Architektura MuratorProjekty20 hektarów po PKP

20 hektarów po PKP

Pracownia APA Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. w drodze przetargu uzyskała kontrakt na zagospodarowanie 20 ha terenu należącego do PKP na warszawskich Odolanach.

W przeszłości teren opracowania z charakterystycznym układem torowisk biegnących przez środek działki zakończonych halą pełnił funkcję kolejową.
Był to zaczątek koncepcji nowego założenia, dwóch pasów zabudowy zlokalizowanych przy centralnie położonym pasmowym parku, nawiązującej swym kształtem do dawnego układu torów. Punktem charakterystycznym, a jednocześnie magnesem przyciągającym potencjalnych klientów mieszkań i biur, jest budynek usługowy o charakterze komercyjnym, przylegająca w obu wariantach do terenów zielonych, którego dach stanowi przedłużenie parkowych alejek, dzięki czemu staje się on częścią zielonego pasa. Opracowanie jest jedynie studium urbanistycznym. Warstwa architektoniczna poszczególnych obiektów nie była brana pod uwagę i zostanie opracowana na późniejszym etapie.W obu wariantach początek parku od strony ulicy Ordona zaznaczony jest w charakterystyczny sposób.


W wariancie pierwszym – kameralnie, istniejącym budynkiem nawiązującym do dotychczasowej zabudowy, wpisanym w nowo projektowany park.


W wariancie drugim wieżowcem - dominantą wysokościową, budynkiem powiązanym z usługą.
Zabudowa na terenie inwestycji została zlokalizowana w dwóch pasach wokół podłużnego założenia parkowego. W północnej części założenia są to kwartały mieszkaniowe odgrodzone od nowo projektowanych ruchliwych ulic – przedłużenia ulicy Prądzyńskiego i Mszczonowskiej - podłużnymi budynkami o funkcji biurowej, stanowiącymi bufor dla funkcji mieszkaniowej. Pomiędzy kwartałami zabudowy zaprojektowano trójkątne zielone skwery. Południowy pas budynków został przyjęty wariantowo, jako pas zabudowy biurowej, wariant pierwszy – o układzie zainspirowanym kolejowym przeznaczeniem tych terenów w przeszłości lub, w wariancie drugim, jako kwartałowa zabudowa mieszkaniowa otwarta na tereny parkowe w centrum założenia.


Wariant pierwszy przewiduje zlokalizowanie wieżowca – dominanty na rogu ulic Ordona i Mszczonowskiej rozpoczynającego podłużny ciąg.
Całość założenia, poza wieżowcem, nie przekracza 7 kondygnacji, co pozwala na stworzenie wrażenia kameralności. W bezpośrednim sąsiedztwie parkowych terenów zielonych przewidziano również dwie usługi o charakterze niekomercyjnym: szkołę podstawową oraz w zachodniej części parku na wydzielonej działce - przedszkole ze żłobkiem. Taka lokalizacja pozwala na przestrzenne włączenie boisk do terenów zielonych. W parterach budynków biurowych wzdłuż ulic Prądzyńskiego i Mszczonowskiej oraz w kwartałach przy trójkątnych, zielonych skwerach zlokalizowano lokalne usługi dla mieszkańców.

Rozmowy Naturalne: Ewa Kuryłowicz o nowych priorytetach w pracy architekta Musimy eliminować beton z budowania, ponieważ okazuje się, że to właśnie on stanowi 4/5 masy wybudowanej na Ziemi. Reszta to cegły, asfalt, metale, tworzywa sztuczne, o których się mówi, że pływają w formie gór śmieci po oceanach – a  mimo wszystko są znikomym procentem – mówi profesor Ewą Kuryłowicz w rozmowie z Ewą Trzcionką.
Osiedle Mieszkanie Plus w Katowicach od Kuryłowicz & Associates Rozpoczyna się realizacja osiedla Mieszkanie Plus na katowickich Szopienicach według projektu biura Kuryłowicz & Associates. Typologia i schemat zabudowy stanowią rozwinięcie konkursowego opracowania na modelowy budynek wielorodzinny z 2017 roku.
Kuryłowicz & Associates projektuje pro bono dla Centrum Zdrowia Dziecka Pracownia Kuryłowicz & Associates opracowała pro bono kompleksową modernizację izby przyjęć oraz holu głównego 30 poradni specjalistycznych w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka. To już kolejna realizacja na terenie Instytutu, w którą zaangażowali się społecznie architekci z tego warszawskiego biura.
Nowe przystanki linii średnicowej w Warszawie projektu Kuryłowicz & Associates Konsorcjum Torprojekt i Kuryłowicz & Associates podpisało umowę na zaprojektowanie dwóch nowych przystanków warszawskiej linii średnicowej przy rondzie de Gaulle’a i Wybrzeżu Kościuszkowskim. Prace projektowe obejmują także zmiany w dotychczas już opracowanej dokumentacji dla odcinka pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią.
Osiedle U-City Residence w Warszawie projektu Kuryłowicz & Associates Kameralne osiedle U-City Residence powstanie na granicy warszawskiego Ursusa z zielonymi terenami Konotopy według projektu pracowni Kuryłowicz & Associates.
Osiedle Naturia w Toruniu: nowa realizacja Kuryłowicz & Associates Zakończył się I etap realizacji zespołu mieszkalnego Naturia w Toruniu autorstwa studia Kuryłowicz & Associates. Naturia to miejsce, w którym architektura przeplata się z przyrodą, kłaniając się drzewom i dając mieszkańcom poczucie harmonii i spokoju – mówi Maria Saloni-Sadowska, kierownik projektu.