Dworzec w Zakopanem od nowa. Wyniki konkursu na koncepcję wybranych elementów zagospodarowania centrum komunikacyjnego

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt wybranych elementów centrum komunikacyjnego w Zakopanem, proj. Tomasz Galica i Anna Muras, I nagroda

Dworzec w Zakopanem od nowa. Wyniki konkursu na wybrane elementy zagospodarowania

2018-10-23 18:37

Rozpoczęła się długo oczekiwana realizacja wielofunkcyjnego centrum komunikacyjnego w Zakopanem. W ramach przedsięwzięcia otoczenie dworca kolejowego ulegnie diametralnej przemianie. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury. Zwyciężyła praca młodych architektów Tomasza Galicy i Anny Muras.

Niedawno pisaliśmy o realizacji wielofunkcyjnego centrum komunikacyjnego w Zakopanem według projektu krakowskiej pracowni Urba Architects. W ramach inwestycji wyremontowany i rozbudowany zostanie zabytkowy dworzec z 1899 roku, a obok powstanie trzypoziomowy parking typu Park and Ride, nowy dworzec dla komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej oraz osobny, dla autobusów dalekobieżnych. Na całe przedsięwzięcie udało się już pozyskać 26,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W sierpniu władze miasta ogłosiły konkurs na koncepcję wybranych elementów centrum komunikacyjnego. Uczestnicy mieli zaproponować m.in. wygląd wiat, elementów małej architektury i elewacji parkingu.

W skład jury weszli przedstawiciele władz miasta i społeczności lokalnej, w tym Marta Gratkowska, Andrzej Hełdak, Marek Bauer, Zbigniew Moździerz, Wojciech Stankiewicz, Tadeusz Tylka, a także architekci Sylwia Gąsienica Kleryk-Strynka (przewodnicząca), Paweł Dziuban, Krzysztof Gądek i Marek Tarko. Koncepcja musiała być wyjątkowa i przede wszystkim uwzględniać, że jest to Zakopane – przystanek końcowy, z którego podróżni nigdzie nie pędzą, mają czas by się tu zatrzymać i z tym miejscem zaprzyjaźnić. Chcieliśmy, by oddany został charakter tego miejsca położonego w górach – mówiła podczas ogłoszenia wyników Sylwia Gąsienica Kleryk-Strynka.

Spośród 9 nadesłanych prac sędziowie wybrali trzy. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 30 tys. zł otrzymali Tomasz Galica i Anna Muras za próbę twórczego podejścia do rozwiązań poszczególnych elementów koncepcji w nawiązaniu do kontekstu gór i kultury góralskiej. Formy zadaszeń dla podróżnych tworzą enklawy zachęcające do odpoczynku. Ich kompozycja przywołuje skojarzenie wypiętrzonych gór, pokrytych zielenią – uzasadniali sędziowie.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 20 tys. zł zajął Adam Krzysztofiak za interesującą koncepcję rewitalizacji i iluminacji bramy wejściowej na perony oraz próbę kompleksowego rozwiązania całości, a trzecie wraz nagrodą w wysokości 10 tys. zł Jakub Wójtowicz i Filip Zieliński za próbę wprowadzenia jednolitych rozwiązań dla całości założenia oraz wartościowe poszukiwania inspiracji przy tworzeniu koncepcji.