Włocławek

Zmiany na placu Wolności we Włocławku. Ma być podziemny parking, ale też... więcej zieleni

2023-04-12 10:25

Władze Włocławka ogłosiły wyniki rekomendowanego przez SARP konkursu na projekt nowego zagospodarowania placu Wolności w centrum miasta. Zadaniem uczestników było zaproponowanie zazielenienia przestrzeni, a jednocześnie zaprojektowanie podziemnego parkingu na 300 miejsc. Główną nagrodę zdobyło biuro NM Architekci z Warszawy.

Plac Wolności to jedna z najważniejszych przestrzeni Włocławka, położona w samym centrum u zbiegu ośmiu ulic. Władze miasta od dawna przymierzają się do modernizacji placu. Właśnie ogłosiły wyniki konkursu architektonicznego na projekt jego nowego zagospodarowania. Zadaniem uczestników było nie tylko zaprojektowanie aranżacji tego miejsca, ale też węzła przesiadkowego i podziemnego parkingu. Magistrat przekonuje, że tego chcą właśnie mieszkańcy. Latem 2021 roku urzędnicy przeprowadzili ankietę na temat możliwych zmian na placu Wolności. Wzięły w niej udział 693 osoby, czyli mniej niż 1% wszystkich obywateli Włocławka. Za realizacją podziemnego garażu opowiedziało się 306 osób, za budową wielopoziomowego parkingu poza ścisłym centrum – 279. Jednocześnie 297 głosowało za poszerzeniem terenów zielonych.

Konkursowy projekt uwzględniać miał zachowanie istniejącego drzewostanu, zagwarantowanie dużego udziału terenów biologicznie czynnych, a także lokalizację funkcji usługowo-handlowych. Chodziło o to, by na placu można było sezonowo rozmieścić kawiarniane ogródki, stragany czy plenerowe wystawy. Parking pod placem zaplanowano na 260-300 miejsc. W siedmioosobowym jury zasiedli Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca), Anna Pawlicka-Zabojszcz, Maria Jankowska-Olbratowska i Jolanta Stańczuk-Bromirska, a także Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta, Tomasz Celmer z Wydziału Inwestycji oraz Paweł Żyżelewicz z Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Na konkurs nadesłano siedem prac. Pierwsze miejsce zajęła pracownia NM Architekci z Warszawy (zespół w składzie: Zuzanna Szpocińska, Tomek Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec, Kinga Garus), drugie biuro – JKL (zespół w składzie: Konrad Zaborski, Łukasz Modrzejewski, Jakub Kozaczenko), a trzecie firma Planowanie Przestrzenne Kontra Dorota Fryndt-Hałaburdzin. Sędziowie zdecydowali się nie przyznawać wyróżnień, a cztery równorzędne czwarte nagrody. Otrzymały je: Artur Baranowski i Alicja Salamońska, BBG-Projekt, Costa Project i uczestnik, który nie wyraził zgody na publikację danych.

Autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali wielofunkcyjną przestrzeń, która w założeniu ma być dostępna dla wszystkich: zarówno dla starszych, jak i młodszych, bardziej i mniej zamożnych, mieszkańców i turystów, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Węzeł przesiadkowy wraz z wjazdami do parkingu podziemnego zlokalizowali wzdłuż ul. Brzeskiej.

W ramach peronu węzła przesiadkowego architekci zaprojektowali dwa wyjścia z parkingu, toalety i pawilon kawiarniany. Pod zadaszeniem peronu przewidzieli biletomaty, strefa poczekalni z miejscami do wypoczynku oraz parkingi rowerowe. Na głównej osi kompozycyjnej, łączącej ul. 3 Maja i P.O.W., zaplanowali podłużną rabatę z linearną fontanną, a między nią a strefą węzła przesiadkowego – przestrzeń buforową, częściowo utwardzoną z górkami rekreacyjnymi, ogródkami kawiarnianymi i miejscami do wypoczynku. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo drogi dla autobusów jadących w kierunkach południowych, istnieje możliwość dojazdu do tej przestrzeni foodtrucków – tłumaczą autorzy.

Według koncepcji, istniejący na placu pomnik Żołnierza Polskiego zostanie usytuowany na przecięciu osi łączącej ul. 3 Maja z ul. P.O.W. oraz osi ul. Zduńskiej. Naprzeciwko monumentu znajdzie się wielofunkcyjna platforma ze sceną. Tu zaplanowano miejsce na organizację imprez okolicznościowych takich jak koncerty czy przedstawienia.

Wschodnia część placu to w zdecydowanej większości przestrzeń biologicznie czynna. Architekci wzbogacili ją o tężnię solankową, plenerową czytelnię, strefę gier planszowych oraz zbiorniki retencyjne, przy których przewidziane zostały ogrody deszczowe.