Wyniki konkursu na projekt modernizacji i rozbudowy Planetarium w Chorzowie

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda - Consultor (autorzy: Michał Kapturczak, Joanna Kapturczak, Piotr Foi)

Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie

2016-09-27 14:48

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt modernizacji i rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Pierwszą nagrodę otrzymała koncepcja pracowni Consultor.

Planetarium Śląskie w Chorzowie powstało według projektu architekta i urbanisty Zbigniewa Solawy z okazji 400-setnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Obchody przypadającego na 1943 rok jubileuszu nie były możliwe ze względu na trwającą wojnę. Oficjalne uroczystości odbyły się dopiero dziesięć lat później, a samo planetarium zbudowano w latach 1953-55. W skład założenia zlokalizowanego na terenie Parku Śląskiego wchodzi budynek planetarium na planie koła, ośmioboczne obserwatorium oraz łączący obydwa obiekty pierścień komunikacyjny z dziedzińcem, w którego centrum umieszczono zegar słoneczny.

W połowie lat 50. XX wieku planetarium Solawy było najnowocześniejszą tego rodzaju budowlą na świecie. W jego wnętrzu zainstalowano niezwykle nowoczesny, mierzący 5 metrów i ważący 2 tony, aparat Zeissa. Było również interesującym eksperymentem architektonicznym, ponieważ w niespotykany dotąd sposób łączyło funkcjonalizm przeszklonych ciągów komunikacyjnych i żelbetowej konstrukcji z lekkością i elegancją proporcji i kształtów zestawianych ze sobą geometrycznych brył - pisała Irma Kozina w "A-m" nr 12/2011.

Wiosną 2016 roku ogłoszono konkurs na modernizację i przebudowę planetarium. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji unowocześnienia obiektu z poszanowaniem jego oryginalnego kształtu - w 2013 roku planetarium zostało bowiem wpisane do rejestru zabytków. Spośród 19 nadesłanych na konkurs prac, za najlepszą uznano koncepcję poznańskiej pracowni Consultor (autorzy: Michał Kapturczak, Joanna Kapturczak, Piotr Foi).

W opinii jury projekt wpisuje się harmonijnie zarówno w otoczenie Parku Śląskiego, jak i w obszar istniejących, historycznych już kubatur Planetarium. Autorzy proponują nową, niedominującą kubaturę świetnie wkomponowaną w krajobraz parku. Nowe funkcje lokalizują czytelnie, z szacunkiem odnosząc się do zastanego dziedzictwa. Doceniono także połączenie istniejącego placu Mikołaja Kopernika z nowym placem przed wejściowym kreuje współczesny układ urbanistyczny, który zachowuje jednocześnie „ikonicznie” postrzegany widok na całe założenie Planetarium. Również zaproponowany przez architektów pionowy akcent w postaci wieży widokowej nie odbiega od ogólnego założenia, zgodnie z którym zrezygnowano z elementów mogących zaburzyć czytelny układ istniejących obiektów.

Drugą nagrodę w konkursie otrzymało biuro eM4 Pracownia Architektury Marcin Brataniec (autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Marek Bystroń), a trzecią M.O.C. Architekci (autorzy: Ewa Janik, Błażej Janik, Radosław Bagrowski, Bartłomiej Serokin, Martyna Wyrwas, Aleksandra Hantkiewicz). Wyróżnienie honorowe przyznano projektowi nadesłanemu przez Biuro Projektowe maxberg - architekt Karol Nieradka (autorzy: Karol Nieradka, Tomasz Łuczak, Krzysztof Lechowicz, Anna Karp, Anna Surma, Patrycja Kuracińska).

Czytaj też: Planetarium w Chorzowie - historia obiektu