Architektura MuratorKrytykaMiejska odnowa według STRELKI

Miejska odnowa według STRELKI

Moskiewski projekt Moja ulica oraz program Przestrzenie publiczne dla 40 miast Rosji to inicjatywy dotyczące przekształceń przestrzeni publicznych na niewyobrażalną dla Europy skalę. Strelka KB jako instytucja odpo-wiedzialna za tak wielki program wydaje się mieć niezwykłą moc sprawczą, a przede wszystkim władzę.

Miejska odnowa według STRELKI
Sadowoje Kolco, proj. STRELKA KB oraz 18 rosyjskich i zagranicznych biur; Il. serwis prasowy STRELKA KB

Przestrzeń publiczna stała się jednym z kluczowych tematów architektury początku XXI wieku. My – użytkownicy i my – architekci wiążemy z nią coraz większe nadzieje, szukając w odpowiednim ukształtowaniu otoczenia lekarstwa na wiele społecznych bolączek. Rośnie świadomość sytuacji konfliktowych i sprzeczności interesów – inne są bowiem potrzeby turysty, inne lokalnej społeczności. Różnią się intencje stojące u ideowych podstaw projektów – by wspomnieć sztandarowe Superkilen w Kopenhadze jako miejsce łączenia grup ludzi o zróżnicowanym pochodzeniu i zażegnywania napięć w wielokulturowym środowisku; czy Plac Solidarności, a de facto zadaszenie Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, o silnym symbolicznym zabarwieniu, służącym wzmacnianiu poczucia wspólnoty mieszkańców miasta, w którym po drugiej wojnie światowej nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. Tak więc poza użytkową funkcją codzienną, przestrzeń publiczna służyć może szeroko rozumianym celom politycznym, a jej organizacja podlega złożonym i często długotrwałym procedurom, w których udział ma wiele podmiotów, z coraz większym wpływem mieszkańców i różnego typu oddolnych organizacji. Dzięki demokratycznym narzędziom planowania, otoczenie staje się emanacją demokracji.

Czytaj też: Największe miasto świata: fakty i liczby |

Miejska odnowa według STRELKI
Mapa pokazująca zasięg projektu Moja ulica zrealizowanego przez STRELKĘ KB; Il. serwis prasowy STRELKA KB

W takim kontekście warto przyjrzeć się Rosji, w której za spektakularny i długofalowy program tworzenia miejskich przestrzeni publicznych odpowiada jedna, na dodatek bardzo młoda instytucja. Sztab operacji to STRELKA KB, architektoniczna firma konsultacyjna działająca od kilku lat przy uczelni Strelka Institute for Media, Architecture and Design w Moskwie. Renoma Strelki opiera się na architektonicznych autorytetach i wykładowcach uznanych światowych firm i szkół wyższych, wśród których wymieniane są AMO, MIT, Yale University, Princeton University, The Why Factory, the Meganom Bureau, Alexander Brodsky, Hyper Island. Charyzmatyczny szef, a jednocześnie współzałożyciel STRELKI KB Denis Leontiew jest jednym z pierwszych adeptów tej moskiewskiej uczelni. Już dziesięć lat temu, w trakcie pierwszego roku programu edukacyjnego, podjęto temat przestrzeni publicznej. Rem Koolhaas wybrał pięć zagadnień badawczych i przestrzeń publiczna była jednym z nich – opowiada Leontiew pytany o powód zainteresowania tą właśnie tematyką. Wpływ Koolhaasa na funkcjonowanie szkoły, ale i na rosyjski program przestrzeni publicznych wydaje się obecny do dziś – właściwy mu sposób myślenia rozpoznamy w rozmachu i pragmatyzmie wytyczonych ścieżek postępowania. Schematy działania, szablony, standardy urbanistyczne, manuale z instrukcjami postępowania są klarowne i doskonale praktyczne. W STRELCE KB nad projektami pracują nie tylko architekci, ale też antropolodzy, geografowie, ekonomiści czy informatycy, zarówno z Rosji jak ze świata, i to właśnie korzystanie z międzynarodowego doświadczenia wydaje się kluczowe dla tempa realizacji, jakości i szczegółowości miejskich koncepcji. Jak wyznała mi w rozmowie jedna z pracujących tu architektek, otaczające Leontiewa grono młodych ludzi ma poczucie misji (bo większość nie traktuje tego jako zwykłej pracy), oraz wyjątkowości swojej zawodowej pozycji, dla której są w stanie wiele poświęcić. Wraz z poszerzaniem programu rośnie też na terenie całej Rosji krąg współpracowników, którzy uczą się wypracowanych w Moskwie metod działania i lokalnie je implementują. W trakcie naszego spotkania Leontiew wielokrotnie podkreślał, że celem STRELKI KB jest osiągnięcie efektów, a nie zmiana systemu. Jest tajemnicą poliszynela, że STRELKA ma poparcie władzy na najwyższych szczeblach, bez czego zawrotny rozmach działań nie byłby możliwy. Polepszenie przestrzeni publicznej wydaje się doskonałym sposobem na podniesienie standardów życia. A co z tego wyniknie w dłuższej perspektywie? Dziś, według Leontiewa, Rosja to kraj „odgórny”. Czy skutkiem ubocznym moskiewskiego programu przestrzeni publicznych może być efekt motyla?

