Kampus Akademii Morskiej w Gdyni

i

Autor: Archiwum Architektury Pod względem formy obiekty zaprojektowane przez 22architekci nawiązywać miałyby do zabudowy historycznej. Ich elewacje wykończone byłyby beżowo-szarą cegłą. Il. materiały prasowe

Kampus Akademii Morskiej w Gdyni

2016-05-31 12:00

Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni wygrało biuro 22Architekci.

Akademia Morska planuje rozbudowę kampusu na Grabówku już od dawna. Główny zespół, wpisany dziś do rejestru zabytków, zaprojektował w latach 30. Wacław Tomaszewski, ale na 5-hektarowym terenie przy ul. Morskiej jest jeszcze dość miejsca, by zrealizować nowe obiekty. Władze uczelni chciałyby wzbogacić kompleks m.in. o akademik dla 500 studentów, halę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz widownią na 250 osób, a także duże centrum dydaktyczne z salą konferencyjną na 300 osób. Pod koniec ubiegłego roku wspólnie z urzędem miasta ogłosiły konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną nowej zabudowy. Jego wyniki mają się stać inspiracją dla projektantów, którzy dla tego obszaru opracowują właśnie plan zagospodarowania.

Kampus Akademii Morskiej w Gdyni

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt zakłada m.in. zachowanie skali zabudowy, podkreślenie otwarć widokowych z terenu kampusu na otaczające wzgórza oraz kontynuację istniejącego układu komunikacji pieszej. Il. materiały prasowe

Uczestnicy mieli zaproponować nie tylko formę obiektów, ale przede wszystkim możliwość powiązania terenów kampusu z resztą Grabówka. Pierwsze miejsce przyznano pracowni 22Architekci. Jej projekt zakłada m.in. zachowanie skali zabudowy, od 3 do 5 kondygnacji, podkreślenie otwarć widokowych z terenu kampusu na otaczające wzgórza oraz kontynuację i rozwinięcie istniejącego układu komunikacji pieszej, z zapewnieniem swobodnych przejść od ul. Morskiej w kierunku wzgórz i pobliskich osiedli. Miejsca parkingowe pośród zabudowy kampusu architekci postanowili zredukować do minimum, zdecydowaną większość przewidując pod nowym budynkiem dydaktycznym, halą sportową oraz akademikiem. W pierwszej kolejności powstać miałby dom studencki. Władze akademii planują oddać go do użytku w 2019 roku.

Projekt konkursowy: 2016

Kampus Akademii Morskiej w Gdyni

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja. Il. materiały prasowe