Architektura MuratorKrytykaPolskie miasta przyszłości oczami młodych

Polskie miasta przyszłości oczami młodych

Zmniejszy się zjawisko „urban sprawl”, zniknie podział na lepsze i gorsze dzielnice, a nasze aglomeracje będą bardziej zielone i lepiej skomunikowane. To tylko niektóre wnioski z raportu „Polskie Miasta Przyszłości 2050 Oczami Młodych” opracowanego przez wchodzących na rynek architektów, urbanistów i strategów z Politechniki Śląskiej i Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Polskie miasta przyszłości oczami młodych
Polskie miasta przyszłości 2050; il. serwis prasowy

W grudniu 2021 roku zaprezentowano raport „Polskie Miasta Przyszłości 2050” odpowiadający na pytania według jakich scenariuszy mogą rozwijać się polskie aglomeracje w perspektywie kolejnych trzech dekad. Inicjatorem opracowania była Grupa Saint-Gobain, której produkty znajdują zastosowanie w nowoczesnych budynkach i przestrzeniach miejskich, Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, a także – w obszarze opracowania scenariuszy przyszłości, według których mogą rozwijać się polskie miasta w perspektywie kolejnych trzech dekad – 4CF, firma konsultingowa specjalizująca się w foresight strategicznym, czyli badaniach na temat prawdopodobnych ścieżek długoterminowego rozwoju.

Na to opracowanie właśnie odpowiedzieli młodzi stratedzy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaprosili do projektu przyszłych architektów i urbanistów z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i Warszawskiej. Wspólnie opublikowali własny raport, w którym przedstawiają swoją wizję polskich miast przyszłości oraz manifest „Jak zmieniać nasze miasta małymi krokami”.

Podejmując temat rozszerzenia projektu o własne opracowanie, nie mieliśmy zamiaru dublować wysiłku profesjonalistów ani negować zaproponowanych scenariuszy. Postanowiliśmy wykorzystać wykonaną pracę, aby z perspektywy osób posiadających szeroką wiedzę na temat miast i zachowujących młodzieńczy optymizm, odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: jakich miast chcemy w 2050? – mówi Michał Stokowski, prezes koła naukowego AD FUTURUM działającego na Uniwersytecie Warszawskim, jeden z inicjatorów projektu.

Polskie miasta przyszłości oczami młodych
Polskie miasta przyszłości 2050; il. serwis prasowy

Młodzi specjaliści duży nacisk w swoim raporcie kładą na zadowolenie mieszkańców, które ma być wizytówką miast przyszłości, a dla którego punktem wyjścia mają być wysoce rozwinięte więzi społeczne, zapewnione dzięki dużej ilości zieleni miejskiej oraz powszechnie dostępnym przestrzeniom integracji sąsiedzkiej. Autorzy wskazują też, że w kontekście socjologicznym ważnym warunkiem do tworzenia lepszych miast w przyszłości będzie zminimalizowane rozwarstwienia społecznego. Podają też sposób na osiągnięcie tego celu.

W raporcie czytamy, że mieszkańcy, niezależnie od grupy społecznej, powinni żyć razem, a społeczeństwo powinno być bardziej wrażliwe – zarówno w odniesieniu do drugiego człowieka jak i zwierząt. Dzięki temu lepiej będziemy traktować siebie nawzajem, ale również zwierzęta. Duża w tym rola systemu szkolnictwa, w którym prócz nauki „twardych umiejętności” będzie kładło się nacisk na rozwijanie w dzieciach już od wczesnych lat umiejętności społecznych takich jak współpraca, traktowanie siebie i innych z szacunkiem oraz odpowiedzialność.

Co ciekawe, autorzy raportu przewidują, że życie w miastach przyszłości będzie przenosiło się bliżej ich centrów, a „rozlewanie się” (z ang. urban sprawl) ich zabudowy na przedmieścia będzie systematycznie ograniczane. W opracowaniu nawiązują też do idei miast 15-minutowych zapewniających ich mieszkańcom dostęp do potrzebnych usług w pobliżu miejsca zamieszkania.

Polskie miasta przyszłości oczami młodych
Polskie miasta przyszłości 2050; il. serwis prasowy

Ze względu na zmiany klimatyczne, ważną cechą miast przyszłości będzie efektywne gospodarowanie ograniczonymi zasobami, wraz z zapewnieniem w tym celu odpowiedniej infrastruktury. W 2050 roku miasta mają stać się samowystarczalne i ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Będzie to możliwe dzięki powszechnemu korzystaniu z autonomicznego transportu zasilanego z odnawialnych źródeł energii i alternatywnym środkom transportu, a także odpowiedzialnemu podejściu do budownictwa.

W naszym opracowaniu przewidujemy również, że dążeniu miast do zdobycia statusu miast przyszłości będzie towarzyszył rozwój nowych kierunków studiów, kształcących specjalistów m.in. w zakresie tworzenia zielonej infrastruktury miejskiej wychodzącej naprzeciw zmianom klimatycznym. Ważne w tym kontekście będzie też urzeczywistnienie w Polsce koncepcji miasta gąbki, zakładającej wykorzystanie infrastruktury (głównie tzw. infrastruktury błękitno-zielonej) do gospodarowania wodą poprzez jej retencjonowanie, magazynowanie i uwalnianie, gdy jest to potrzebne – dodaje Michał Stokowski.

Autorzy raportu wskazują też, że przestrzenie w miastach przyszłości będą kształtowane zgodnie z psychologią człowieka. Ma na to pozwolić wykorzystanie zbioru technik „space syntax”, które umożliwiają analizy pod kątem tego, gdzie ludzie się znajdują, jak się przemieszczają po danej przestrzeni i jak się do niej przystosowują. Do 2050 roku „space syntax” ma pomóc w tworzeniu planów miejscowych.