Miejska odnowa według STRELKI
Denis Leontiew; Il. serwis prasowy STRELKA KB

STRELKA KB

Architektoniczna firma konsultacyjna z siedzibą w Moskwie działająca w ramach założonej w 2009 roku międzynarodowej uczelni Strelka Institute for Media, Architecture and Design. Pracuje w ponad 360 miastach w krajach poradzieckich i rozwijających się. Stanęła na czele porozumienia między organami państwowymi, deweloperami, mieszkańcami i innymi udziałowcami, które poprzez program Moja ulica doprowadziło do realizacji projektów takich europejskich biur, jak West B, OKRA, Topotek 1, Gillespies, Snøhetta czy Djao-Rakitine, oraz do zamówień publicznych dla młodych innowacyjnych moskiewskich pracowni. Następnym krokiem było opracowanie wytycznych dla krajobrazu miejskiego, które są podstawą renowacji kolejnych 3500 moskiewskich ulic

Projekty dla 40 miast Rosji

STRELKA KB organizuje i nadzoruje renowację 223 przestrzeni publicznych o łącznej powierzchni ponad 1200 hektarów w 40 miastach w całym kraju. Program, rozpoczęty w 2017 roku i zaplanowany do roku 2022, wprowadza modernizację na nowy poziom jakościowy. Lista dokonań obejmuje 43 parki, 110 ulic, 36 placów miejskich i 34 nabrzeża. Główną ideą programu jest wyszukanie lokalnych specjalistów i architektów oraz praca z nimi w celu stworzenia modeli poprawy przestrzeni publicznych, takich jak renowacja głównej ulicy miasta, placu, nabrzeża czy parku. Opierając się na analizach STRELKI KB i opracowanych przez nią dla konkretnego miejsca strategiach, lokalni architekci zostają zaangażowani w tworzenie projektu, który jest realizowany w ich mieście zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem STRELKI KB. Często bywają to młode pracownie. Dochodzi w ten sposób do połączenia talentów ludzi stojących u progu kariery, doświadczenia STRELKI KB i międzynarodowej sieci konsultantów

Miejska odnowa według STRELKI
Sadowoje Kolco; Il. serwis prasowy STRELKA KB

Moja ulica

W ciągu trzech lat – od 2015 do 2017 roku – 200 architektów z Rosji i zagranicy odnowiło 150 terenów miejskich Moskwy. W centrum zmieniono nawierzchnie niemal wszystkich chodników, a jezdnie zwężono – w tym tak znaczące arterie, jak Nowy Arbat, Twerska czy obwodnica Sadowoje Kolco. Od rozpoczęcia programu przebudowano 92,8 km ulic, zasadzono 12 000 drzew, zainstalowano 7000 latarni, granitowymi płytami wyłożono blisko 465 000 m2 nawierzchni. Dzięki powiększeniu przestrzeni dla pieszych o 15%, liczba wypadków komunikacyjnych, w których byli ranni, zmniejszyła się o 29%, a tych z ofiarami śmiertelnymi o 56%

Miejska odnowa według STRELKI
Park Zariadie i jego okolice, proj. STRELKA KB, Diller Scofidio & Renfro, West 8, Latz & Partner, karres&brands, Martha Schwartz Partners i inni; Il. serwis prasowy STRELKA KB

Wielka odnowa – Denis Leontiew o miejskich programach STRELKI KB:

