Centralny po liftingu

i

Autor: Archiwum Architektury

Centralny po liftingu

2010-03-15 1:00

Ukończony został projekt I etapu procesu przemian dworca Centralnego w Warszawie wykonany na zlecenie PKP przez Towarzystwo Projektowe (G. Niwiński, J. Porębski). Zobacz WIDEO!!

Przemiany obejmą zarówno aspekt estetyczny, jak i funkcjonalny. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do wyboru wykonawcy – przetarg ogłoszony zostanie w I kwartale 2010 roku. Prace zakończą się w pierwszej połowie 2012 roku. Polskie Koleje Państwowe S.A. prowadzą w tej chwili proces inwestycyjny na prawie czterdziestu dworcach kolejowych. Jest to największa modernizacja polskich dworców kolejowych od 20 lat! Szacowana wartość prac na Dworcu Centralnym wynosi ok. 22 mln zł.

Modernizacja obiektu obejmie elewację hali głównej, zewnętrzne pasaże wokół hali głównej na poziomie 0, a także wszystkie ogólnodostępne przestrzenie wewnętrzne. Podniesiona zostanie estetyka Dworca Centralnego, a istniejąca przestrzeń odnowiona. Renowacji i konserwacji poddane zostaną elementy architektury, takie jak: strzegomskie granitowe posadzki i okładziny, ściany z marmuru oraz surowe betonowe tynki z płukanego żwiru, typowe dla stylu modernistycznego.

Unowocześniony dworzec charakteryzować się będzie zwiększoną ilością światła, czystością oraz bardziej czytelnym układem przestrzennym. Dialog między przeszłością a współczesnością zostanie nawiązany poprzez nadanie nowych funkcji istniejącym elementom architektonicznym (np. biletomat wbudowany zostanie w pylon wejściowy), a także dzięki wkomponowaniu szklanych pawilonów w aranżację hali głównej. Powstanie przestrzeń wygodna, przyjazna dla podróżnych, dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dworzec zyska spójny system komunikacyjny i informacyjny, charakteryzujący się uporządkowanym układem nośników reklamowych i szyldów. Zastosowane zostaną nowoczesne technologie elektroniczne, takie jak czterostronne infokioski. Duży nacisk będzie położony na komunikację. Przestrzeń dworca stanie się integralną częścią obszaru wielkomiejskiego poprzez nowoczesny pasaż handlowy oraz punkt promocji miasta (informacja turystyczna).

Kolejny etap przemian dworca rozpocznie się ogłoszeniem w 2010 roku międzynarodowego dwuetapowego konkursu architektonicznego. Korzyści - więcej przestrzeni dla pasażerów; oświetlenie; nowy i czytelny system informacji elektronicznej i wizualnej; biletomaty oraz infokioski; uporządkowanie galerii handlowych; rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (windy, oznaczenia dla osób niewidomych, likwidacja barier architektonicznych); nowa organizacja ruchu kołowego wokół dworca.

*** Towarzystwo Projektowe G. Niwiński, J. Porębski zrealizowało między innymi takie projekty jak: miejski system informacji stosowany od 1998 roku w Warszawie oraz projekt wnętrz siedziby wydawnictwa Agora w Warszawie.

Informacje szczegółowe dotyczące przemiany dworca Warszawa Centralna

Elewacja

Elewacji zostanie przywrócony oryginalny wygląd, wszelkie przeszklenia zyskają nową przejrzystość. Uporządkowanie nośników reklamowych będzie zmierzać do dostosowania ich formatów do podziałów architektonicznych budynku oraz do wykorzystania płaszczyzn reklamy jako elementu zasłaniającego boczne panele aluminiowe. Reklama stanowić będzie element kontrastujący kolorystycznie z całym wystrojem dworca, pozostającym w kolorystyce biało-szaro-czarnej. Trzony techniczne przy wejściach południo-północnych pokryto czarnym kamieniem. Świetlny neonWarszawa Centralna zostanie zmodernizowany.

Hala główna

Główna hala z kasami będzie miejscem koncentrującym większość najistotniejszych funkcji (handlową, informacyjną etc.). Centralna przestrzeń zaaranżowana zostanie przeszklonymi formami architektonicznymi, z których dwie największe o powierzchni 35 mkw., usytuowane przy południowej elewacji oraz w centrum, służyć będą sprzedaży prasy. Kolejne przeszklenie od strony północnej, będzie punktem informacji kolejowej, połączonym z funkcją zwrotu biletów oraz informacją i sprzedażą biletów dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe, mniejsze formy w liczbie pięciu sztuk, o powierzchni 6,5 mkw., rozmieszczone pośrodku hali przeznaczone będą do sprzedaży kwiatów, kawy, słodyczy i pamiątek. W jednej z nich udostępniony zostanie Internet. Przewidziano nowe funkcje dla takich elementów jak trzony techniczne: w cztery z nich wbudowane zostaną punkty kolejowej informacji elektronicznej z ekranem komputerowym i wyświetlaczem odjazdów, w pozostałe cztery wkomponowane zostaną biletomaty. Powstaną dodatkowe windy, uporządkowana zostanie przestrzeń reklamowa.

Antresole

W Centrum Informacji Turystycznej (CIT)na piętrze będzie można uzyskać aktualną ofertę kulturalną miasta. Dostępna będzie także informacja na temat komunikacji miejskiej, a także oferta biur podróży i hoteli, informacje sportowe związane z EURO 2012, warszawska oferta gastronomiczna, wszelka miejska informacja elektroniczna, a także dystrybucja wydawnictw. Północna strona zaplecza biurowego zostanie przekazana w użytkowanie CIT. Południowa strona zapleczy biurowych pozostanie w gestii PKP Intercity. Zachowana zostanie apteka, jak również poczekalnia, która wzbogacona zostanie o nowe funkcje tj. kawiarnię, salon prasowy i telewizyjny. Przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną toalety. Podest antresoli wyposażony w zieleń będzie miejscem wystaw oraz imprez promocyjnych CIT. W posadzce antresoli zamocowane zostaną elementy wyczuwalne stopą, uformowane w drogi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zrenowowane zostaną posadzki, kamienne okładziny ścian, tynki z płukanego żwiru, przeszklone elewacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz ławki w poczekalni.

Perony

Zmiany dotyczyć będą sufitów podwieszanych i oświetlenia. Renowacja peronów obejęta zostanie nową aranżacją oraz renowacją posadzek, okładzin kamiennych ścian bocznych i słupów oraz okładzin tynkowych z płukanym żwirem, a także ławek. Słupy i część stropów nad torowiskami będą odmalowane na kolor granatowy. Po modernizacji trzony wentylacyjne z czarnego kamienia otrzymają nową funkcję czteroczęściowych infokiosków z mapą dworca, dostępną dla niewidomych, elektroniczną i papierową informacją kolejową i aparatami telefonicznymi. W centralnej części peronów, w szklanych pawilonach z nowymi elewacjami, zlokalizowane będą poczekalnia, kawiarnia, sprzedaż prasy i artykułów spożywczych. Przewidziano pawilony dla kontrolerów ruchu dostosowane do funkcji. System informacji wizualnej zostanie wymieniony na nowy, zgodny ze standardem identyfikacji PKP S.A., nośniki będą zorientowane prostopadle do peronów. Wielkoformatowa reklama na ścianach bocznych peronów będzie umieszczona na nośnikach rozmieszczonych zgodnie z podziałami architektonicznymi. Podobnie jak cała przestrzeń dworca, również perony zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych.