Architektura MuratorProjektyMiasteczko multimedialne w Nowym Sączu

Miasteczko multimedialne w Nowym Sączu

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Parku Technologicznego 1. nagroda - Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne sp. z o.o.

Zespół autorski
arch. Artur Jasiński (gł. proj.)
arch. Marcin Godziński
arch. Katarzyna Kapłoniak
arch. Marcin Pawłowski
arch. Paweł Wieczorek

współpraca
arch. Rafał Jaśkowiec
arch. Anna Strzelczyk

Konsultacje konstrukcyjne
dr inż. Przemysław Ruchała

Założeniem było stworzenie obiektu, który łączyć będzie cechy właściwe budynkom publicznym tj. otwartość, łatwą orientację przestrzenną i dostępność, z elementami nowoczesnego biurowca tj. swobodą aranżacji powierzchni, efektywnością rzutu, zapewnieniem optymalnych warunków do pracy z wykorzystaniem energooszczędnych technologii.

Nieregularna działka oparta o zbocze, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wjazdowej do miasta, spowodowała konieczność podjęcia rozważań dotyczących możliwości prawidłowego zintegrowania budynku z otoczeniem, przy nadrzędnym - zachowaniu jego formy i funkcji. Proponowane rozwiązanie polega na rozczłonkowaniu bryły i zespoleniu jej ze stokiem. Wysunięte w przestrzeń, charakterystyczne, nadwieszone bryły o podwójnie przeszklonych fasadach, chronią wnętrza przed nagrzewaniem, zapewniając odpowiedni komfort akustyczny. Hall główny, z którego dostępne są wszystkie główne funkcje w budynku, łączy wszystkie trzy skrzydła laboratoryjne. Przestrzeń o wysokości dwóch kondygnacji w zamyśle autorów ma przypominać ruchliwą ulicę miejską, będącą miejscem spotkań, interakcji i aktywności użytkowników budynku.

Dachy skrzydeł pokryto roślinnością. Biologicznie czynny, zielony stropodach sprzyjać będzie wypoczynkowi.

Zaprojektowano trzy równoważne wejścia usytuowane pod nadwieszeniami. Hall wejściowy otwarty na tarasowo ukształtowane przedpole budynku, służyć może rekreacji, stanowi także naturalną barierę pomiędzy parkingami a wnętrzem.

Konkurs na projekt Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Prezydent Opola ogłosił 20 lutego  konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu
Wilanów Office Park Głównym założeniem Parku Technologicznego jest wkomponowanie zabudowy w krajobraz Pól Wilanowskich w celu stworzenia środowiska pracy najwyższej jakości. W warstwie technicznej cechą kompleksu będzie zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań energooszczędnych. Autorzy: Hermanowicz - Rewski Architekci, mąka.sojka architekci.