Architektura MuratorProjektyModelowe osiedle Nowe Jeziorki – wyniki kolejnego konkursu Mieszkanie Plus

Modelowe osiedle Nowe Jeziorki – wyniki kolejnego konkursu Mieszkanie Plus

Pracownie 22Architekci i AMC – Andrzej M. Chołdzyński zwyciężyły ex aequo w konkursie na projekt modelowego osiedla Nowe Jeziorki w Warszawie. Trzecie miejsce zdobyło biuro Grupa 5 Architekci.

Modelowe osiedle Nowe Jeziorki – wyniki kolejnego konkursu Mieszkanie Plus
Koncepcja zabudowy modelowego osiedla Nowe Jeziorki, proj. 22Architekci

Konkurs na projekt osiedla na Nowych Jeziorkach w Warszawie to kolejne tego typu przedsięwzięcie zorganizowane przez Fundusz BGK Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus. Przed uczestnikami postawiono zadanie opracowania masterplanu dla 15-hektarowej działki położonej przy ul.  Karczunkowskiej, na pograniczu Warszawy i Lesznowoli. Koncepcja miała uwzględniać zespół budynków na ponad 3 tys. mieszkań, z uwzględnieniem potrzeb ludzi  młodych, rodzin z dziećmi i osób starszych. Należało ponadto przewidzieć takie funkcje jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska czy miejsca lokalnej aktywności. Przestrzeń osiedla powinna zachęcać do aktywnego spędzania czasu, pobudzać kreatywność oraz budować lokalną tożsamość i poczucie przywiązania do miejsca. Kluczowe jest znalezienie optymalnych rozwiązań urbanistycznych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym, zgodnych z współczesnymi wzorcami projektowania – czytamy w regulaminie. Zgodnie z założeniami programi Mieszkanie Plus, maksymalny koszt wykonania metra kwadratowego stanu deweloperskiego powierzchni użytkowej mieszkań nie mógł przekroczyć 2000 złotych netto (kwota ta obejmuje koszty związane z wykonaniem budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi).

W jury pod przewodnictwem Stanisława Niemczyka znaleźli się: Magdalena Wrzesień, architekt, Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Mirosław Barszcz, prezes zarządu BGK Nieruchomości, Witold Zandfos, architekt, Wojciech Wagner, architekt, zastępca dyrektora BAiPP m.st. Warszawy, Włodzimierz Stasiak, wiceprezes zarządu BGK Nieruchomości, Grzegorz Okoński, dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy, Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości oraz Joanna Erbel, doradczyni prezesa zarządu BGK Nieruchomości. Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w konkursie zakwalifikowano pięć zespołów: konsorcjum pracowni Grupa 5 Architekci, MAU Mycielski Architecture and Urbanism i OWAD; EMA Studio; 22Architekci; AMC – Andrzej M. Chołdzyński w konsorcjum z Bruno Fortier, Architectures Amiot Lombard i Ireną Bajerską oraz Stelmach i Partnerzy.

Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło równorzędnie pracowni 22Architekci i AMC – Andrzej M Chołdzyński. Drugiej nagrody jury nie przyznało, natomiast trzecią zdobyła Grupa 5 Architekci. Projekt pracowni 22Architekci został doceniony ze względu na czytelną kompozycję urbanistyczną. W koncepcji umiejętnie pogodzono wymogi kształtowania przestrzeni o charakterze dzielnicy mieszkaniowej, o bogatej ofercie usług społecznych, z potrzebami środowiska przyrodniczego. Zaplanowanie w przestrzeni osiedla placu miejskiego wraz z parkiem centralnym może przyczynić się do społecznej integracji przyszłego osiedla. Z kolei projekt zaproponowany przez pracownię AMC – Andrzej M. Chołdzyński nawiązuje do koncepcji miasta ogrodu, charakteryzującego się znacznym udziałem terenów zielonych – skwerów i parków w ogólnej przestrzeni osiedla. Obie nagrodzone koncepcje przewidują dostęp do infrastruktury społecznej, takiej jak żłobek, przedszkole, publiczna szkoła podstawowa i miejsca lokalnej aktywności – uzasadniali decyzję sędziowie. Wyłonione w konkursie projekty mają stanowić wytyczne do przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Ponadto każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu. To nie pierwszy sukces pracowni 22Architekci w konkursie na modelowe osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus. Jesienią ubiegłego roku zwyciężyła również w konkursie na projekt podobnego zespołu w Katowicach.

Mieszkanie Plus Katowice: Nowy Nikiszowiec projektu 22Architekci [NOWE ZDJĘCIA] W ramach programu Mieszkanie Plus Katowice zyskają nowe osiedle. Dobiega końca realizacja Nowego Nikiszowca projektu warszawskiej pracowni 22Architekci. Publikujemy najnowsze zdjęcia inwestycji.
Nowy Nikiszowiec w Katowicach Projekt zespołu Nowego Nikiszowca, realizowany w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, nawiązuje bezpośrednio do idei historycznego osiedla, stanowi jednak jego krytyczne rozwinięcie. O wyzwaniach związanych z realizacją pisze Aleksander Drzewiecki.
Architekci Oddziału Warszawskiego SARP: spotkanie z pracownią 22Architekci Stołeczny oddział SARP zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu prezentującego warszawskie pracownie architektoniczne. Gośćmi wieczoru będą projektanci ze studia 22Architekci.
Nowy budynek UW na tzw. dziedzińcu górnym – wyniki konkursu Rozstrzygnięto konkurs na nowy pawilon na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Jury pod przewodnictwem Piotra Śmierzewskiego za najlepszą uznało pracę biura 22Architekci.
W duchu Nikiszowca - pracownia 22Architekci projektuje nowe osiedle w Katowicach Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Górniczego Dorobku w Katowicach, zorganizowany przez BGK Nieruchomości S.A. Zwycięski projekt pracowni 22Architekci zostanie zrealizowany w ramach rządowego programu Mieszkanie+
Kampus Akademii Morskiej w Gdyni Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni wygrało biuro 22Architekci.