Centrum Dialogu "PRZEŁOMY"

2009-10-27 1:00

Opracowanie koncepcji obiektu komunikacji historycznej w Szczecinie - 1. nagroda KWK PROMES

KWKPROMES

arch. Robert Konieczny arch. Dorota Żurek arch. Katarzyn Furgalińska

www.kwkpromes.pl

Plac Solidarności. Dwie tradycje Poszukiwanie najwłaściwszego scenariusza dla tego szczególnego miejsca to nie tylko rozważanie potencjalnych przekształceń w przyszłości, ale również analiza jego historii. Plac Solidarności był przed wojną reprezentacyjnym kwartałem o zwartej zabudowie. Ta historia zapisana została nie tylko na fotografiach, ale także w otaczającej plac przestrzeni. Na skutek wojennych wyburzeń, kwartał pomiędzy sąsiadującymi otwarciami, wtopił się w nie do końca zdefiniowaną pustkę o nieregularnym obrysie. Współczesną tożsamość miejsca, utrwalonego w świadomości społecznej jako miejski skwer i miejsce pamięci, kształtuje w dużej mierze wymiar sentymentalny, pamiątkowy, pozostawiając na drugim planie jego walory przestrzenne. Dwie sprzeczne tradycje: kwartału i placu, były punktem wyjścia dla projektu - urbanistycznej hybrydy, która domyka przestrzeń jak kwartał, zachowując jednocześnie walory otwartej przestrzeni publicznej.

Nowy Plac Solidarności. Przestrzeń publiczna Naturalną konsekwencją decyzji o zachowaniu otwartego charakteru placu było ukrycie większości kubatury projektowanego obiektu pod ziemią. Układ uformowany przez naziemną część kubatury budynku został dopełniony wyniesieniem, stanowiącym domknięcie wnętrza urbanistycznego i izolację od ruchliwej ulicy. Projekt uwzględnia uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne – zachowuje kierunki istniejących traktów ruchu pieszego oraz ścieżkę rowerową biegnącą po obrzeżu kwartału. Wypłaszczenia pomiędzy wzniesieniami stanowią przedpole i scalają przestrzeń pomiędzy sąsiednimi budynkami. Interwencje w mniejszej skali obejmują ukształtowanie otwartej, audytoryjnej przestrzeni przez wykorzystanie elementów tworzących nową płaszczyznę placu. W oparciu o powtarzalne elementy zaprojektowane zostało również oświetlenie placu, w postaci siatki odzwierciedlającej podziały posadzki i elewacji, z możliwością tworzenia różnych scenariuszy świetlnych w zależności od potrzeb. Te zabiegi nadają wysokiej rangą, reprezentacyjnej przestrzeni nieco bardziej kameralny charakter, sprzyjają aktywnościom i interakcjom. Dopełnienie i scalenie sąsiadującej reprezentacyjnej zabudowy, w połączeniu z utworzeniem wartościowej przestrzeni publicznej w tak atrakcyjnej lokalizacji pozwoli w pełni wydobyć potencjał drzemiący w tym fragmencie miasta. Plac ma funkcjonować w powiązaniu z Centrum Dialogu "Przełomy" jako miejsce zgromadzeń podczas uroczystości – sprzyja temu jego amfiteatralna, 'dośrodkowa' forma. Na placu znajduje się również główne wejście do budynku.

Pod powierzchnią. Centrum Dialogu "Przełomy" Pomysł na budynek Centrum Dialogu "Przełomy" zrodził się równolegle z koncepcją przestrzennego ukształtowania placu. Część naziemna została zredukowana wyłącznie do funkcji związanych ze strefą wejściową. Większość kubatury, w tym cała przestrzeń ekspozycyjna i funkcje dodatkowe znajdują się poniżej poziomu terenu. Komunikacja między poziomami odbywa się płynnie i intuicyjnie. Zewnętrzna pochylnia na placu Solidarności, sprowadza zwiedzających do wejścia głównego, i dalej do przestronnego holu, do którego można się dostać również bezpośrednio od ulicy Św. Piotra i Pawła. Z holu na ekspozycję prowadzą schody, równoległe do wejściowej pochylni. Funkcje dodatkowe zblokowane zostały w zwarty ‘masyw’, w którym wycięte zostały pochylnia ischody. Ekspozycja to otwarta, częściowo dwukondygnacyjna przestrzeń ze swobodnie rozrzuconą siatką słupów. Zaproponowany typ przestrzeni pozwala na pełną swobodę w kształtowaniu ekspozycji, dając niezliczone możliwości aranżacji. Przyjęte założenie pozwala również na wcielenie w przestrzeń ekspozycyjną pozostałości dawnych piwnic, które mogłyby ciekawie kontrastować ze współczesnym wnętrzem. Oświetlenie ekspozycji opiera się na szkielecie podziałów zewnętrznych – światło sączące się spomiędzy masywnych bloków tworzy rysunek odzwierciedlający podziały placu i elewacji.

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe Powierzchnię placu zaprojektowano z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 150x150 cm. W szczelinach pomiędzy płytami umieszczono oświetlenie liniowe w technologii LED. W północno wschodniej części terenu opracowania pod powierzchnią placu umieszczono budynek Centrum Dialogu "Przełomy". Obiekt zaprojektowano w konstrukcji mieszanej – ściany i stropy żelbetowe oraz stalowej słupy w części ekspozycyjnej. Budowę ścian podziemnych przewiduje się w oparci o technologię ścian szczelinowych tak, aby nie naruszyć istniejącego drzewostanu. Ściany zewnętrzne wykonano jako fasadę wentylowaną (okładzina z płyt betonowych na pokonstrukcji HALFEN; ocieplenie 12 cm wełny mineralnej). Do wykończenia ścian i sufitów podwieszonych wykorzystano płyty fibre C 01 bianco FE na podkonstrukcji. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje – wodną (woda ciepła, zimna, cyrkulacja), hydrantową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną.

Wykaz pomieszczeń i bilans powierzchni w m2

I. Pomieszczenia funkcji podstawowej 1. strefa wejściowa 1.1 hall z kasą i stoiskiem sprzedaży książek 79 1.2 szatnia 8,9 1.3 ochrona budynku 4,1 2. pomieszczenia wystawowe 760,4 3. sala konferencyjna 60,3 4. kawiarnia z zapleczem 84,6

razem 1(4 148,6

II. Pomieszczenia funkcji pomocniczej 1. pomieszczenia administracyjne 39,3 2. magazyn gospodarczy 20,7 3. pomieszczenia obsługi technicznej 15,4 4. pomieszczenie porządkowe 6,9 5. wc publiczności 5.1 wc damski 12,3 5.2 wc męski 9,8 5.3 wc dla niepełnosprawnych 4,3 6. pomieszczenia socjalne 6.1 pokój socjalny 6,1 6.2 szatnia z wc 7,2 7. pomieszczenie na pojemniki na śmieci 5,6 8. centrala klimatyzacyjna, węzeł c.o. 21

razem 1(8 121,8

III. Komunikacja 1. parter 72,2 2. poziom ekspozycji 41 razem 1(2 113,8

razem I(III 1259,7