Dariusz Śmiechowski recenzuje podręcznik holistycznego projektowania: jak budowć zdrowo i funkcjonalnie?

i

Autor: Archiwum Architektury

Podręcznik holistycznego budowania: jak projektować zdrowe, efektywne i zrównoważone budynki?

2013-02-26 11:09

Autorzy Podręcznika holistycznego budowania nie ograniczają się do treści dotyczących projektowania i realizacji budynków, ale podejmują zagadnienia planowania przestrzennego i urbanistyki, a nawet wybrane filozoficzne aspekty podejścia proekologicznego do architektury współtworzącej środowisko człowieka

Dariusz Śmiechowski recenzuje podręcznik holistycznego projektowania: jak budowć zdrowo i funkcjonalnie?

i

Autor: Archiwum Architektury

Podręcznik holistycznego budowania z podtytułem Jak projektować zdrowe, efektywne i zrównoważone budynki to angielska wersja publikacji wydanej w 2004 roku przez sztokholmski SVENSK BYGGTJÄNST – Szwedzki Serwis Budowlany.Jest zbiorem podstaw projektowania i informacji technicznych przedstawionych w usystematyzowanych sposób. Autorzy powiązali wiele wątków, prezentując w sposób jak najbardziej pełny treści, których niekiedy trzeba szukać w różnych, często trudno dostępnych źródłach. Dodatkowo szybkie znajdowanie informacji ułatwia solidny indeks haseł. Kiedy przeglądamy kilkustronicową bibliografię, trudno w niej odszukać pozycje przetłumaczone na język polski (nieliczne wyjątki to książka Jana Gehla z 2001 roku Życie między budynkami wydana w Polsce w 2010 roku, czy Zielona architektura Jamesa Winesa z 2000 roku, która ukazała się u nas w 2008 roku). Trzeba także stwierdzić, że wielka część prezentowanej wiedzy niestety nie jest przekazywana, dyskutowana, i wymagana na naszych uczelniach oraz – w dużej mierze – w codziennej praktyce projektowej. W polskich księgarniach można wprawdzie znaleźć pewną liczbę książek opatrywanych hasłem ekoarchitektura, są to jednak przede wszystkim pozycje zagraniczne pokazujące przykłady zrealizowanych budynków (wśród nich przeważnie luksusowe wille i inne obiekty sugerujące, że budowanie według proekologicznych założeń jest na ogół sporo droższe). Wersja angielska Podręcznika liczy ponad 700 stron, a formą edytorską przypomina Podręcznik projektowania architektonicznego Ernsta Neuferta. Oba tomy, jako komplementarne, powinny znaleźć się obok siebie w biblioteczce profesjonalisty. Autorzy Podręcznika holistycznego budowania nie ograniczają się do treści dotyczących projektowania i realizacji budynków, ale podejmują zagadnienia planowania przestrzennego i urbanistyki, a nawet wybrane filozoficzne aspekty podejścia proekologicznego do architektury współtworzącej środowisko człowieka. Co więcej, dowodzą że traktowanie budowania pod kątem ekologii nie ogranicza się do oszczędzania energii i innych spraw technicznych związanych z samymi budynkami czy osiedlami. Zajmują się zarówno problemami samopoczucia indywidualnego, jak dobra zbiorowego, różnymi aspektami urbanizacji w obliczu potrzeby szacunku dla miejsca i proekologicznego gospodarowania w ramach złożonych organizmów. By przekaz był łatwiejszy i bardziej czytelny, ilustrują poruszane tematy konkretnymi przykładami z wykorzystaniem zdjęć i rysunków oraz nowatorskimi diagramami.Warto zwrócić uwagę na dający do myślenia schemat rysunkowy przedstawiający zagadnienia ekologii budowania na wewnętrznych stronach okładki. Ma formę kojarzącą się z drzewem genealogicznym, czy też drzewem życia, i niespotykany w książkach dopisek: kopiowanie zalecane. Innym syntetyzującym treści schematem, który można porównywać z fundamentalnymi diagramami dotyczącymi miast-ogrodów Ebenezera Howarda, jest model zrównoważonej gminy. (...)  - Dariusz ŚmiechowskiVaris Bokalders, Maria Block, The Whole Building Handbook; How to Design Healthy, Efficient, and Sustainable Buildings (Podręcznik holistycznego budowania; jak projektować zdrowe, efektywne i zrównoważone budynki), Earthscan/RIBA Publishing 2010

Podręcznik holistycznego budowania: jak projektować zdrowe, efektywne i zrównoważone budynki?

i

Autor: Archiwum Architektury