Architektura MuratorProjektyJemsi zaprojektują kolejną część Młodego Miasta w Gdańsku!

Jemsi zaprojektują kolejną część Młodego Miasta w Gdańsku!

Pracownia JEMS Architekci stworzyła koncepcję zagospodarowania kolejnego fragmentu dawnych terenów stoczniowych. Na 19 hektarach należących do spółki Shipyard City Gdańsk powstaną nowe budynki biurowe i mieszkalne oraz przestrzenie publiczne z wkomponowanymi elementami historycznej infrastruktury przemysłowej.

Jemsi zaprojektują kolejną część Młodego Miasta w Gdańsku!

Niedawno pisaliśmy o wynikach konkursu na masterplan dla 16-hektarowego terenu Stoczni Cesarskiej. Zwycięski projekt studia Henning Larsen, warszawskiego biura BBGK Architekci oraz gdańskiego A2P2 zakłada realizację 298 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, 61 tys. m2 powierzchni biurowej i 32 tys. m2 handlowej (więcej tu). Obszar ten sąsiaduje od wschodu z 19-hektarową działką należącą do spółki Shipyard City Gdańsk, która właśnie przedstawiła koncepcję zagospodarowania swojej części. Projekt opracowało biuro JEMS Architekci. W kwestii aranżacji przestrzeni publicznych stanowi on kontynuację propozycji dla Stoczni Cesarskiej autorstwa Henning Larsen. Warszawscy architekci planują poprowadzenia zielonych bulwarów oraz alei wzdłuż brzegów Martwej Wisły, tak by tworzyły jeden ciąg spacerowy, łączący tereny postoczniowe z Głównym Miastem, Długim Pobrzeżem i Długim Targiem. Przewidują też cztery główne place publiczne: przy dawnej Traserni, na ul. Elektryków, na końcu basenu Marii Konopnickiej oraz u zbiegu ulic Stolarzy i Malarzy.

Jemsi zaprojektują kolejną część Młodego Miasta w Gdańsku!

Nowe trakty i ulice mają być pozbawione krawężników i wydzielonych stref dla samochodów, rowerów i pieszych, aby mogli korzystać z nich jednocześnie wszyscy użytkownicy. W odróżnieniu od koncepcji opracowanej dla Stoczni Cesarskiej, gdzie dominować mają funkcje mieszkaniowe, tu najwięcej miejsca przeznaczono na biura – 37% planowanej powierzchni; mieszkania stanowić będą 21% powierzchni, a usługi 15%. Z kolei 14% zając mają lofty, a ok. 13% hotele i... akademiki. Jak zapowiada Krzyszof Sobolewski, prezes zarządu spółki Shipyard City Gdańsk, to właśnie nowoczesny dom studencki z 350lokalami będzie pierwszą realizacją w obrębie założenia. Budynek stanie w najbardziej wysuniętej na północ części terenów, w pobliżu stadionu Stoczniowca. Pozostałe plany zabudowy musimy wstrzymać do czasu ostatecznych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków – mówi.

Nowe budynki zaprojektowane przez Jemsów obok tych historycznych nie będą przekraczać wysokości koron drzew znajdujących się w pobliżu. Architekci przewidują jednak również trzy, maksymalnie 55-metrowe: u zbiegu ulic Stolarzy i Malarzy, na końcu basenu Marii Konopnickiej oraz na początku ul. Monterów. Jak tłumaczy Jerzy Szczepanik-Dzikowski, projektanci nie koncentrowali się jedynie na nowej zabudowie: Są tu historyczne torowiska, poruszające się po nich dźwigi, wiele ciekawych elementów. Nie myśleliśmy o tym, że wszystko tu trzeba wyczyścić, pomalować, by sprawiało wrażenie nowego. Wszystko, co jest swego rodzaju „nawarstwieniem", jest ważne i decyduje o charakterze tego miejsca, więc jeśli są tu stare konstrukcje, instalacje, nawet nie najwyższego standardu fragmenty zabudowy, to warto je zachować, bo to one decydują o klimacie tego miejsca. Bardzo chcielibyśmy także, by zachowane zostały historyczne nazwy ulic, bo również one są świadectwem historii tego miejsca.

Wielowątkowa tożsamość Gdańska: od gotyku, przez rekonstrukcje, po architekturę nowoczesną Co sprawia, że Gdańsk jest tak interesujący pod względem architektury? I w jaki sposób można definiować jego tożsamość architektoniczną? Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na kolejną odsłonę ekspozycji „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Tym razem poświęconą Gdańskowi.
Muzeum Bursztynu w Gdańsku Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.
Oliva Koncept / Gdańsk Forma budynków, ich estetyka, kompozycja elewacji odnoszą się z kulturą i poszanowaniem do wartości lokalizacji i wymagającego sąsiedztwa – o realizacji pracowni Arch-Deco pisze Ksenia Piątkowska.
Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku projektu MS 15 Architektura Na terenie gdańskiego Wrzeszcza powstaje nowe osiedle: Villa Jaśkowa Dolina. W 9 budynkach licowanych klinkierowymi płytkami powstanie w sumie 200 mieszkań. Projekt założenia zdobył właśnie CIJ Awards Poland 2021 w kategorii Best Upcoming Residential Development.
Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku: nowa realizacja Roark Studio Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku stanął w miejscu dawnej piekarni. Architekci z sopockiej pracowni Roark Studio przy realizacji wykorzystali elementy pochodzące z rozbiórki historycznego budynku.
Warszawa ma pomnik, Gdańsk tramwaj Zachwatowicza Po gdańskich torach jeździ tramwaj im. Jana Zachwatowicza. W ten sposób władze Gdańska uhonorowały kolejną zasłużoną dla miasta postać. Architekt odegrał znaczącą rolę w odbudowie miasta z wojennych zniszczeń.