Laka Perspectives 2: projektowanie dla świata przyszłości

i

Autor: Archiwum Architektury Laka Perspectives 2, Red. Damian Przybyła, Rafał Przybyła, Agnieszka Radziszewska, Fundacja Laka 2019

Laka Perspectives 2: projektowanie dla świata przyszłości

2019-07-31 10:36

Głos udzielany jest architektom, urbanistom, inżynierom takich specjalności, jak biodizajn, informatyka albo robotyka, ale taż badaczom środowiska współczesnej mobilności czy sztucznej inteligencji. O drugim tomie Laka Perspectives wydanym przez Fundację Laka pisze Grzegorz Stiasny.

Fundacja Laka to społeczna inicjatywa mająca stwarzać miejsce do dyskusji na temat innowacyjnych idei dotykających przyszłości cywilizacji. Gromadzi artystów, projektantów, inżynierów i naukowców, aby propagować ich wizje dotyczące odpowiedzi na problemy zglobalizowanego i stechnicyzowanego świata. Założycielami i promotorami tej mającej globalne ambicje sieci są dwaj Ślązacy: bracia Damian i Rafał Przybyłowie. Od 2015 roku starają się włączyć w międzynarodowy obieg dyskusji o tym, jak w pozytywny sposób zmieniać społeczne postrzeganie środowiska naturalnego i zurbanizowanego w kontekście rozwoju technologicznego. Jedna z inicjatyw fundacji to skierowana do globalnego odbiorcy działalność wydawnicza. Jej efektem są książki – kieszonkowe źródła inspiracji – jak mówią o nich sami redaktorzy. Publikują je pod zbiorczym tytułem Laka Perspectives. Pierwszy tom ukazał się z początkiem 2018 roku („A-m” 5/2018), a od niedawna dostępny jest kolejny.

Prezentowane są w nich eseje oraz wywiady ze znaczącymi postaciami szeroko rozumianej dziedziny projektowania przyszłości technologicznego świata. Głos udzielany jest architektom, urbanistom, inżynierom takich specjalności, jak biodizajn, informatyka albo robotyka, ale taż badaczom środowiska współczesnej mobilności czy sztucznej inteligencji. W otwierającym zestaw wypowiedzi artykule Toyo Ito nawołuje do projektowania architektury w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Ta budowana według wypracowanych w epoce modernizmu zasad oddzielała użytkowników od natury. Wiara, że można ją okiełznać za pomocą technologii skończyła się dla architekta w 2011 roku, wraz z wielkim trzęsieniem ziemi we wschodniej części Japonii. Toyo Ito uczestniczył w programach odbudowy, co uzmysłowiło mu jak bardzo rozwinięte technologicznie społeczeństwa odeszły od stylu życia w zgodzie z naturą, której w pewnych momentach nawet najnowsza technologia nie jest w stanie się przeciwstawić. Z kolei Yona Friedman, autor kolejnego z esejów, nestor architektury mobilnej i efemerycznej, przekonuje czytelników do zmiany paradygmatu domu. Dla niego tradycyjnie pojmowana architektura to jedynie niepotrzebne, drogie opakowania, tymczasem rosnąca mobilność wymaga, aby projektowanie zapewniło ludziom wolność wyboru sposobu życia. Szesnaście kolejnych wywiadów z badaczami oraz praktykami architektury i dizajnu to podróż przez innowacyjne pomysły – od projektowania miast po zastosowania nowych technologii w kształtowaniu pojazdów, ubiorów, czy… dziecięcych zabawek. O wyjściu poza skalę mebla ku dużym obiektom opowiada m.in. Oskar Zięta. Współczesne zmiany w projektowaniu architektury tłumaczy Qun Dang, współwłaścicielka pracowni Mad Architects, znanej z organicznej, futurystycznej estetyki. Amandus Sattler, współzałożyciel monachijskiego biura Allmann Sattler Wappner, zwraca uwagę, że architektura przede wszystkim musi odzwierciedlać i wspierać pozytywne społeczne przemiany. A do tego niezbędne jest, aby osadzona była w kontekście miejsca, w którym powstaje. Zaś bohaterem najdłuższej, bo zajmującej 50 stron rozmowy, jest Robert Konieczny. Obszernie omawia swoje konceptualne podejście do projektowania, podkreślając rolę „mocnej idei”, której należy się trzymać przez cały proces projektowy, aż do realizacji obiektu.