Architektura MuratorProjekty20 hektarów po PKP

20 hektarów po PKP

Pracownia APA Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. w drodze przetargu uzyskała kontrakt na zagospodarowanie 20 ha terenu należącego do PKP na warszawskich Odolanach.

W przeszłości teren opracowania z charakterystycznym układem torowisk biegnących przez środek działki zakończonych halą pełnił funkcję kolejową.
Był to zaczątek koncepcji nowego założenia, dwóch pasów zabudowy zlokalizowanych przy centralnie położonym pasmowym parku, nawiązującej swym kształtem do dawnego układu torów. Punktem charakterystycznym, a jednocześnie magnesem przyciągającym potencjalnych klientów mieszkań i biur, jest budynek usługowy o charakterze komercyjnym, przylegająca w obu wariantach do terenów zielonych, którego dach stanowi przedłużenie parkowych alejek, dzięki czemu staje się on częścią zielonego pasa. Opracowanie jest jedynie studium urbanistycznym. Warstwa architektoniczna poszczególnych obiektów nie była brana pod uwagę i zostanie opracowana na późniejszym etapie.W obu wariantach początek parku od strony ulicy Ordona zaznaczony jest w charakterystyczny sposób.


W wariancie pierwszym – kameralnie, istniejącym budynkiem nawiązującym do dotychczasowej zabudowy, wpisanym w nowo projektowany park.


W wariancie drugim wieżowcem - dominantą wysokościową, budynkiem powiązanym z usługą.
Zabudowa na terenie inwestycji została zlokalizowana w dwóch pasach wokół podłużnego założenia parkowego. W północnej części założenia są to kwartały mieszkaniowe odgrodzone od nowo projektowanych ruchliwych ulic – przedłużenia ulicy Prądzyńskiego i Mszczonowskiej - podłużnymi budynkami o funkcji biurowej, stanowiącymi bufor dla funkcji mieszkaniowej. Pomiędzy kwartałami zabudowy zaprojektowano trójkątne zielone skwery. Południowy pas budynków został przyjęty wariantowo, jako pas zabudowy biurowej, wariant pierwszy – o układzie zainspirowanym kolejowym przeznaczeniem tych terenów w przeszłości lub, w wariancie drugim, jako kwartałowa zabudowa mieszkaniowa otwarta na tereny parkowe w centrum założenia.


Wariant pierwszy przewiduje zlokalizowanie wieżowca – dominanty na rogu ulic Ordona i Mszczonowskiej rozpoczynającego podłużny ciąg.
Całość założenia, poza wieżowcem, nie przekracza 7 kondygnacji, co pozwala na stworzenie wrażenia kameralności. W bezpośrednim sąsiedztwie parkowych terenów zielonych przewidziano również dwie usługi o charakterze niekomercyjnym: szkołę podstawową oraz w zachodniej części parku na wydzielonej działce - przedszkole ze żłobkiem. Taka lokalizacja pozwala na przestrzenne włączenie boisk do terenów zielonych. W parterach budynków biurowych wzdłuż ulic Prądzyńskiego i Mszczonowskiej oraz w kwartałach przy trójkątnych, zielonych skwerach zlokalizowano lokalne usługi dla mieszkańców.

Polacy projektują w Ukrainie! We Lwowie trwa budowa hotelu według projektu Kuryłowicz & Associates Polscy architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates zaprojektowali hotel w samym sercu Lwowa. Mimo wojny i niepewnej sytuacji na rynku realizacja obiektu właśnie trwa. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.
Akademik MILESTONE Wrocław Fabryczna. Dom studencki nowej generacji projektu Kuryłowicz & Associates We Wrocławiu powstanie kolejny prywatny akademik. Jak zapowiadają projektanci z Kuryłowicz & Associates będzie jednak inny niż wszystkie, skrojony na miarę potrzeb współczesnego studenta.
Nowy budynek Neofilologii i Lingwistyki projektu Kuryłowicz & Associates: mamy pierwsze zdjęcia Otwarto nowy budynek wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UW projektu pracowni Kuryłowicz & Associates. To jedna z największych inwestycji z wieloletniego programu rozwoju uczelni.
Zespół hotelowo-apartamentowy na Służewcu: nowy projekt Kurylowicz & Associates Na blisko dwuhektarowej działce przy ul. Komputerowej na warszawskim Służewcu Przemysłowym powstanie nowy zespół hotelowo-apartamentowy. Projekt na zlecenie firmy Acer Re opracowało biuro Kurylowicz & Associates.
Osiedle Naturia w Toruniu Na powojskowych, leśnych terenach Torunia powstała architektura wpisana w kontekst miejsca, w której można odnaleźć wczesne idee modernistyczne. O nowej realizacji pracowni Kuryłowicz & Associates pisze Agnieszka Błażko.
Nowa mieszkaniówka przy Malczewskiego w Radomiu projektu Kuryłowicz & Associates Przy ulicy Malczewskiego w Radomiu powstanie nowy budynek wielorodzinny z częścią usługowo-handlową. Czternastokondygnacyjna dominanta o modułowej kompozycji z betonowych prefabrykatów to najnowszy projekt warszawskiej pracowni Kuryłowicz & Associates.