Praca architektów w Rosji

Architektura w Rosji postrzegana jest w bardzo specyficzny sposób, ponieważ w czasach Związku Radzieckiego i w następnej dekadzie architekci wielokrotnie zmieniali swoje nastawienie. Lata trzydzieste były silnie powiązane z polityką. Praca architektów polegała na odgadywaniu, co w polityce uważa się za wartość i odzwierciedlaniu tego w architekturze. Inną sytuację mieliśmy w latach sześćdziesiątych, gdy stwierdzono, że architektura w ogóle nie jest ważna. Trzeba było dużo budować, spełniając wymogi przemysłu budowlanego. Trzecia zmiana nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych, gdy architekci zaczęli kierować się potrzebami rynku.

Miejska odnowa według STRELKI
Nowy Arbat, proj. STRELKA KB, TOPOTEK 1, Tsimailo Lyashenko & Partners; Il. serwis prasowy STRELKA KB

Metody STRELKI KB

STRELKA KB sama nie przygotowuje projektów. To platforma, która zaprasza młodych, rosyjskich i zagranicznych architektów (już blisko dziewięćdziesięciu) do udziału w projektach i daje im szansę rozwoju zawodowego. W Moskwie i w innych miastach, współpracujemy obecnie z tymi specjalistami, równocześnie pomagając zespołom lokalnym nadzorować projekty aż do zakończenia procesu. Zaczęliśmy szukać najlepszego sposobu przeprowadzania konkursów, które nie są kontrolowane przez państwowe procedury. Początkowo były to niewielkie przedsięwzięcia. Pierwszy konkurs rozpoczął się w 2011 roku. W sumie zorganizowaliśmy 35 rosyjskich i międzynarodowych konkursów, w których wzięło udział 2500 osób z 50 krajów – architektów, urbanistów i architektów krajobrazu. Większość projektów już zrealizowano albo są w trakcie realizacji. Jeden z konkursów doprowadził do powstania parku Zariadie, który „Time” umieścił na liście najwspanialszych miejsc na świecie. Uczestnictwo w konkursach daje początkującym ambitnym architektom szansę na realizację projektów w wielkiej skali: w 2015 roku Plan B, pracownia architektoniczna z Jarosławia, była współautorem projektu przebudowy ulicy Twerskiej, a najlepszą koncepcję dla pawilonu Nike Box MSK, otwartego w parku Gorkiego w 2018 roku, zaproponowała pracownia architektoniczna KOSMOS (Moskwa – Nowy Jork – Szwajcaria).

Miejska odnowa według STRELKI
Park Zariadie; Il. serwis prasowy STRELKA KB

Partycypacja

Częścią procesu projektowego jest społeczne zaangażowanie. Ludzie nie potrzebują opcji, tylko ram do wypełnienia, a my im proponujemy, by wyrazili swoje zdanie. Znajdujemy właściwą równowagę, która pokazuje, co powinno być przewidywalne, możliwe do wybrania i dane przez społeczeństwo. W efekcie nasze projekty zapełniają lukę między istniejącą sytuacją i rozwiązaniami umożliwiającymi jej zmianę.

Korzyści z projektu Moja ulica

W rezultacie projektu Moja ulica pojawił się nowy rodzaj mobilności, wspólne korzystanie z samochodu, transport publiczny. Wzrosła ilość chodników. Widzimy, że takie drobne zmiany przystosowują system do nowej rzeczywistości.

Nowe przepisy dla miast

Spośród 656 miast przemysłowych w Rosji, 17 odpowiada za 38% obecnego PKB. Przepisy dotyczące mieszkalnictwa mają przeciętnie 20-25 lat, a nowe osiedla powstają na bazie regulacji w stylu sowieckim. Zdolność Rosji do przyszłego rozwoju gospodarczego i poprawy standardów życiowych zależy od „przeniesienia” w XXI wiek zasobów mieszkaniowych tych miast oraz wytycznych dla ich rozwoju. W tym celu stworzono Zintegrowane Wytyczne Rozwoju Miast. Zawarte w nich elastyczne podejście do przepisów obejmuje najważniejsze istniejące zapisy prawne, pozwalając jednak na długofalową adaptację do światowych standardów. Wszystko po to, by stworzyć miasta, w których będzie się jak najlepiej mieszkało z uwzględnieniem wyjątkowego kontekstu architektonicznego i kulturowego Rosji.

