENHEIM we współpracy z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury (DPS), służący wspieraniu długofalowej i zrównoważonej ochrony niewielkich obiektów o wartościach zabytkowych w województwie dolnośląskim, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc.

Celem konkursu jest wspieranie długofalowej ochrony oraz zachowanie obiektów o znaczeniu historycznym i artystycznym, ich części, względnie innych obiektów nieruchomych. Szczególny nacisk położony jest na wykonanie renowacji w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Nagroda ma przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców dotyczącej znaczenia relacji między środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym po obu stronach polsko-niemieckiej, tudzież dolnośląsko-saksońskiej granicy.

Konkurs ma za zadanie przyczynić się do wspierania profesjonalnej i trwałej renowacji budynków lub obiektów o wartościach historyczno-artystycznych na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Nacisk położony jest na promowanie niewielkich obiektów, ich części lub innych obiektów nieruchomych, takich jak parki lub zabytki techniki. Konkurs służy podkreśleniu znaczenia Dolnego Śląska jako europejskiego miejsca spotkań i wspólnej przestrzeni kulturowej oraz pokazuje polsko-niemiecką historię w kontekście wspólnego pozytywnego doświadczenia i wyzwania w zjednoczonej Europie.

Nagroda przyznawana przez VSK i OP ENHEIM ma zachęcić prywatnych inwestorów, organizacje non-profit oraz porównywalne osoby prawne do inwestowania w obiekty o znaczeniu historyczno-artystycznym, aby ich piękno i unikatowość wysuwały się na pierwszy plan w krajobrazie dolnośląskich miast i wsi. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o łącznej sumie 18,5 tys. zł, a także plakietę do umieszczenia na odrestaurowanym obiekcie.

Zabytek – nie zapomnij! 2022
Do konkursu Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! można zgłaszać realizacje z terenu województwa dolnośląskiego, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc

Informacje praktyczne

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, organizacje non-profit lub podobne osoby prawne, które odnowiły lub odrestaurowały warte ochrony budynki lub obiekty nieruchome, będące w ich posiadaniu i niekoniecznie podlegające państwowej ochronie zabytków oraz które zostały zbudowane na wskazanym obszarze geograficznym do 1960 roku.

Renowacja zgłoszonego obiektu musi zostać zakończona w momencie wysłania wniosku. Do konkursu w roku 2022 można zgłaszać projekty, których ukończenie miało miejsce między 1 stycznia 2015 roku a datą zamknięcia konkursu w dniu 31 lipca 2022 roku. Więcej informacji o konkursie, warunkach uczestnictwa i procesie aplikacyjnym można znaleźć na stronie: zabytekniezapomnij.eu.

Humboldt Forum. Nowe serce Berlina Realizacja największej i najbardziej kontrowersyjnej berlińskiej inwestycji architektonicznej ostatnich lat dobiegła końca. 16 grudnia 2020 roku zainaugurowano Humboldt Forum. Ze względu na pandemię budynek wciąż pozostaje zamknięty dla publiczności, a sama inauguracja przybrała formę wirtualnego oprowadzania.
Tożsamość i rozrywka – nowe polskie zamki Po przełomie 1989 roku narodowa tożsamość Polaków, której architektonicznym wyrazem w czasach PRL była odbudowa starówek i Zamku Królewskiego w Warszawie, uległa „decentralizacji”. Lokalne zabytki stały się symbolami prestiżu i nośnikami poczucia wspólnoty. Mogły zacząć spełniać miejscowe ambicje i… fantazje. Fantazje zaś dobrze rozbudzają zamki. Grzegorz Stiasny, opisując wciąż żywą i – jak się wydaje – nasilającą się w dzisiejszej Polsce fascynację tego rodzaju budowlami, pokazuje sposoby radzenia sobie z ich historyczną substancją oraz dopasowaniem dawnej formy do współczesnych wymogów. W numerze prezentacje obiektów w Poznaniu, Bobolicach, Stopnicy, Janowie Podlaskim, Rynie, Podzamczu Chęcińskim i Ciechanowie, a także zamku Krzyżtopór w Ujeździe i Topacz w Ślęzy.
Rusza nowa edycja konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu Komisja Europejska zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu. Nadsyłanie zgłoszeń do 31 stycznia 2023 roku.
Saint-Gobain Glass Design Award: konkurs dla architektów i studentów projektowania Firma Saint-Gobain zaprasza wszystkich architektów i studentów, którzy w swoich realizacjach bądź projektach wykorzystują produkty marki do udziału w konkursie Saint-Gobain Glass Design Award. Pula nagród wynosiż 70 tys. zł.
Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022 – wyniki konkursu Poznaliśmy laureatów konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022 organizowanego przez katowicki SARP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Grand Prix zdobyła pracownia SLAS Architekci  za rozbudowę szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju. Jury doceniło też realizacje Marleny Wolnik i Karoliny Więcławik, biura Dyrda Fikus Architekci oraz Michała Kucharskiego i Mateusza Piwowarskiego.
Zaprojektowane Po Ludzku: konkurs na przestrzenie publiczne i inicjatywy Jeszcze tylko do 15 listopada można przesyłać zgłoszenia na konkurs Zaprojektowane Po Ludzku. Jury z udziałem m.in. Agaty Twardoch, Agnieszki Labus i Zygmunta Borawskiego czeka na projekty miejsc, przestrzeni publicznych i inicjatywy, dzięki którym miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom.
Nagroda BDA-SARP 2022 – Agnieszka Kępa zwyciężczynią konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną SARP i niemieckie zrzeszenie architektów BDA wybrały najlepsze projekty dyplomowe 2022 roku. Międzynarodowe jury Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej przyznało Grand Prix oraz cztery wyróżnienia. Zwyciężyła Agnieszka Kępa z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Najlepsze realizacje Poznania 2022: laureaci konkursu o Nagrodę Jana Baptysty Quadro Poznaliśmy wyniki konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro 2022! W 24. edycji konkursu na najlepszą realizację minionego roku zwyciężyła Pracownia Projektowa J.P. Woźny z ekspozycją reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Wyróżnienia przypadły biurom Ultra Architects za kamienicę przy rynku Wildeckim  i medusa group za Nowy Rynek D.