Architektura MuratorKrytykaReforma planowania przestrzennego. Ministerstwo rozwoju przedstawiło projekt ustawy

Reforma planowania przestrzennego. Ministerstwo rozwoju przedstawiło projekt ustawy

Reforma planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów – informuje ministerstwo rozwoju.  Właśnie przekazało do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinie można zgłaszać do 17 stycznia.

Reforma planowania przestrzennego. Ministerstwo rozwoju przedstawiło projekt ustawy
fot. GettyImages

Reforma planowania przestrzennego w Polsce oczekiwana jest od dawna. Jak tłumaczy ministerstwo rozwoju i technologii, w pierwszej kolejności niezbędne jest uszczelnienia procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności takich decyzji. Jak czytamy w komunikacie resortu, wuzetki powinny być wydawane w zgodzie z polityką przestrzenną gminy i w ramach władztwa planistycznego. Jednym z najczęściej powtarzanych postulatów środowisk branżowych związanych z planowaniem przestrzennym jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji wz – informuje ministerstwo.

By poprawić sytuację, należy wprowadzić standardy warunkujące powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej. Wskazano też za konieczne usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz zaproponowano nowe narzędzie, tzw. zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI), mający charakter umowy urbanistycznej między inwestorem a gminą, która określałaby prawa i obowiązku obu stron względem projektu. Nowością ma być także ogólnokrajowy Rejestr Urbanistyczny, umożliwiający mieszkańcom łatwy dostęp do danych dotyczących planowania przestrzennego w naszym kraju.

Nowa ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Uwagi do projektu można zgłaszać do 17 stycznia za pośrednictwem webankiety na stronie: reforma-planowania.webankieta.pl.

Dlaczego reforma planowania przestrzennego?

Obowiązujący w Polsce system planowania przestrzennego ma już 19 lat. Tyle, co wielokrotnie nowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O tym, że nie działa sprawnie, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Jak wynika z danych GUS, prawie 1/3 planów miejscowych jest procedowana ponad 3 lata. W miastach wojewódzkich, gdzie przygotowywanych jest najwięcej dokumentów planistycznych, wskaźnik ten wynosi ponad 50%. Zaproponowana reforma planowania przestrzennego ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur, w tym także podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami i wzbogacenie katalogu możliwych do stosowania narzędzi partycypacji o nowe techniki.

Kolejna istotna zmiana zaproponowana w reformie planowania przestrzennego dotyczy wprowadzenia planu ogólnego gminy, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy. Plan ogólny będzie zawierał ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi dokumenty te będą musiały zachowywać zgodność – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Dodatkowo w planie ogólnym możliwe będzie wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej i standardów dostępności infrastruktury społecznej. Więcej na temat reformy systemu planowania i prekonsultacji na stronie www.gov.pl.

Tagi:
WT 2022: stanowisko architektów w sprawie nowych warunków technicznych 2022 20 września 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie o warunkach technicznych budynków. SARP, Izba Architektów i Polski Związek Firm Deweloperskich przedłożyły w ministerstwie rozwoju wspólne stanowisko zawierające uwagi do projektu WT 2022.
Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem senatorów nowelizacja w  formie zaproponowanej przez rząd  może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego i niekontrolowanego rozlewania się miast.
Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie zaopiniował nowelizację prawa budowlanego umożliwiającą budowę domów do 70 m² bez pozwolenia i apeluje do Senatu o jej odrzucenie.
Dom bez formalności: Sejm przyjął ustawę o budowie domów do 70 m² bez pozwolenia W piątek wieczorem Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwiające realizację domów o powierzchni zabudowy do 70 m² bez formalności. To krok w stronę ograniczenia wyludniania się wsi i miasteczek – mówił wiceminister Piotr Uściński, odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za projekt „Dom bez formalności”.
Polski Ład okiem architekta. Rozmowa z Piotrem Orzeszkiem Wszelkie koncepcje ułatwiające budowanie są słuszne, ponieważ procedura, przez którą trzeba obecnie przebrnąć przed realizacją domu jest taka sama jak w przypadku osiedla czy biurowca. Logiczna więc jest konieczność uproszczenia. Trzeba to jednak zrobić w sposób przemyślany. O założeniach Polskiego Ładu z architektem Piotrem Orzeszkiem z krakowskiej pracowni architektonicznej Stvosh rozmawia Robert Siemiński.
Nowa kostka polska, czyli Polski Ład i domy za złotówkę: felieton Aleksandra Krajewskiego „Po sześciu latach nieudanych prób poprawy sytuacji mieszkaniowej państwo polskie ogłasza kapitulację i deleguje obowiązki na samych obywateli: zbudujcie sobie te mieszkania sami! Proponuje wsparcie indywidualnego budownictwa jednorodzinnego i typowe projekty gotowe, do pobrania za symboliczną złotówkę” – o nowej propozycji rządu w ramach programu społeczno-gospodarczego Polski Ład pisze Aleksander Krajewski, pełnomocnik SARP Katowice ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, współzałożyciel fundacji Napraw Sobie Miasto.