Miasto płynie – wyniki konkursu na zagospodarowanie rejonu ulicy Zawalnej we Wrocławiu

i

Autor: Archiwum Architektury Zwycięska praca (proj. ARCH_IT Architektura + Design: Piotr Zybura, Paweł Floryn, Karol Mądrecki), il. dzięki uprzejmości SARP Wrocław.

Miasto płynie – wyniki konkursu na rejon ulicy Zawalnej we Wrocławiu

2016-01-19 15:18

Organizatorzy konkursu wyszli z założenia, że rejon ulicy Zawalnej we Wrocławiu reprezentuje prawie wszystkie problemy, z jakimi borykają się współczesne miasta zlokalizowane nad wodą. Nagrodzona główną nagrodą koncepcja proponuje więc rozwiązania, które można wcielić w życie w różnych miejscach na świecie.

Konkurs na zagospodarowanie rejonu ulicy Zawalnej wrocławski SARP zorganizował w ramach kolejnej edycji projektu Akupunktura miasta. W każdej interwencjom poddawane są inne przestrzenie, które mają największy potencjał do aktywizacji lokalnych społeczności. Najnowsza, pod hasłem Miasto płynie, dotyczy pomysłów na przekształcenie rejonu ulicy Zawalnej, obejmującego teren w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych, mostu Trzebnickiego oraz dużego osiedla mieszkaniowego Różanka. Zaplanowano m.in. badania terenowe, warsztaty studenckie, konsultacje społeczne, a na zakończenie konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenu między Zawalną a brzegiem Odry. Pierwszą nagrodę w rozstrzygniętym w grudniu ubiegłego roku konkursie przyznano pracy zgłoszonej przez ARCH_IT Architektura + Design (Piotr Zybura, Paweł Floryn, Karol Mądrecki).

Autorzy potraktowali przestrzeń jako uniwersalne tło dla różnych form aktywności. Według naszej analizy na terenie opracowania można w przybliżeniu wydzielić trzy strefy, które ze względu na swoje atrybuty zdecydowanie różnią się możliwościami oraz potencjałem – piszą w założeniach. Miałyby to być: park w obrębie przylegających do nabrzeża wałów, tereny zalewowe, wykorzystywane jako miejsce pikników, spacerów i imprez plenerowych oraz plac między pętlą tramwajowa a wałami, gdzie proponują zlokalizować pawilony o zakrzywionych zadaszeniach, mieszczące na przykład wypożyczalnię sprzętu biwakowego, kawiarnię czy zespół toalet, a także zintegrowany przystanek tramwajowy i parking rowerowy. Dzięki zaprojektowaniu niezbędnego zaplecza przy jednoczesnej minimalnej liczbie użytych środków plac jest optymalnym miejscem realizacji różnorodnych scenariuszy: koncertów, jarmarków, targów, festynów czy festiwali food-trucków – wyjaśniają projektanci. O sposobie wykorzystania poszczególnych miejsc mieliby zdecydować sami mieszkańcy w procesie konsultacji. Efekty konkursu staną się punktem wyjścia dla planowanego przez władze Wrocławia nowego zagospodarowania okolicy.

W jury pod przewodnictwem poznańskiego architekta Piotra Kostki zasiedli Małgorzata Bartyna- Zielińska, Piotr Fokczyński, Maciej Hawrylak, Marcin Major, Katarzyna Bortnik, Beata Urbanowicz, Marek Wiśniewski i Sylwia Sikora. Druga nagroda przypadła pracy Anny Grajper, Sebastiana Dobiesza i Joanny Dubieleckiej, a trzecia projektowi Anny Okoń, Szymona Brzezowskiego i Marka Jacaka. Sędziowie przyznali też dwa równorzędne wyróżnienia: zespołowi Hugona Kowalskiego oraz pracowni Roman Rutkowski Architekci (Roman Rutkowski, Marta Matynia, Paweł Gałeczka).