Architektura MuratorKonkursyZielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Zielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów znalazły się wśród 16 miast zaproszonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy organizowanym przez Komisję Europejską. O tym, które z nich zdobędzie ten prestiżowy tytuł dowiemy się we wrześniu.

Ścieżka rekreacyjna nad Wisłą
Centralny odcinek ścieżki nad Wisłą z mostu Śląsko-Dąbrowskiego; w tle panorama centrum Warszawy. Fot. Marcin Czechowicz

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest przez Komisję Europejską od 2010 roku. Mogą ubiegać się o niego miasta, które w szczególny sposób działają na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia swoich mieszkańców. Pod uwagę bierze się m.in. poziom rozwoju transportu publicznego, terenów zieleni miejskiej i gospodarowania odpadami, ale też projekty mające na celu przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, zachowanie bioróżnorodności czy wprowadzanie ekoinnowacji. Kandydatury ocenia międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą eksperci specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach.

Czytaj też: Największe miasta świata: ranking 2021 |

O ten prestiżowy tytuł zabiegają też polskie miasta. W 2015 roku aplikację złożyły władze Warszawy, w 2016 i 2018 roku – Wrocławia, w 2020 roku Gdańska, Katowic, Krakowa i Poznania. I choć ostatecznie walkę przegrały, zainicjowane wtedy projekty są kontynuowane, a sam udział w tym międzynarodowym konkursie pomógł rozbudzić proekologiczną świadomość zarówno wśród mieszkańców, jak i decydentów. W tegorocznej edycji do udziału zaproszonych zostało 16 miast. Są wśród nich cztery z Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów, które konkurować będą z Belgradem (Serbia), Cagliari (Włochy), Dublinem (Irlandia), Gaziantepem (Turcja), Helsingborgiem (Szwecja), Izmirem (Turcja), Koszycami (Słowacja), Logrono (Hiszpania), Skopje (Macedonia Północna), Sofią (Bułgaria), Tallinnem (Estonia) oraz Zagrzebiem (Chorwacja). Już pozytywna weryfikacja złożonego wniosku i dopuszczenie do udziału w konkursie jest dla miast dużym wyróżnieniem. Zakwalifikowanie do grona kandydatów do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2023 to sygnał, że podjęte działania, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wpisują się w długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju. Warto też dodać, że zwycięskie miasto otrzyma 600 tys. euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska. Finaliści zostaną ogłoszeni w kwietniu, a zwycięzca we wrzesień 2021 roku.

Warszawa: Zielona Stolica Europy 2023?

Warszawa robi wiele w kierunku zrównoważonego rozwoju i cieszymy się, że to jest dostrzegane. Przystąpiliśmy do programu C-40, czyli grupy najbardziej progresywnych klimatycznie miast, zmierzamy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy świadomi wyzwań i trudności, jakie przed nami, ale stawiamy im czoła. Rozwijamy zielono-błękitną infrastrukturę, a siłę naszego miasta konsekwentnie budujemy na trzech filarach: zieleni, wodzie i powietrzu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st Warszawy.

Gdańsk Zieloną Stolicą Europy 2023

Wyciągnęliśmy wnioski z oceny, którą uzyskał Gdańsk w ubiegłorocznej edycji i stosując się do otrzymanych rekomendacji ulepszyliśmy naszą aplikację. Wysiłkiem ekspertów w swoich dziedzinach zatrudnionych w urzędzie miejskim, konsultantów oraz tłumaczy opisaliśmy nasze miasto w dwunastu kategoriach m. in.: jakość powietrza, gospodarka wodna, zarządzanie odpadami, przyroda i bioróżnorodność oraz zrównoważony transport miejski – tłumaczy z kolei Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Rzeszów: Zielona Stolica Podkarpacia

O tytuł Zielonej Stolicy Europy 2023 zabiega też Rzeszów, od lat konsekwentnie inwestujący w budowę nowych parków, infrastruktury rekreacyjnej i technologie oparte na wykorzystaniu systemów solarnych. Odnawialne źródła energii pozwalają miastu na oszczędności w utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej, takich jak: baseny, żłobki, domy pomocy społecznej, ale mają także oczywiście pozytywny wpływ na środowisko. Liczne proekologiczne inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków przeprowadziło ostatnio Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2014-2015 został zmodernizowany ciąg biologiczny, a w 2016 roku dla potrzeb zasilania oczyszczalni także i tu wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW i powierzchni blisko 2 ha. Składa się ona z 3220 paneli i produkuje rocznie 0,85 GWh energii elektrycznej.

Autor: Piotr Prus
Konkurs studencki: co wiesz o ekobudownictwie Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają studentów do udziału w konkursie na temat ekobudownictwa.
Konkurs na projekt domu przyjaznego dla klimatu Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają studentów i absolwentów wydziałów projektowych do udziału w konkursie na projekt ekologicznego domu jednorodzinnego.
Warszawski Standard Zielonego Budynku – ostatnie dni konsultacji społecznych To już ostatni moment na zabranie głosu w sprawie wytycznych dla Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku. Uwagi można zgłaszać do 24 stycznia.
Victory Boogie Woogie: holenderski ekotunel Victory Boogie Woogie to najbardziej ekologiczny tunel w Europie. Tak przynajmniej twierdzą jego projektanci. Znajduje się na trasie Rotterdamsebaan, która połączyła w tym roku obwodnicę Hagi z autostradami A4 i A13.
Barometr zdrowych domów 2021 Zapraszamy na premierę kolejnej edycji raportu Barometr zdrowych domów. W spotkaniu on-line udział wezmą m.in. Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Kamil Wyszkowski,  przedstawiciel UN Global Compact Network Poland.
Ślad węglowy w cyklu życia budynku: spotkanie on-line Koło Zrównoważonej Architektury OW SARP i PLGBC zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego, tym razem poświęcone różnym fazom cyklu życia budynków. W dyskusji udział wezmą Małgorzata Dembowska, Agnieszka Kalinowska-Sołtys oraz Mateusza Płoszaj-Mazurek.