Zaprojektuj nowe stacje metra w Warszawie!

i

Autor: Archiwum Architektury Koncepcja architektoniczno-plastyczna stacji Plac Konstytucji z 1990 roku, autorzy: architekci Jasna Strzałkowska-Ryszka (główny projektant), Jan Beyga, Jerzy Blancard, Mariusz Gantner, Krystyna Jonak; architekt plastyk Ryszard Bojar, artysta plastyk Jerzy Porębski

Zaprojektuj nowe stacje metra w Warszawie!

2019-05-22 15:54

W centrum Warszawy mają powstać dwie brakujące stacje I linii metra – Plac Konstytucji oraz Muranów. Termin składania ofert mija 24 czerwca.

Pierwsza linia warszawskiego metra powstawała etapami w latach 1983-2008. Biegnąca z północy na południe trasa liczy dziś 23 kilometry i 21 stacji, a w ciągu roku korzysta z niej ok. 150 mln pasażerów. Z uwagi na notoryczny brak funduszy realizacja nie zawsze przebiegała jednak zgodnie z pierwotnymi planami, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest brak dwóch stacji w samym centrum stolicy. Z powodów oszczędnościowych zrezygnowano z budowy przystanku Plac Konstytucji, między stacjami Politechnika i Centrum, oraz Muranów, między stacjami Ratusz i Dworzec Gdański. Władze miasta ogłosiły właśnie przetarg na projekt brakujących obiektów. W ramach postępowania, podzielonego na dwa niezależne zadania, uczestnicy będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej.

Wykonawca powinien przyjąć rozwiązania minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, by umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku. Dzięki powstaniu stacji Plac Konstytucji i Muranów wyraźnie poprawiłaby się funkcjonalność i dostępność komunikacji miejskiej w ścisłym centrum stolicy, a odległość między stacjami zmniejszyłaby się z około półtora kilometra, do 700 metrów. Co ważne, według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynęłoby na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra – czytamy w informacji prasowej.

Na przygotowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę Metro Warszawskie przewiduje 24 miesiące od daty podpisania umowy. Natomiast przewidziany kontraktem nadzór autorski skończy się w chwili odbioru końcowego robót budowlanych, ale nie później niż do końca 2026 roku. Oferty w przetargu można składać do 24 czerwca. Pod uwagę będzie brana cena (40%) i doświadczenie projektantów (60%). Więcej informacji już wkrótce w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.