Architektura MuratorKonkursyZielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Zielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów znalazły się wśród 16 miast zaproszonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy organizowanym przez Komisję Europejską. O tym, które z nich zdobędzie ten prestiżowy tytuł dowiemy się we wrześniu.

Ścieżka rekreacyjna nad Wisłą
Centralny odcinek ścieżki nad Wisłą z mostu Śląsko-Dąbrowskiego; w tle panorama centrum Warszawy. Fot. Marcin Czechowicz

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest przez Komisję Europejską od 2010 roku. Mogą ubiegać się o niego miasta, które w szczególny sposób działają na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia swoich mieszkańców. Pod uwagę bierze się m.in. poziom rozwoju transportu publicznego, terenów zieleni miejskiej i gospodarowania odpadami, ale też projekty mające na celu przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, zachowanie bioróżnorodności czy wprowadzanie ekoinnowacji. Kandydatury ocenia międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą eksperci specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach.

Czytaj też: Największe miasta świata: ranking 2021 |

O ten prestiżowy tytuł zabiegają też polskie miasta. W 2015 roku aplikację złożyły władze Warszawy, w 2016 i 2018 roku – Wrocławia, w 2020 roku Gdańska, Katowic, Krakowa i Poznania. I choć ostatecznie walkę przegrały, zainicjowane wtedy projekty są kontynuowane, a sam udział w tym międzynarodowym konkursie pomógł rozbudzić proekologiczną świadomość zarówno wśród mieszkańców, jak i decydentów. W tegorocznej edycji do udziału zaproszonych zostało 16 miast. Są wśród nich cztery z Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów, które konkurować będą z Belgradem (Serbia), Cagliari (Włochy), Dublinem (Irlandia), Gaziantepem (Turcja), Helsingborgiem (Szwecja), Izmirem (Turcja), Koszycami (Słowacja), Logrono (Hiszpania), Skopje (Macedonia Północna), Sofią (Bułgaria), Tallinnem (Estonia) oraz Zagrzebiem (Chorwacja). Już pozytywna weryfikacja złożonego wniosku i dopuszczenie do udziału w konkursie jest dla miast dużym wyróżnieniem. Zakwalifikowanie do grona kandydatów do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2023 to sygnał, że podjęte działania, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wpisują się w długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju. Warto też dodać, że zwycięskie miasto otrzyma 600 tys. euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska. Finaliści zostaną ogłoszeni w kwietniu, a zwycięzca we wrzesień 2021 roku.

Warszawa: Zielona Stolica Europy 2023?

Warszawa robi wiele w kierunku zrównoważonego rozwoju i cieszymy się, że to jest dostrzegane. Przystąpiliśmy do programu C-40, czyli grupy najbardziej progresywnych klimatycznie miast, zmierzamy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy świadomi wyzwań i trudności, jakie przed nami, ale stawiamy im czoła. Rozwijamy zielono-błękitną infrastrukturę, a siłę naszego miasta konsekwentnie budujemy na trzech filarach: zieleni, wodzie i powietrzu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st Warszawy.

Gdańsk Zieloną Stolicą Europy 2023

Wyciągnęliśmy wnioski z oceny, którą uzyskał Gdańsk w ubiegłorocznej edycji i stosując się do otrzymanych rekomendacji ulepszyliśmy naszą aplikację. Wysiłkiem ekspertów w swoich dziedzinach zatrudnionych w urzędzie miejskim, konsultantów oraz tłumaczy opisaliśmy nasze miasto w dwunastu kategoriach m. in.: jakość powietrza, gospodarka wodna, zarządzanie odpadami, przyroda i bioróżnorodność oraz zrównoważony transport miejski – tłumaczy z kolei Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Rzeszów: Zielona Stolica Podkarpacia

O tytuł Zielonej Stolicy Europy 2023 zabiega też Rzeszów, od lat konsekwentnie inwestujący w budowę nowych parków, infrastruktury rekreacyjnej i technologie oparte na wykorzystaniu systemów solarnych. Odnawialne źródła energii pozwalają miastu na oszczędności w utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej, takich jak: baseny, żłobki, domy pomocy społecznej, ale mają także oczywiście pozytywny wpływ na środowisko. Liczne proekologiczne inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków przeprowadziło ostatnio Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2014-2015 został zmodernizowany ciąg biologiczny, a w 2016 roku dla potrzeb zasilania oczyszczalni także i tu wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW i powierzchni blisko 2 ha. Składa się ona z 3220 paneli i produkuje rocznie 0,85 GWh energii elektrycznej.

Autor: Piotr Prus
Standard klimatyczny dla Krakowa Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad dokumentem „Standard klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”. To przystępna i przejrzysta instrukcja dla projektantów, wykonawców i zarządców budynków publicznych w stolicy Małopolski.
Technologia dla biznesu z myślą o zrównoważonym rozwoju Dyson uwielbia wyzwania, które inni boją się podejmować. Rozwiązywanie problemów i odwaga wybiegania w przyszłość są wpisane w DNA marki. Więcej za mniej, jak najwydajniej w możliwie najprostszy sposób, a wszystko to przy racjonalnym gospodarowaniu materiałami i energią – to idee, które przyświecają naszym inżynierom, i cechy, z których słyną nasze produkty.
Siedziba Ten Square Games we Wrocławiu: biuro z niskim śladem węglowym Czym jest wbudowany ślad węglowy i jak go skutecznie ograniczać. Rozmawiamy z twórcami nowej przestrzeni biurowej firmy Ten Square Games. Był to jeden z pierwszych w Polsce projektów, gdzie dokładnie policzone zostały emisje związane z aranżacją biura.
Konkurs na projekt domu przyjaznego dla klimatu: wyniki Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnęły konkurs na projekt ekologicznego domu jednorodzinnego. Zwyciężyła Zlata Hrabtsevich z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przyznano też nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz 8 wyróżnień!
Największa farma akwaponiczna w Europie powstaje w Czechach W Brnie powstanie największa pionowa farma akwaponiczna w Europie. Będzie mogła wytwarzać ponad 2 tony warzyw dziennie i 320 ton ryb rocznie. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada czeska firma Future Farming.
Warszawa stawia na fotowoltaikę Do końca 2030 roku wszystkie budynki w Warszawie należące do urzędu miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne – zapowiada ratusz. Właśnie uruchamia szeroki program rozwoju fotowoltaiki.