Kładka Berdychowska w Poznaniu

i

Autor: Archiwum Architektury Na cyplu Ostrowa Tumskiego architekci zaproponowali m.in. prowadzące nad samą wodę tarasowe schody i pawilony ziemne, które mają stanowić tu dodatkową atrakcję

Kładka Berdychowska w Poznaniu

2018-08-31 14:11

Pieszy most między Chwaliszewem i Berdychowem powstanie według projektu pracowni ARPA Jerzego Gu-rawskiego.

Kładka pieszo-rowerowa nad korytem Warty i Cybiny stanowić będzie połączenie komunikacyjne rejonu kampusu Politechniki Poznańskiej, czyli tzw. Berdychowa, z południową częścią Ostrowa Tumskiego i Chwaliszewem. O potrzebie realizacji takiej inwestycji w stolicy Wielkopolski mówiło się od dawna. Początkowo planowano wykorzystanie przęseł ze starego mostu kolejowego na Starołęce, zrezygnowano jednak z tego rozwiązania, ponieważ PKP PLK wyceniło konstrukcję na ok. 2 mln zł. Pod koniec grudnia ubiegłego roku władze miasta ogłosiły konkurs na projekt zupełnie nowej przeprawy. Spośród 22 prac za najlepszą uznano propozycję konsorcjum pod przewodnictwem pracowni ARPA, w skład którego weszły też: SKI Studio Błażej Szurkowski, MS86A Maciej Sokolnicki Architekt oraz Adam Turczyn. Myślą przewodnią było stworzenie kładki pełniącej jednocześnie funkcję bulwaru, którego dotychczasowy brak sprawiał, że Warta była rzeką odwróconą plecami od miasta. Dlatego ciągi rowerowe projektujemy po północnej stronie, oddzielając je od ciągu pieszego formą ławy, dającej możliwość podziwiania panoramy miasta – tłumaczą architekci. Zaprojektowana przez nich kładka, o rozpiętości 140 m, będzie mieć konstrukcję żelbetową, wykończoną jasnym betonem architektonicznym. Aby nie przysłaniać osi widokowych, balustrady projektanci przewidzieli jako całoszklane, utwierdzone w płycie żelbetowej, z delikatną linią pochwytu. Według założeń, dynamiczne, ekspresyjne linie łuków nawiązywać mają do rozpoznawalnych konstrukcji poznańskich mostów św. Rocha oraz Biskupa Jordana.

Zakończenie realizacji: 2021

Kładka Berdychowska w Poznaniu

i

Autor: Archiwum Architektury Wały nadbrzeżne zostaną spięte układem dwóch łukowych płaszczyzn ze sprężonego betonu. Aby nie przysłaniać osi widokowych, balustrady projektanci przewidzieli jako całoszklane