Polskie miasta przyszłości oczami młodych
Polskie miasta przyszłości 2050; il. serwis prasowy

Z przyjemnością przyznaję, że efekty współpracy z młodymi specjalistami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechnik Śląskiej i Warszawskiej pozytywnie nas zaskoczyły. Wchodzący wkrótce na rynek architekci, urbaniści oraz stratedzy nie tylko przedstawili uzasadniony merytorycznie swój punkt widzenia na rozwój budynków i infrastruktury polskich miast w perspektywie kolejnych trzech dekad, czego dotyczyło nasze pierwotne opracowanie, ale poszli też o krok dalej wskazując na aspekty socjologiczne rozwoju miast w przyszłości. Wykazali się niezwykłą dojrzałością i profesjonalizmem w projektowaniu wizji miast, które będą współtworzyli – mówi Henryk Kwapisz z Grupy Saint-Gobain, inicjator powstania raportu Polskie Miasta Przyszłości 2050 opublikowanego w grudniu 2021, na którym bazowali studenci.

„Making the world a better home” to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain, a to właśnie troska o losy planety wpisana w nasze codzienne działania na rynku budowlanym, motoryzacyjnym i rynkach przemysłowych skłoniła nas do stworzenia i przeprowadzenia kampanii społecznej „Polskie Miasta Przyszłości 2050” w 2021.  Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że nasz projekt zainspirował studentów z trzech ważnych uczelni w kraju. Patronat nad tym przedsięwzięciem oraz efekt ich współpracy jest dla nas kolejnym krokiem milowym w ramach strategii ESG, włączonej w plan strategiczny Saint-Gobain „Grow&Impact” – podsumowuje Michał Ciesielski – dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce”

Autorami projektu są studenci Uniwersytetu Warszawskiego zrzeszeni w kole naukowym AD FUTURUM, studenci Politechniki Śląskiej działający w kole naukowym Ecosystem oraz studenci Politechniki Warszawskiej reprezentujący koło naukowe Architektura Jutra. Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełne opracowanie raportów „Polskie Miasta Przyszłości 2050 Oczami Młodych” oraz Polskie Miasta Przyszłości 2050 można znaleźć pod adresem: www.miastaprzyszlosci2050.pl.

Polskie miasta przyszłości oczami młodych
Polskie miasta przyszłości 2050; il. serwis prasowy
Kolejka Sunglider projektu polsko-niemieckiego zespołu pod wodzą Piotra Kuczi z nagrodą Designer Of The Year Projekt proekologicznej kolejki miejskiej Sunglider zdobył jedną z dwóch głównych nagród w nowojorskim konkursie NY Product Design Awards. Autorzy, polsko-niemiecki zespół pod wodzą Piotra Kuczi, pokonali ponad 500 konkurentów z całego świata.
Miasto gąbka, czyli jak zagospodarowywać wodę opadową Do głównych problemów powodowanych przez ciągły wzrost powierzchni utwardzonych w miastach należą nie tylko lokalne podtopienia. Coraz częstsze występowanie tzw. deszczy nawalnych i miejskich powodzi wpływa negatywnie na wody gruntowe i mikroklimat naszych metropolii. Jak zagospodarowywać wodę opadową? Sprawdzone sposoby na wykorzystywanie deszczówki.
The Next Frontier: nowy program CNN o miastach przyszłości CNN ruszyło z nowym sześcioodcinkowym cyklem „The Next Frontier” poświęconym wyobrażeniom miast przyszłości. Gospodyni programu, korespondentka biznesowa CNN Rahel Solomon, w ramach nowej serii będzie rozmawiać z architektami, projektantami i specjalistami zajmującymi się koncepcjami przyszłych stylów życia. W premierowym odcinku wypowiadają się m.in. Bjarke Ingels, Thomas Heatherwick i Stefan Al.
Future Living w Gdyni Do 19 stycznia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni można oglądać wystawę „Future Living. Duńskie miasta przyszłości”, prezentująca różnego rodzaju rozwiązania współczesnych problemów cywilizacyjnych, jakie udało się dotąd wdrożyć Skandynawom.
Miasta dla ludzi – najnowsze trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich Choć zmiany, jakim podlegają w ostatnich latach miasta europejskie mogą sprawiać wrażenie ograniczeń, wszystkie one mają jeden wspólny cel – poprawę jakości przestrzeni, a przez to podniesienie komfortu naszego życia – o trendach w projektowaniu przestrzeni miejskiej mówią eksperci z Gehl Architects, Urban Land Institute i Colliers International.
Antysmogowa wieża w Krakowie Już niebawem w krakowskim parku Jordana stanie Smog Free Tower – największy oczyszczacz powietrza na świecie, a 16 lutego zaplanowano spotkanie z projektantem instalacji – holenderskim artystą i architektem Daanem Roosegaarde.
Ekologiczna awangarda i miasta przyszłości Zrównoważona urbanistyka to w dużej mierze stara, dobra urbanistyka, w której – jak mówi Jan Gehl – to, co dobre dla ludzi, jest też dobre dla środowiska
Nowy Babilon. Sierpniowe wycieczki do krainy utopii Krakowski Bunkier Sztuki zaprasza na cykl pokazów filmowych. W programie dawne i współczesne wizje społeczeństw i miast przyszłości, autorstwa m.in.:  H. Miyazakiego, G. Hustwita, B. Schroedera...