Projekty dla 40 miast

Zaoferowaliśmy program aktywacji miejsc publicznych w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców. Gdy rozpoczęliśmy pracę w tych 40 miejscowościach, zrozumieliśmy, że mamy wspierających nas zawodowców gotowych podjąć nasze pomysły i pracować nad nimi w swoich ośrodkach. Do dziś znajdujemy takich ludzi i ich wspieramy, dajemy im narzędzia i instrumenty, pomagamy współpracować z burmistrzami. Na podstawie międzynarodowych konkursów wybraliśmy 15 biur z różnych rosyjskich miejscowości, które z naszym wsparciem rozwijają swoje społeczności. Obecnie dysponujemy w całej Rosji siecią ekspertów, z którymi możemy się porozumiewać i pracować w innych miejscach. Mamy też doroczną imprezę Tygodnie STRELKI prowadzoną przez Instytut Strelka, podczas której eksperci mają szansę przemówić do społeczności i dokonać autoprezentacji. Generalnie, celem naszej pracy w miastach jest odtworzenie ich wyjątkowego charakteru i wyznaczenie nowego poziomu jakości przestrzeni miejskich. Obecnie z zadowoleniem patrzymy na efekty, jakie osiągnęliśmy w 15 miejscowościach, bo niektóre z nich przeszły głębokie przeobrażenia.

DENIS LEONTIEW, ROSYJSKI ARCHITEKT, ABSOLWENT PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W PETERSBURGU ORAZ STRELKA INSTITUTE FOR MEDIA, ARCHITECTURE AND DESIGN W MOSKWIE. WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I KIEROWNIK STRELKA KB – ORGANIZACJI SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W PRZYGOTOWANIU STRATEGII DLA MIAST, MIEJSKIM PLANOWANIU I KONSULTINGU, KTÓREJ ZYSKI PRZEZNACZANE SĄ NA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ STRELKA INSTITUTE

Miejska odnowa według STRELKI
Park Zariadie; Il. serwis prasowy STRELKA KB
Jak pandemia zmienia miasto? Pandemia nie kładzie kresu miastom, jakie znaliśmy. Jej szczególny charakter polega na tym, że działa czasami jak dopalacz – akcelerator, a czasami wygaszacz procesów, które dopiero zaczynały się tlić. Wraz z socjolożką profesor Katarzyną Kajdanek, zastanawiamy się, jak pandemia zmienia życie w polskich miastach.
Miasto odporne na pandemię Wydaje się, że ruch samochodowy w czasie pandemii ze względu na pracę zdalną powinien zmaleć, ale jednak wzrósł. Ludzie zaczęli kupować najtańsze auta, aby tylko jakieś mieć. Najważniejszy wniosek z naszych badań to właśnie konieczność ograniczenia ruchu samochodowego. Małgorzata Denis i Anna Majewska – architektki i badaczki z Politechniki Warszawskiej – o tym, co zrobić, by uodpornić polskie miasta na pandemię.
Miasto gąbka, czyli jak zagospodarowywać wodę opadową Do głównych problemów powodowanych przez ciągły wzrost powierzchni utwardzonych w miastach należą nie tylko lokalne podtopienia. Coraz częstsze występowanie tzw. deszczy nawalnych i miejskich powodzi wpływa negatywnie na wody gruntowe i mikroklimat naszych metropolii. Jak zagospodarowywać wodę opadową? Sprawdzone sposoby na wykorzystywanie deszczówki.
Zielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów znalazły się wśród 16 miast zaproszonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy organizowanym przez Komisję Europejską. O tym, które z nich zdobędzie ten prestiżowy tytuł dowiemy się we wrześniu.
Największe miasta świata: ranking 2021 Największe miasta świata położone są głównie w Azji. W czołówce od lat plasują się metropolie Indii i Chin, zmianie ulega jednak kolejność poszczególnych ośrodków na liście. Prezentujemy najnowsze zestawienie największych miast świata – ranking 2021.
Największe miasto świata: fakty i liczby Największe miasto świata liczy ponad 37 mln mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi obecnie cała populacja Polski. Zajmuje przy tym powierzchnię 13 572 km², jest więc tylko nieco mniejsze niż województwo lubuskie. Jak powstała ta megametropolia? I jak się żyje w największym mieście na świecie?